CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego – EY Academy of Business

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do pierwszej części egzaminów CIA – obejmuje wszystkie tematy, jakie znajdują się w sylabusie: od karty audytu, przez Kodeks etyki IIA, cechy, jakie powinien posiadać audytor, zapewnienie jakości, oszustwa, aż po procesy: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 1.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • oszczędzić czas i sprawnie przygotować się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.

I. Podstawy audytu wewnętrznego

 • Misja audytu wewnętrznego, Definicja audytu wewnętrznego, Podstawowe zasady praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • Karta audytu wewnętrznego – cel, uprawnienia i odpowiedzialność
 • Różnice między usługami zapewniającymi i doradczymi
 • Kodeks etyki IIA

II. Niezależność i obiektywizm

 • Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego
 • Naruszenie niezależności i obiektywizmu
 • Zasady promujące obiektywizm

III. Biegłość i należyta staranność zawodowa

 • Wiedza, umiejętności i kompetencje potrzebne do pełnienia obowiązków audytu wewnętrznego i do wykonywania indywidualnych obowiązków
 • Należyta staranność zawodowa
 • Ciągły rozwój zawodowy

IV. Program zapewnienia i poprawy jakości

 • Elementy programu zapewnienia i poprawy jakości
 • Ujawnienie zgodności lub braku zgodności

V. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola

 • Koncepcja ładu organizacyjnego
 • Wpływ kultury organizacyjnej na środowisko kontroli, ryzyka i mechanizmy kontrolne w zadaniu audytowym
 • Kwestie związane z etyką i zgodnością
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Podstawowe koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem
 • Powszechnie akceptowane modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, ISO 31000 itp.)
 • Badanie skuteczności zarządzania ryzykiem w procesach i funkcjach
 • Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem
 • Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej i rodzaje mechanizmów kontrolnych
 • Powszechnie akceptowane modele kontroli wewnętrznej (COSO itp.)
 • Badanie skuteczności i wydajności mechanizmów kontroli wewnętrznej

VI. Ryzyko oszustwa

 • Ryzyko oszustwa i rodzaje oszustw
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Mechanizmy kontrolne zapobiegające oszustwom i wykrywające je
 • Podstawy audytu śledczego

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Pani Monika wspaniale przekazuje wiedzę. Wszystko poparte przykładami pozwalającymi na lepsze zrozumienie tematu.”

Uczestnik szkolenia CIA 1&2, październik 2020

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®1.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do pierwszej części egzaminów CIA – obejmuje wszystkie tematy, jakie znajdują się w sylabusie: od karty audytu, przez Kodeks etyki IIA, cechy, jakie powinien posiadać audytor, zapewnienie jakości, oszustwa, aż po procesy: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Dla kogo?

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 1.

Cele i korzyści

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • oszczędzić czas i sprawnie przygotować się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.
Program

I. Podstawy audytu wewnętrznego

 • Misja audytu wewnętrznego, Definicja audytu wewnętrznego, Podstawowe zasady praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • Karta audytu wewnętrznego – cel, uprawnienia i odpowiedzialność
 • Różnice między usługami zapewniającymi i doradczymi
 • Kodeks etyki IIA

II. Niezależność i obiektywizm

 • Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego
 • Naruszenie niezależności i obiektywizmu
 • Zasady promujące obiektywizm

III. Biegłość i należyta staranność zawodowa

 • Wiedza, umiejętności i kompetencje potrzebne do pełnienia obowiązków audytu wewnętrznego i do wykonywania indywidualnych obowiązków
 • Należyta staranność zawodowa
 • Ciągły rozwój zawodowy

IV. Program zapewnienia i poprawy jakości

 • Elementy programu zapewnienia i poprawy jakości
 • Ujawnienie zgodności lub braku zgodności

V. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola

 • Koncepcja ładu organizacyjnego
 • Wpływ kultury organizacyjnej na środowisko kontroli, ryzyka i mechanizmy kontrolne w zadaniu audytowym
 • Kwestie związane z etyką i zgodnością
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Podstawowe koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem
 • Powszechnie akceptowane modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, ISO 31000 itp.)
 • Badanie skuteczności zarządzania ryzykiem w procesach i funkcjach
 • Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem
 • Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej i rodzaje mechanizmów kontrolnych
 • Powszechnie akceptowane modele kontroli wewnętrznej (COSO itp.)
 • Badanie skuteczności i wydajności mechanizmów kontroli wewnętrznej

VI. Ryzyko oszustwa

 • Ryzyko oszustwa i rodzaje oszustw
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Mechanizmy kontrolne zapobiegające oszustwom i wykrywające je
 • Podstawy audytu śledczego
Podręczniki, testy i punkty edukacyjne

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®1.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Cena

1800 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

29-31 marca 2023

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com