Monika Viwegier – EY Academy of Business

Monika Viwegier

ACCA, CIA®, CIMA

Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu projektów, zespołów oraz w projektach wdrożeniowych, Monika wykorzystuje na szkoleniach prowadzonych dla EY Academy of Business.

Z EY Academy of Business współpracuje od 2014 roku.

Absolwentka Matematyki na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych na tym samym kierunku w Paryżu. W następnych latach zdobywała kolejne międzynarodowe certyfikacje: ACCA, CIA®, CIMA. Od 2001 roku posiada dyplom biegłego rewidenta.

Doświadczenie zdobywała pracując w przedsiębiorstwach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w międzynarodowej firmie konsultingowej.

Kilkanaście lat spędziła w korporacji z Wielkiej Czwórki, gdzie miała możliwość sprawdzić się na stanowiskach menedżerskich i dyrektorskich w interdyscyplinarnych projektach dotyczących audytu wewnętrznego, audytu finansowego, oceny ryzyka, wdrażania ERM, wdrażania systemów finansowo-księgowych, usprawniania procesów oraz doradztwa biznesowego.

Od 2013 roku prowadzi własną firmę doradczą, świadcząc usługi jako niezależny ekspert. Zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, identyfikacją i oceną ryzyka, wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego oraz oceną jego działania, a także oceną efektywności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

Doświadczenie zawodowe, w tym w prowadzeniu projektów, zespołów i projektów wdrożeniowych, Monika wykorzystuje na szkoleniach prowadzonych w EY Academy of Business.

Prywatnie fotografka krajobrazu z zamiłowaniem do podróży.


 

Przykładowe projekty:

1. Audyt wewnętrzny obejmujący: przegląd i analizę procesów biznesowych oraz weryfikację i ocenę skuteczności mechanizmów kontrolnych, identyfikację i ocenę ryzyka, poprawę procesów biznesowych oraz sprawozdawczości finansowej i zarządczej, zgodność z procedurami wewnętrznymi i grupowymi oraz analizę systemów wspomagających zarządzanie.

2. Audyt organizacyjny oraz przygotowania instytucjonalnego spółki jako instytucji realizującej projekty inwestycyjne współfinansowane przez UE.

3. Ocena prawidłowości i efektywności działania procesu inwestycyjnego zgodna z nowym modelem w kontekście obowiązującego ładu organizacyjnego.

4. Wdrożenie systemu kontroli wewnętrznej w obszarze raportowania finansowego oraz procesów operacyjnych dla jednej z czołowych grup ubezpieczeniowych działających na polskim rynku.

Co mówią uczestnicy szkoleń?