Menedżer - sprawne zarządzanie organizacją – EY Academy of Business

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Menedżer — sprawne zarządzanie organizacją jest jednym ze szkoleń z pakietu Menedżer Biznesu — certyfikacja. Więcej informacji znajduje się na stronie Dyplomowany Menedżer z akredytacją EY Academy of Business.

Obszar zarządzania składa się z dwóch sfer umiejętności: 'miękkich’ i 'twardych’. Umiejętności miękkie, które były przedmiotem pierwszej części Akademii Menedżera, decydują o jakości interakcji międzyludzkich. Sztuka budowania zespołu i własnego autorytetu, umiejętność motywowania i rozwiązywania sporów, skuteczne komunikowanie się i wpływanie na innych są niesłychanie istotne, ale mogą być niewystarczające. Osoba, która je posiadła, musi bowiem wiedzieć, do czego umiejętności te wykorzystać, a tej wiedzy dostarcza sfera umiejętności twardych, której jest poświęcona druga część Akademii Menedżera.

Co wyróżnia to szkolenie?

Jest to szkolenie interdyscyplinarne, ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje ich do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla absolwentów Akademii Menedżera EY oraz dla menedżerów wyższych szczebli zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej swoich przedsiębiorstw: wdrażaniem zasad, struktur, strategii i systemów. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Korzyści:

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji

Metoda prowadzenia

 • Krótkie wykłady wprowadzające do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
 • Moderowana dyskusja
 • Pytania pobudzające do aktywnego poszukiwania rozwiązań i wychodzenia poza schematy myślowe
 • Zalecenia i sugestie trenera wynikające z jego doświadczeń doradczych

Program szkolenia 

1. Projektowanie organizacji

 • Rodzaje aktywności w organizacji: procesy, projekty i incydenty
 • Rodzaje i natura zasobów organizacji
 • Projektowanie struktury organizacyjnej: rodzaje i nazwy jednostek organizacyjnych oraz stanowisk
 • Ujednolicenie struktury prawnej: regulaminy, procedury, instrukcje, zakresy czynności, zakresy obowiązków, zakresy odpowiedzialności
 • Zasady kształtujące kulturę organizacyjną

2. Systemy zarządzania

 • Zarządzanie strategiczne i zarządzanie operacyjne
 • System zarządzania projektami
 • System zarządzania procesami
 • System zarządzania przez cele
 • System zarządzania ryzykiem
 • System zarządzania wiedzą
 • System komunikacji
 • Audyt i kontroling

3. Poziomy przywództwa i zarządzania

 • Menedżerowie projektów a menedżerowie procesów – wyzwania i różnice
 • Wartości pracy i horyzont planowania na różnych poziomach zarządzania
 • Menedżer Korporacji
 • Menedżer Grupy
 • Menedżer Biznesu
 • Menedżer Funkcji
 • Menedżer Menedżerów
 • Menedżer Innych
 • Self-menedżer

4. Zasady i warunki skutecznego zarządzania

 • Misja i wizja
 • Zasada pomiaru
 • Zasada nieobecności
 • Zasada okna i lustra (9/10)
 • Budowanie na zaletach (efekt Pigmaliona i efekt Golema)
 • Koncentracja na trendach i na ograniczeniach systemowych (Theory of Constraints)
 • Odpowiednie dysponowanie czasem (macierz Eisenhowera w działaniu)
 • Właściwy proces decyzyjny (heurystyka i klasy problemów decyzyjnych)
 • Zasady i przykłady działania skutecznych przywódców i menedżerów na świecie

Sławomir Jerzy Chmiel - zarządzaniem zajmował się przez dwadzieścia lat jako menedżer kontraktowy. Od 2002 roku jest doradcą i trenerem w obszarze zarządzania. Posiada rozległą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu strategii oraz projektowaniu systemów zarządzania procesami.

Menedżer - sprawne zarządzanie organizacją

Cena

4250 zł netto ( 5228 zł brutto )

Menedżer – sprawne zarządzanie organizacją

Menedżer — sprawne zarządzanie organizacją jest jednym ze szkoleń z pakietu Menedżer Biznesu — certyfikacja. Więcej informacji znajduje się na stronie Dyplomowany Menedżer z akredytacją EY Academy of Business.

