Finanse dla audytorów wewnętrznych – EY Academy of Business

Finanse dla audytorów wewnętrznych

Aby wykonywać swoje zadania, audytorzy wewnętrzni na co dzień często potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia finansowe są im zupełnie nieznane. Audytor wewnętrzny nie musi być finansistą, ale bez gruntownej znajomości finansów nie zawsze będzie w stanie skutecznie wypełniać postawione przed nim zadania.

Zrozumienie konstrukcji bilansu, rachunku wyników, cash flow oraz zasad ich sporządzania powinno być powszechną wiedzą każdego audytora wewnętrznego. Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze porozumiewanie się z pracownikami pionu finansów.

Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie.

Szkolenie kierujemy do audytorów wewnętrznych bez przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy muszą wykorzystywać i interpretować dane przedstawione w sprawozdaniach finansowych lub oceniać proces sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Po ukończeniu szkolenia:

 

 • Zrozumiesz, w jaki sposób transakcje gospodarcze w organizacji są ujmowane w księgach rachunkowych oraz jak wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej uczestnicząc w audycie finansowym oraz prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego.
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji finansowych.
 • Zyskasz solidne podstawy, które pozwolą Ci efektywniej przygotować się do egzaminów CIA, w szczególności CIA 3.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • W jaki sposób transakcje gospodarcze są ujmowane w księgach firmy?
 • Jak wygląda proces sprawozdawczy, którego efektem są sprawozdania finansowe?
 • Co oznaczają i w jaki sposób wyceniane są najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat?
 • Co pokazuje i jak sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych?
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz jak przekłada się to na sprawozdania finansowe?
 • Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie. Czym są i kto je stosuje?
 • Zasady ujmowania transakcji gospodarczych na kontach księgowych, zasada podwójnego zapisu.
 • Proces sprawozdawczy — od konta księgowego, przez zestawienie obrotów i sald, do podstawowych elementów sprawozdania finansowego — zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat — wzajemne powiązania i zależności (case study).
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru oraz główne obszary ryzyka błędu lub manipulacji, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Rezerwy Należności i zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Co pokazują oraz jak powiązać je z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Kompleksowa interpretacja pełnego sprawozdania finansowego (case study).

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa na obiad.

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Finanse dla audytorów wewnętrznych - szkolenie

Cena

2500 zł netto

Finanse dla audytorów wewnętrznych

Aby wykonywać swoje zadania, audytorzy wewnętrzni na co dzień często potrzebują wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów. Nie oznacza to jednak, że zagadnienia finansowe są im zupełnie nieznane. Audytor wewnętrzny nie musi być finansistą, ale bez gruntownej znajomości finansów nie zawsze będzie w stanie skutecznie wypełniać postawione przed nim zadania.

Zrozumienie konstrukcji bilansu, rachunku wyników, cash flow oraz zasad ich sporządzania powinno być powszechną wiedzą każdego audytora wewnętrznego. Udział w szkoleniu pozwoli na lepsze porozumiewanie się z pracownikami pionu finansów.

Istnieje też możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie.

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do audytorów wewnętrznych bez przygotowania finansowego, którzy w codziennej pracy muszą wykorzystywać i interpretować dane przedstawione w sprawozdaniach finansowych lub oceniać proces sporządzania sprawozdań finansowych.

 

Po ukończeniu szkolenia:

 

 • Zrozumiesz, w jaki sposób transakcje gospodarcze w organizacji są ujmowane w księgach rachunkowych oraz jak wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy.
 • Poczujesz się pewniej uczestnicząc w audycie finansowym oraz prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego.
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji finansowych.
 • Zyskasz solidne podstawy, które pozwolą Ci efektywniej przygotować się do egzaminów CIA, w szczególności CIA 3.
Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • W jaki sposób transakcje gospodarcze są ujmowane w księgach firmy?
 • Jak wygląda proces sprawozdawczy, którego efektem są sprawozdania finansowe?
 • Co oznaczają i w jaki sposób wyceniane są najważniejsze pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat?
 • Co pokazuje i jak sporządzany jest rachunek przepływów pieniężnych?
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz jak przekłada się to na sprawozdania finansowe?
Program
 • Najważniejsze regulacje w zakresie sprawozdawczości finansowej w Polsce i na świecie. Czym są i kto je stosuje?
 • Zasady ujmowania transakcji gospodarczych na kontach księgowych, zasada podwójnego zapisu.
 • Proces sprawozdawczy — od konta księgowego, przez zestawienie obrotów i sald, do podstawowych elementów sprawozdania finansowego — zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat — wzajemne powiązania i zależności (case study).
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru oraz główne obszary ryzyka błędu lub manipulacji, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Rezerwy Należności i zobowiązania
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym. Co pokazują oraz jak powiązać je z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia).
 • Kompleksowa interpretacja pełnego sprawozdania finansowego (case study).

W trakcie zajęć przewidziane są dwie przerwy kawowe oraz przerwa na obiad.

Punkty edukacyjne

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

19-20 czerwca 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com