Audyt procesu zakupów – EY Academy of Business

Audyt procesu zakupów

Twoja organizacja zawiera wiele umów zakupowych. Co jakiś czas słyszysz, że są problemy: dostawca się nie sprawdził, zapomniano na czas złożyć zamówienie, zapłacono nie do końca za to, co było zamawiane, koszty rosną, a nie widzisz wystarczającego uzasadnienia. Zastanawiasz się, jak można sprawdzić, czy proces zakupów dobrze działa?

Naszą odpowiedzią na Twoją potrzebę jest to jednodniowe szkolenie.

Do udziału zapraszamy każdego, kto uczestniczy w badaniu procesu zakupów i jest zainteresowany, jak dobrze przygotować takie zadanie i objąć nim wszystkie najistotniejsze kwestie:

 • audytorów wewnętrznych kontrolerów,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Proces zakupów występuje w każdej organizacji, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w podmiotach sektora finansów publicznych. Z procesem tym wiążą się liczne ryzyka, nie tylko prawne. Proces ten jest szczególnie podatny na wystąpienie nadużyć i przejawy niegospodarności. Jako audytor wewnętrzny musisz ocenić możliwość wystąpienie oszustwa.

Nasze szkolenie pozwoli audytorom dobrze przygotować się do audytu procesu zakupów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę nt. różnych zagrożeń i nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w tym procesie, zasugeruje co ująć koniecznie w programie badania i jakie techniki audytowe będą szczególnie przydatne.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieli:

 • Jak zabezpieczyć w umowie interesy organizacji
 • Jakie ryzyka występują w procesie zakupów
 • Jak ten proces badać
 • Ryzyka w procesie zakupów
 • Etapy procesu zakupów i ich cele. Identyfikacja potencjalnych ryzyk na każdym z etapów procesu (ćwiczenia). Dyskusja nt. potencjalnych metod zarządzenia zidentyfikowanymi ryzykami
 • Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko w procesie zakupów
 • Mechanizmy kontrolne: dobre praktyki. Czym charakteryzuje się dobry mechanizm kontrolny? Koszty i korzyści mechanizmu kontrolnego. Kontrole zapobiegawcze i wykrywające. Dobór mechanizmu kontrolnego do zidentyfikowanego ryzyka (ćwiczenia)
 • Badanie procesu zakupów
 • Techniki badania. Badanie wybranych mechanizmów kontrolnych. Narzędzia pomocnicze (listy kontrolne itp.). Przygotowanie programu audytu procesu zakupowego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka (ćwiczenia)
 • Nadużycia w procesie zakupów
 • Najczęściej występujące nadużycia w procesie zakupów. Czy można im przeciwdziałać i jak im zaradzić? Kto jest za to odpowiedzialny? Dobre praktyki w przeciwdziałaniu nadużyciom w procesie zakupów

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za szkolenie można uzyskać 7,5 CPE.

Audyt procesu zakupów

Cena

1500 zł netto ( 1845 zł brutto )

Audyt procesu zakupów

Twoja organizacja zawiera wiele umów zakupowych. Co jakiś czas słyszysz, że są problemy: dostawca się nie sprawdził, zapomniano na czas złożyć zamówienie, zapłacono nie do końca za to, co było zamawiane, koszty rosną, a nie widzisz wystarczającego uzasadnienia. Zastanawiasz się, jak można sprawdzić, czy proces zakupów dobrze działa?

Naszą odpowiedzią na Twoją potrzebę jest to jednodniowe szkolenie.

Dla kogo?

Do udziału zapraszamy każdego, kto uczestniczy w badaniu procesu zakupów i jest zainteresowany, jak dobrze przygotować takie zadanie i objąć nim wszystkie najistotniejsze kwestie:

 • audytorów wewnętrznych kontrolerów,
 • wszystkich zainteresowanych, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Proces zakupów występuje w każdej organizacji, zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w podmiotach sektora finansów publicznych. Z procesem tym wiążą się liczne ryzyka, nie tylko prawne. Proces ten jest szczególnie podatny na wystąpienie nadużyć i przejawy niegospodarności. Jako audytor wewnętrzny musisz ocenić możliwość wystąpienie oszustwa.

Nasze szkolenie pozwoli audytorom dobrze przygotować się do audytu procesu zakupów i wyposaży ich w niezbędną wiedzę nt. różnych zagrożeń i nieprawidłowości, jakie mogą wystąpić w tym procesie, zasugeruje co ująć koniecznie w programie badania i jakie techniki audytowe będą szczególnie przydatne.

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieli:

 • Jak zabezpieczyć w umowie interesy organizacji
 • Jakie ryzyka występują w procesie zakupów
 • Jak ten proces badać
Program
 • Ryzyka w procesie zakupów
 • Etapy procesu zakupów i ich cele. Identyfikacja potencjalnych ryzyk na każdym z etapów procesu (ćwiczenia). Dyskusja nt. potencjalnych metod zarządzenia zidentyfikowanymi ryzykami
 • Mechanizmy kontrolne ograniczające ryzyko w procesie zakupów
 • Mechanizmy kontrolne: dobre praktyki. Czym charakteryzuje się dobry mechanizm kontrolny? Koszty i korzyści mechanizmu kontrolnego. Kontrole zapobiegawcze i wykrywające. Dobór mechanizmu kontrolnego do zidentyfikowanego ryzyka (ćwiczenia)
 • Badanie procesu zakupów
 • Techniki badania. Badanie wybranych mechanizmów kontrolnych. Narzędzia pomocnicze (listy kontrolne itp.). Przygotowanie programu audytu procesu zakupowego w oparciu o zidentyfikowane ryzyka (ćwiczenia)
 • Nadużycia w procesie zakupów
 • Najczęściej występujące nadużycia w procesie zakupów. Czy można im przeciwdziałać i jak im zaradzić? Kto jest za to odpowiedzialny? Dobre praktyki w przeciwdziałaniu nadużyciom w procesie zakupów
Punkty edukacyjne

Za szkolenie można uzyskać 7,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1500 zł netto ( 1845 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

6 listopada 2024

Kontakt

Bernadeta Danel

Koordynator kursu

 • +48 571 663 637
 • bernadeta.danel@pl.ey.com