Małgorzata Biczyńska – EY Academy of Business

Małgorzata Biczyńska

Trenerka i konsultantka EY Academy of Business od 2000 roku

Realizuje szkolenia z zakresu zarzadzania sobą w czasie, efektywnej komunikacji, asertywności, rekrutacji i selekcji personelu, przywództwa, motywowania i treningu kreatywnego myślenia.

Posiada dyplom magistra psychologii, który uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2005 roku jest także certyfikowaną trenerką Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W latach 1994 – 1998 pracowała jako konsultantka Zespołu Doradztwa Kadrowego EY. W tym czasie była odpowiedzialna za tworzenie i przeprowadzenie programów i projektów szkoleniowych z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, a także za doradztwo szkoleniowe oraz współpracę z trenerami zewnętrznymi Ernst & Young.

Od 1998 do 2000 roku pełniła funkcję konsultantki doradztwa personalnego w Idea Test, tworząc i prowadząc Development Centre i Assessment Centre.

Od 2009 roku Małgorzata pracuje indywidualnie jako psycholog, towarzysząc innym w odkrywaniu i wypracowywaniu tego, co w nich wyjątkowe.

Głównym celem zawodowym Małgorzaty jest pomoc w rozwoju poprzez pracę indywidualną i zespołową. Poza kilkunastoletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych, Małgorzata posiada również wieloletnie doświadczenie w roli coacha.

W ramach współpracy z EY Academy of Business, współtworzy i prowadzi m.in.: Akademię Menedżera, Metody i techniki pracy z zespołem, Budowanie autorytetu przez rozwój kompetencji.


 

Przykładowe projekty:

1. Przygotowanie i prowadzenie Audytu Personalnego dla TP SA – przygotowanie metodologii oceny kompetencji związanych z zarządzaniem ludźmi, ocena kompetencji poprzez wywiad i assessment centre.

2. Przygotowanie Systemu Ocen dla Banku Handlowego – przygotowanie definicji podstawowych kompetencji, opracowanie metodologii oceny.

3. Przygotowanie i prowadzenie Assessment Centre i Development Centre dla różnych firm i różnych stanowisk, a także prowadzenie i tworzenie szkoleń z zakresu umiejętności interpersonalnych w zarządzaniu.

4. Prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych z zakresu: zarządzania sobą w czasie, efektywnej komunikacji, treningu asertywności, przywództwa, motywowania, treningów kreatywnego myślenia, zarządzania zespołem.