Macierz kontroli i ryzyka – EY Academy of Business

Macierz kontroli i ryzyka

Dwudniowe szkolenie przygotowujące do przeprowadzania audytu procesów, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych.

Do udziału zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany badaniem mechanizmów kontrolnych w procesach.

 

Szkolenie kierujemy w szczególności do:

 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów finansowych
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • potrafili zdefiniować w organizacji procesy kluczowe i pomocnicze oraz kluczowe mechanizmy kontrolne
 • wiedzieli, jak sporządzić macierz kontroli i ryzyka
 • znali zasady, jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania
 • wiedzieli, jak przeprowadzić w organizacji badanie procesów

1. Procesy kluczowe i pomocnicze

 • cele i ryzyka
 • mapa procesu
 • adekwatność i skuteczność

Ćwiczenia: czym jest adekwatność, a czym skuteczność; jak określić, co jest kluczowe; kiedy i jak przygotowywać mapę procesu

2. Mechanizmy kontrolne w procesach

 • typy mechanizmów kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.
 • kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać

Ćwiczenia: identyfikacja i rozpoznawanie typów mechanizmów kontrolnych; identyfikacja kluczowych mechanizmów kontrolnych

3.Macierz kontroli i ryzyka

 • narzędzie przydatne przy planowaniu zadania
 • zasady tworzenia

Case study: tworzenie macierzy kontroli i ryzyka

4. Program zadania

 • cele i zakres zadania
 • jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania

Ćwiczenia: określenie celu i zakresu zadania audytowego; program zadania

Case study: ścieżka od macierzy kontroli i ryzyka do programu zadania

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Macierz kontroli i ryzyka

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Macierz kontroli i ryzyka

Dwudniowe szkolenie przygotowujące do przeprowadzania audytu procesów, zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w jednostkach sektora finansów publicznych.

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany badaniem mechanizmów kontrolnych w procesach.

 

Szkolenie kierujemy w szczególności do:

 • audytorów wewnętrznych
 • kontrolerów finansowych
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • potrafili zdefiniować w organizacji procesy kluczowe i pomocnicze oraz kluczowe mechanizmy kontrolne
 • wiedzieli, jak sporządzić macierz kontroli i ryzyka
 • znali zasady, jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania
 • wiedzieli, jak przeprowadzić w organizacji badanie procesów
Program

1. Procesy kluczowe i pomocnicze

 • cele i ryzyka
 • mapa procesu
 • adekwatność i skuteczność

Ćwiczenia: czym jest adekwatność, a czym skuteczność; jak określić, co jest kluczowe; kiedy i jak przygotowywać mapę procesu

2. Mechanizmy kontrolne w procesach

 • typy mechanizmów kontrolnych: zapobiegawcze, wykrywające itp.
 • kluczowe mechanizmy kontrolne – po czym je rozpoznać

Ćwiczenia: identyfikacja i rozpoznawanie typów mechanizmów kontrolnych; identyfikacja kluczowych mechanizmów kontrolnych

3.Macierz kontroli i ryzyka

 • narzędzie przydatne przy planowaniu zadania
 • zasady tworzenia

Case study: tworzenie macierzy kontroli i ryzyka

4. Program zadania

 • cele i zakres zadania
 • jak przejść z macierzy kontroli i ryzyka na program zadania

Ćwiczenia: określenie celu i zakresu zadania audytowego; program zadania

Case study: ścieżka od macierzy kontroli i ryzyka do programu zadania

Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

21-22 listopada 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Bernadeta Danel

Koordynator kursu

 • +48 571 663 637
 • bernadeta.danel@pl.ey.com