CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego – EY Academy of Business

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do drugiej części egzaminów CIA – obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem audytem, planowaniem rocznym oraz wykonywaniem zadań: od planowania, przez zbieranie informacji i dokumentowanie wykonanych prac aż po sprawozdawczość i monitorowanie wdrożenia zaleceń.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 2.

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poświęcić mniej czasu na skuteczne przygotowanie się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.

Zarządzanie audytem wewnętrznym

 • Zasady i procedury. Działania administracyjne audytu wewnętrznego (budżetowanie, pozyskiwanie zasobów, rekrutacja, personel itp.)
 • Tworzenie planu w oparciu o ryzyko
 • Rodzaje zadań zapewniających i doradczych
 • Koordynowanie prac audytu wewnętrznego
 • Informowanie i składanie sprawozdań kierownictwu wyższego szczebla i radzie

Planowanie zadania

 • Ustalenie celów i zakresu zadania oraz kryteriów oceny
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk i mechanizmów kontrolnych
 • Określenie procedur zadania, niezbędnych zasobów i przygotowanie programu zadania
 • Określenie, jacy pracownicy i inne zasoby będą potrzebne do wykonania zadania

Wykonywanie zadania

 • Zbieranie informacji, opracowanie list kontrolnych oraz kwestionariuszy ryzyka i kontroli
 • Dobór próby
 • Analiza i ocena dowodów
 • Metody analityczne i techniki mapowania procesów
 • Dokumentacja robocza
 • Nadzorowanie zadania

Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów

 • Jakość informacji
 • Sprawozdania etapowe i końcowe
 • Monitorowanie postępów

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Pani Monika wspaniale przekazuje wiedzę. Wszystko poparte przykładami pozwalającymi na lepsze zrozumienie tematu.”

Uczestnik szkolenia CIA 1&2, październik 2020

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®2.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

CIA 2 Praktyka audytu wewnętrznego

Szkolenie przygotowujące do drugiej części egzaminów CIA – obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem audytem, planowaniem rocznym oraz wykonywaniem zadań: od planowania, przez zbieranie informacji i dokumentowanie wykonanych prac aż po sprawozdawczość i monitorowanie wdrożenia zaleceń.

Szkolenie jest częścią programu CIA.

Dla kogo?

Szkolenie dla audytorów wewnętrznych przygotowujących się do egzaminu CIA 2.

Cele i korzyści

To szkolenie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • poświęcić mniej czasu na skuteczne przygotowanie się do egzaminu;
 • dowiedzieć się, na co należy zwrócić uwagę, rozwiązując testy typu egzaminacyjnego.
Program

Zarządzanie audytem wewnętrznym

 • Zasady i procedury. Działania administracyjne audytu wewnętrznego (budżetowanie, pozyskiwanie zasobów, rekrutacja, personel itp.)
 • Tworzenie planu w oparciu o ryzyko
 • Rodzaje zadań zapewniających i doradczych
 • Koordynowanie prac audytu wewnętrznego
 • Informowanie i składanie sprawozdań kierownictwu wyższego szczebla i radzie

Planowanie zadania

 • Ustalenie celów i zakresu zadania oraz kryteriów oceny
 • Identyfikacja kluczowych ryzyk i mechanizmów kontrolnych
 • Określenie procedur zadania, niezbędnych zasobów i przygotowanie programu zadania
 • Określenie, jacy pracownicy i inne zasoby będą potrzebne do wykonania zadania

Wykonywanie zadania

 • Zbieranie informacji, opracowanie list kontrolnych oraz kwestionariuszy ryzyka i kontroli
 • Dobór próby
 • Analiza i ocena dowodów
 • Metody analityczne i techniki mapowania procesów
 • Dokumentacja robocza
 • Nadzorowanie zadania

Informowanie o wynikach zadań i monitorowanie postępów

 • Jakość informacji
 • Sprawozdania etapowe i końcowe
 • Monitorowanie postępów
Podręczniki, testy i punkty edukacyjne

Oferujemy możliwość zakupienia podręcznika CIA® cz. II – Audyt Wewnętrzny w Praktyce w cenie 220 zł + 5% VAT.

Podręcznik można zakupić na naszej platformie e-learningowej.

Oferujemy również możliwość zakupienia testów wiedzy CIA®2.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Cena

1800 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

19-21 kwietnia 2023

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com