Oszustwa w organizacjach. Zapobieganie nadużyciom – EY Academy of Business

Oszustwa w organizacjach. Zapobieganie nadużyciom

Zmiany geopolityczne i trwająca rewolucja cyfrowa istotnie wpływają na funkcjonowanie biznesu na całym świecie i zarazem zwiększają podatność organizacji na ryzyka m.in. oszustw i nadużyć. W każdej firmie za zapobieganie oszustwom odpowiedzialny jest zarząd, który tworzy w tym celu odpowiednie mechanizmy kontrolne. Z jednej strony zniechęcają one do popełnienia oszustwa, z drugiej – ograniczają straty w przypadku jego wystąpienia.

ONLINE LIVE: Korzystasz z home office, jesteś w delegacji, na urlopie? Zrealizuj ten kurs ONLINE i rozwiń swoje kompetencje. Z dowolnego miejsca, w każdej sytuacji!

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany tematem oszustw w organizacjach, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych,
 • pracowników działów bezpieczeństwa i compliance, którzy zajmują się kwestiami nadużyć i oszustw,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jaka jest skala problemu oszustw w organizacjach w Polsce
 • jakie są możliwe rodzaje nadużyć i oszustw
 • jaka jest rola zarządu i rady nadzorczej w zapobieganiu oszustwom
 • czy badanie oszustw należy do obowiązków audytu wewnętrznego

Program szkolenia dwudniowego, w formule ONLINE:

 • Oszustwa w organizacjach: skala problemu w Polsce i na świecie
 • Rodzaje oszustw w organizacjach, w tym m.in. kradzież informacji, szpiegostwo gospodarcze, oszustwa finansowe
 • Rola organów zarządzających i nadzorczych w zapobieganiu, wykrywaniu oszustw i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego
 • Narzędzia zapobiegania i wykrywania oszustw – praktyczne wskazówki
 • Rola i procedury audytu wewnętrznego w zakresie ryzyka oszustw
 • Przykłady – Analiza mechanizmów nadużyć i sposobów przeciwdziałania i wykrywania

Program szkolenia dwudniowego, stacjonarnego:

 • Oszustwa w organizacjach: skala problemu w Polsce i na świecie
 • Rodzaje oszustw w organizacjach, w tym m.in. kradzież informacji, szpiegostwo gospodarcze, oszustwa finansowe
 • Zagrożenia w organizacjach opartych na systemach informacyjnych
 • Odpowiedzialność prawna organów zarządzających i nadzorczych
 • Rola organów zarządzających i nadzorczych w zapobieganiu, wykrywaniu oszustw i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego
 • Narzędzia zapobiegania i wykrywania oszustw – praktyczne wskazówki
 • Rola i procedury audytu wewnętrznego w zakresie ryzyka oszustwa
 • Gra strategiczna „Koniec sielanki w firmie”. W trakcie gry uczestnicy korzystają z dostarczonych dokumentów i sami przeglądają korespondencję elektroniczną, identyfikując sygnały o nieprawidłowościach

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE, w tym 2 z etyki.

Oszustwa w organizacjach. Zapobieganie nadużyciom

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Oszustwa w organizacjach. Zapobieganie nadużyciom

Zmiany geopolityczne i trwająca rewolucja cyfrowa istotnie wpływają na funkcjonowanie biznesu na całym świecie i zarazem zwiększają podatność organizacji na ryzyka m.in. oszustw i nadużyć. W każdej firmie za zapobieganie oszustwom odpowiedzialny jest zarząd, który tworzy w tym celu odpowiednie mechanizmy kontrolne. Z jednej strony zniechęcają one do popełnienia oszustwa, z drugiej – ograniczają straty w przypadku jego wystąpienia.

ONLINE LIVE: Korzystasz z home office, jesteś w delegacji, na urlopie? Zrealizuj ten kurs ONLINE i rozwiń swoje kompetencje. Z dowolnego miejsca, w każdej sytuacji!

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto jest zainteresowany tematem oszustw w organizacjach, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych,
 • pracowników działów bezpieczeństwa i compliance, którzy zajmują się kwestiami nadużyć i oszustw,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą wiedzieli:

 • jaka jest skala problemu oszustw w organizacjach w Polsce
 • jakie są możliwe rodzaje nadużyć i oszustw
 • jaka jest rola zarządu i rady nadzorczej w zapobieganiu oszustwom
 • czy badanie oszustw należy do obowiązków audytu wewnętrznego
Program

Program szkolenia dwudniowego, w formule ONLINE:

 • Oszustwa w organizacjach: skala problemu w Polsce i na świecie
 • Rodzaje oszustw w organizacjach, w tym m.in. kradzież informacji, szpiegostwo gospodarcze, oszustwa finansowe
 • Rola organów zarządzających i nadzorczych w zapobieganiu, wykrywaniu oszustw i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego
 • Narzędzia zapobiegania i wykrywania oszustw – praktyczne wskazówki
 • Rola i procedury audytu wewnętrznego w zakresie ryzyka oszustw
 • Przykłady – Analiza mechanizmów nadużyć i sposobów przeciwdziałania i wykrywania

Program szkolenia dwudniowego, stacjonarnego:

 • Oszustwa w organizacjach: skala problemu w Polsce i na świecie
 • Rodzaje oszustw w organizacjach, w tym m.in. kradzież informacji, szpiegostwo gospodarcze, oszustwa finansowe
 • Zagrożenia w organizacjach opartych na systemach informacyjnych
 • Odpowiedzialność prawna organów zarządzających i nadzorczych
 • Rola organów zarządzających i nadzorczych w zapobieganiu, wykrywaniu oszustw i prowadzeniu postępowania wyjaśniającego
 • Narzędzia zapobiegania i wykrywania oszustw – praktyczne wskazówki
 • Rola i procedury audytu wewnętrznego w zakresie ryzyka oszustwa
 • Gra strategiczna „Koniec sielanki w firmie”. W trakcie gry uczestnicy korzystają z dostarczonych dokumentów i sami przeglądają korespondencję elektroniczną, identyfikując sygnały o nieprawidłowościach
Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE, w tym 2 z etyki.

Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

6-7 czerwca 2024

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com