Obszar zarządzania składa się z dwóch sfer umiejętności: 'miękkich’ i 'twardych’. Umiejętności miękkie, które były przedmiotem pierwszej części Akademii Menedżera, decydują o jakości interakcji międzyludzkich. Sztuka budowania zespołu i własnego autorytetu, umiejętność motywowania i rozwiązywania sporów, skuteczne komunikowanie się i wpływanie na innych są niesłychanie istotne, ale mogą być niewystarczające. Osoba, która je posiadła, musi bowiem wiedzieć, do czego umiejętności te wykorzystać, a tej wiedzy dostarcza sfera umiejętności twardych, której jest poświęcona druga część Akademii Menedżera.

Co wyróżnia to szkolenie?

Jest to szkolenie interdyscyplinarne, ukazujące całościowy sposób widzenia organizacji jako systemu naczyń połączonych. Szeroki zakres tematyczny oraz liczne przykłady z życia (trener jest doświadczonym konsultantem) ukazują uczestnikom główne problemy występujące w rzeczywistych organizacjach, a także skuteczne sposoby rozwiązywania tych problemów. Sposób moderowania dyskusji zmusza uczestników do rezygnacji ze schematów myślowych, prowokuje ich do myślenia i do spojrzenia na własne organizacje z nowej perspektywy.

Twój rozwój w roli menedżera: Wybierz ścieżkę rozwoju i zdobądź dyplom menedżera biznesu z potwierdzeniem od EY nabytych przez Ciebie kompetencji menedżerskich – wszystkie kompetencje wypisujemy na dyplomie – sprawdź.

Dla kogo?

Dla absolwentów Akademii Menedżera EY oraz dla menedżerów wyższych szczebli zajmujących się kształtowaniem rzeczywistości organizacyjnej swoich przedsiębiorstw: wdrażaniem zasad, struktur, strategii i systemów. Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Korzyści:

 • Systemowe widzenie organizacji ułatwiające bycie menedżerem w różnych firmach
 • Zrozumienie roli i zadań menedżerów na różnych szczeblach zarządzania
 • Poznanie czynników i zasad decydujących o skuteczności zarządzania
 • Umiejętność projektowania (struktury i zasad działania) nowoczesnej organizacji
Program

Metoda prowadzenia

 • Krótkie wykłady wprowadzające do ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
 • Moderowana dyskusja
 • Pytania pobudzające do aktywnego poszukiwania rozwiązań i wychodzenia poza schematy myślowe
 • Zalecenia i sugestie trenera wynikające z jego doświadczeń doradczych

Program szkolenia 

1. Projektowanie organizacji

 • Rodzaje aktywności w organizacji: procesy, projekty i incydenty
 • Rodzaje i natura zasobów organizacji
 • Projektowanie struktury organizacyjnej: rodzaje i nazwy jednostek organizacyjnych oraz stanowisk
 • Ujednolicenie struktury prawnej: regulaminy, procedury, instrukcje, zakresy czynności, zakresy obowiązków, zakresy odpowiedzialności
 • Zasady kształtujące kulturę organizacyjną

2. Systemy zarządzania

 • Zarządzanie strategiczne i zarządzanie operacyjne
 • System zarządzania projektami
 • System zarządzania procesami
 • System zarządzania przez cele
 • System zarządzania ryzykiem
 • System zarządzania wiedzą
 • System komunikacji
 • Audyt i kontroling

3. Poziomy przywództwa i zarządzania

 • Menedżerowie projektów a menedżerowie procesów – wyzwania i różnice
 • Wartości pracy i horyzont planowania na różnych poziomach zarządzania
 • Menedżer Korporacji
 • Menedżer Grupy
 • Menedżer Biznesu
 • Menedżer Funkcji
 • Menedżer Menedżerów
 • Menedżer Innych
 • Self-menedżer

4. Zasady i warunki skutecznego zarządzania

 • Misja i wizja
 • Zasada pomiaru
 • Zasada nieobecności
 • Zasada okna i lustra (9/10)
 • Budowanie na zaletach (efekt Pigmaliona i efekt Golema)
 • Koncentracja na trendach i na ograniczeniach systemowych (Theory of Constraints)
 • Odpowiednie dysponowanie czasem (macierz Eisenhowera w działaniu)
 • Właściwy proces decyzyjny (heurystyka i klasy problemów decyzyjnych)
 • Zasady i przykłady działania skutecznych przywódców i menedżerów na świecie
Szczegóły programu modułowego

Cena

4250 zł netto ( 5228 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

2-5 lipca 2024

Kontakt

Adrianna Sykucka

Koordynator kursu

 • +48 519 511 447
 • adrianna.sykucka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com