CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego – EY Academy of Business

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do pierwszej części egzaminów CIA – obejmuje wszystkie tematy, jakie znajdują się w sylabusie: od karty audytu, przez Kodeks etyki IIA, cechy, jakie powinien posiadać audytor, zapewnienie jakości, oszustwa, aż po procesy: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 1.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • oszczędzić czas i sprawnie przygotować się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.

I. Podstawy audytu wewnętrznego

 • Misja audytu wewnętrznego, Definicja audytu wewnętrznego, Podstawowe zasady praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • Karta audytu wewnętrznego – cel, uprawnienia i odpowiedzialność
 • Różnice między usługami zapewniającymi i doradczymi
 • Kodeks etyki IIA

II. Niezależność i obiektywizm

 • Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego
 • Naruszenie niezależności i obiektywizmu
 • Zasady promujące obiektywizm

III. Biegłość i należyta staranność zawodowa

 • Wiedza, umiejętności i kompetencje potrzebne do pełnienia obowiązków audytu wewnętrznego i do wykonywania indywidualnych obowiązków
 • Należyta staranność zawodowa
 • Ciągły rozwój zawodowy

IV. Program zapewnienia i poprawy jakości

 • Elementy programu zapewnienia i poprawy jakości
 • Ujawnienie zgodności lub braku zgodności

V. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola

 • Koncepcja ładu organizacyjnego
 • Wpływ kultury organizacyjnej na środowisko kontroli, ryzyka i mechanizmy kontrolne w zadaniu audytowym
 • Kwestie związane z etyką i zgodnością
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Podstawowe koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem
 • Powszechnie akceptowane modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, ISO 31000 itp.)
 • Badanie skuteczności zarządzania ryzykiem w procesach i funkcjach
 • Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem
 • Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej i rodzaje mechanizmów kontrolnych
 • Powszechnie akceptowane modele kontroli wewnętrznej (COSO itp.)
 • Badanie skuteczności i wydajności mechanizmów kontroli wewnętrznej

VI. Ryzyko oszustwa

 • Ryzyko oszustwa i rodzaje oszustw
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Mechanizmy kontrolne zapobiegające oszustwom i wykrywające je
 • Podstawy audytu śledczego

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Pani Monika wspaniale przekazuje wiedzę. Wszystko poparte przykładami pozwalającymi na lepsze zrozumienie tematu.”

Uczestnik szkolenia CIA 1&2, październik 2020

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®1.

Opis zawartości testów:

 1. Testy wiedzy do każdego egzaminu CIA zawierają 6 testów (=zestawów pytań). W każdym teście jest 20 pytań. Czyli w sumie 120 pytań do danego egzaminu (np. CIA 1). Pytania są zgodne z obecnie obowiązującym sylabusem.
 2. Testy można przechodzić wielokrotnie. Testy są dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywowania.
 3. Po rozwiązaniu testu Klient otrzymuje wynik (odsetek poprawnych odpowiedzi) oraz informację zwrotną dotyczącą poszczególnych pytań (poprawna odpowiedź wraz z uzasadnieniem).

Punkty edukacyjne:

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Cena

2000 zł netto ( 2460 zł brutto )

CIA 1 Podstawy audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do pierwszej części egzaminów CIA – obejmuje wszystkie tematy, jakie znajdują się w sylabusie: od karty audytu, przez Kodeks etyki IIA, cechy, jakie powinien posiadać audytor, zapewnienie jakości, oszustwa, aż po procesy: ładu organizacyjnego, zarządzania ryzykiem i kontroli.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Dla kogo?

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 1.

Cele i korzyści

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • oszczędzić czas i sprawnie przygotować się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co zwrócić szczególną uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.
Program

I. Podstawy audytu wewnętrznego

 • Misja audytu wewnętrznego, Definicja audytu wewnętrznego, Podstawowe zasady praktyki zawodowej audytu wewnętrznego
 • Karta audytu wewnętrznego – cel, uprawnienia i odpowiedzialność
 • Różnice między usługami zapewniającymi i doradczymi
 • Kodeks etyki IIA

II. Niezależność i obiektywizm

 • Niezależność organizacyjna audytu wewnętrznego
 • Naruszenie niezależności i obiektywizmu
 • Zasady promujące obiektywizm

III. Biegłość i należyta staranność zawodowa

 • Wiedza, umiejętności i kompetencje potrzebne do pełnienia obowiązków audytu wewnętrznego i do wykonywania indywidualnych obowiązków
 • Należyta staranność zawodowa
 • Ciągły rozwój zawodowy

IV. Program zapewnienia i poprawy jakości

 • Elementy programu zapewnienia i poprawy jakości
 • Ujawnienie zgodności lub braku zgodności

V. Ład organizacyjny, zarządzanie ryzykiem i kontrola

 • Koncepcja ładu organizacyjnego
 • Wpływ kultury organizacyjnej na środowisko kontroli, ryzyka i mechanizmy kontrolne w zadaniu audytowym
 • Kwestie związane z etyką i zgodnością
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu
 • Podstawowe koncepcje ryzyka i proces zarządzania ryzykiem
 • Powszechnie akceptowane modele zarządzania ryzykiem (COSO-ERM, ISO 31000 itp.)
 • Badanie skuteczności zarządzania ryzykiem w procesach i funkcjach
 • Rola audytu wewnętrznego w procesie zarządzania ryzykiem
 • Koncepcja systemu kontroli wewnętrznej i rodzaje mechanizmów kontrolnych
 • Powszechnie akceptowane modele kontroli wewnętrznej (COSO itp.)
 • Badanie skuteczności i wydajności mechanizmów kontroli wewnętrznej

VI. Ryzyko oszustwa

 • Ryzyko oszustwa i rodzaje oszustw
 • Sygnały ostrzegawcze
 • Mechanizmy kontrolne zapobiegające oszustwom i wykrywające je
 • Podstawy audytu śledczego
Podręczniki, testy i punkty edukacyjne

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. I – Podstawy Audytu Wewnętrznego w cenie 210 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®1.

Opis zawartości testów:

 1. Testy wiedzy do każdego egzaminu CIA zawierają 6 testów (=zestawów pytań). W każdym teście jest 20 pytań. Czyli w sumie 120 pytań do danego egzaminu (np. CIA 1). Pytania są zgodne z obecnie obowiązującym sylabusem.
 2. Testy można przechodzić wielokrotnie. Testy są dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywowania.
 3. Po rozwiązaniu testu Klient otrzymuje wynik (odsetek poprawnych odpowiedzi) oraz informację zwrotną dotyczącą poszczególnych pytań (poprawna odpowiedź wraz z uzasadnieniem).

Punkty edukacyjne:

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Cena

2000 zł netto ( 2460 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

2-4 października 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com