CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego – EY Academy of Business

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do drugiej części egzaminów CIA – obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem audytem, planowaniem rocznym oraz wykonywaniem zadań: od planowania, przez zbieranie informacji i dokumentowanie wykonanych prac aż po sprawozdawczość i monitorowanie wdrożenia zaleceń.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 2.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poświęcić mniej czasu na skuteczne przygotowanie się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.

Zarządzanie audytem wewnętrznym

 • Zasady i procedury. Działania administracyjne audytu wewnętrznego (budżetowanie, pozyskiwanie zasobów, rekrutacja, personel itp.)
 • Tworzenie planu w oparciu o ryzyko
 • Rodzaje zadań zapewniających i doradczych
 • Koordynowanie prac audytu wewnętrznego
 • Informowanie i składanie sprawozdań kierownictwu wyższego szczebla i radzie

Planowanie zadania

 • Ustalenie celów i zakresu zadania oraz kryteriów oceny
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk i mechanizmów kontrolnych
 • Określenie procedur zadania, niezbędnych zasobów i przygotowanie programu zadania
 • Określenie, jacy pracownicy i inne zasoby będą potrzebne do wykonania zadania

Wykonywanie zadania

 • Zbieranie informacji, opracowanie list kontrolnych oraz kwestionariuszy ryzyka i kontroli
 • Dobór próby
 • Analiza i ocena dowodów
 • Metody analityczne i techniki mapowania procesów
 • Dokumentacja robocza
 • Nadzorowanie zadania

Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów

 • Jakość informacji
 • Sprawozdania etapowe i końcowe
 • Monitorowanie postępów

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Pani Monika wspaniale przekazuje wiedzę. Wszystko poparte przykładami pozwalającymi na lepsze zrozumienie tematu.”

Uczestnik szkolenia CIA 1&2, październik 2020

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®2.

Opis zawartości testów:

 1. Testy wiedzy do każdego egzaminu CIA zawierają 6 testów (=zestawów pytań). W każdym teście jest 20 pytań. Czyli w sumie 120 pytań do danego egzaminu (np. CIA 1). Pytania są zgodne z obecnie obowiązującym sylabusem.
 2. Testy można przechodzić wielokrotnie. Testy są dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywowania.
 3. Po rozwiązaniu testu Klient otrzymuje wynik (odsetek poprawnych odpowiedzi) oraz informację zwrotną dotyczącą poszczególnych pytań (poprawna odpowiedź wraz z uzasadnieniem).

Punkty edukacyjne:

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Cena

2000 zł netto

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do drugiej części egzaminów CIA – obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem audytem, planowaniem rocznym oraz wykonywaniem zadań: od planowania, przez zbieranie informacji i dokumentowanie wykonanych prac aż po sprawozdawczość i monitorowanie wdrożenia zaleceń.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Dla kogo?

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 2.

Cele i korzyści

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poświęcić mniej czasu na skuteczne przygotowanie się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.
Program

Zarządzanie audytem wewnętrznym

 • Zasady i procedury. Działania administracyjne audytu wewnętrznego (budżetowanie, pozyskiwanie zasobów, rekrutacja, personel itp.)
 • Tworzenie planu w oparciu o ryzyko
 • Rodzaje zadań zapewniających i doradczych
 • Koordynowanie prac audytu wewnętrznego
 • Informowanie i składanie sprawozdań kierownictwu wyższego szczebla i radzie

Planowanie zadania

 • Ustalenie celów i zakresu zadania oraz kryteriów oceny
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk i mechanizmów kontrolnych
 • Określenie procedur zadania, niezbędnych zasobów i przygotowanie programu zadania
 • Określenie, jacy pracownicy i inne zasoby będą potrzebne do wykonania zadania

Wykonywanie zadania

 • Zbieranie informacji, opracowanie list kontrolnych oraz kwestionariuszy ryzyka i kontroli
 • Dobór próby
 • Analiza i ocena dowodów
 • Metody analityczne i techniki mapowania procesów
 • Dokumentacja robocza
 • Nadzorowanie zadania

Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów

 • Jakość informacji
 • Sprawozdania etapowe i końcowe
 • Monitorowanie postępów
Podręczniki, testy i punkty edukacyjne

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®2.

Opis zawartości testów:

 1. Testy wiedzy do każdego egzaminu CIA zawierają 6 testów (=zestawów pytań). W każdym teście jest 20 pytań. Czyli w sumie 120 pytań do danego egzaminu (np. CIA 1). Pytania są zgodne z obecnie obowiązującym sylabusem.
 2. Testy można przechodzić wielokrotnie. Testy są dostępne przez 12 miesięcy od daty aktywowania.
 3. Po rozwiązaniu testu Klient otrzymuje wynik (odsetek poprawnych odpowiedzi) oraz informację zwrotną dotyczącą poszczególnych pytań (poprawna odpowiedź wraz z uzasadnieniem).

Punkty edukacyjne:

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Cena

2000 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

16-18 października 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com