Jak się przygotować do oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego? – EY Academy of Business

Jak się przygotować do oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego?

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków jest odpowiedzialny za prace audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych zarówno pracowników jak i zarządzających audytem,
 • członków Komitetu Audytu, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat oceny audytu wewnętrznego

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli, na czym polega zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego
 • znali formy w jakich może być przeprowadzona ocena i wiedzieli jak się do nich przygotować
 • rozumieli kluczowe aspekty podlegające ocenie
 • Ocena zewnętrzna
  • Cele i odbiorcy oceny zewnętrznej
  • Forma i częstotliwość
  • Przebieg procesu oceny
  • Wymogi wobec osoby oceniającej
 • Przygotowanie
  • Proces przygotowania do oceny
  • Wewnętrzne oceny roczne
  • Dokumentowanie wykazania zgodności ze standardami
 • Kluczowe aspekty m.in
  • Uprawnienia i odpowiedzialność audytu, karta audytu
  • Niezależność organizacyjna i współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą/Komitetem Audytu
  • Nadzór i koordynacja
  • Planowanie roczne i planowanie zadania
  • Program poprawy i zapewnienia jakości
  • Dokumentacja badania

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.

Jak się przygotować do oceny zewnętrznej audytu wewnętrznego?

Szkolenie prowadzone online w formie warsztatowej, czyli umożliwiające interakcję uczestników z trenerem i między sobą. Każdy będzie mógł zabrać głos, zadać pytania i podzielić się swoim doświadczeniem.

Dla kogo

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków jest odpowiedzialny za prace audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych zarówno pracowników jak i zarządzających audytem,
 • członków Komitetu Audytu, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej na temat oceny audytu wewnętrznego
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • wiedzieli, na czym polega zewnętrzna ocena audytu wewnętrznego
 • znali formy w jakich może być przeprowadzona ocena i wiedzieli jak się do nich przygotować
 • rozumieli kluczowe aspekty podlegające ocenie
Program
 • Ocena zewnętrzna
  • Cele i odbiorcy oceny zewnętrznej
  • Forma i częstotliwość
  • Przebieg procesu oceny
  • Wymogi wobec osoby oceniającej
 • Przygotowanie
  • Proces przygotowania do oceny
  • Wewnętrzne oceny roczne
  • Dokumentowanie wykazania zgodności ze standardami
 • Kluczowe aspekty m.in
  • Uprawnienia i odpowiedzialność audytu, karta audytu
  • Niezależność organizacyjna i współpraca z Zarządem i Radą Nadzorczą/Komitetem Audytu
  • Nadzór i koordynacja
  • Planowanie roczne i planowanie zadania
  • Program poprawy i zapewnienia jakości
  • Dokumentacja badania
Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

490 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

25 listopada 2022

 

Szkolenie w godzinach 10.00-14.00

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com