Uniwersum audytu. Plan roczny – EY Academy of Business

Uniwersum audytu. Plan roczny

Nasze szkolenie „Uniwersum audytu. Plan roczny” skoncentrowane jest na przygotowywaniu Audyt Uniwersum i rocznego Planu Audytu opartego na analizie ryzyka. Ponieważ działania te podejmowane są przez audyt wewnętrzny najczęściej w okresie od września do grudnia, ewentualnie na początku roku stąd nasze szkolenie standardowo odbywa się w tym okresie. Szkolenia ma na celu wsparcie audytu w planowaniu rocznym oraz wcielenie w życie, zastosowanie praktyczne omawianych zagadnień.

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków jest odpowiedzialny za prace audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych –  zarówno pracowników, jak i zarządzających audytem;
 • członków Komitetu Audytu, zarządzających organizacją, którzy chcieliby poznać dobre praktyki dotyczące rocznego planu audytu;
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, czym jest uniwersum audytu
 • Potrafili zdefiniować uniwersum audytu dla swojej organizacji
 • Rozumieli znaczenie analizy ryzyka jako podstawy przygotowania planu
 • Znali zasady przygotowywania planu rocznego i jego aktualizacji
 • Uniwersum audytu
  • Cele określenia uniwersum audytu
  • Główne elementy składowe. Przykłady
  • Koordynowanie prac z innymi działami i z podmiotami zewnętrznymi
  • Definiowanie i aktualizacja uniwersum audytu
 • Plan roczny
  • Strategia organizacji a strategia audytu wewnętrznego
  • Analiza ryzyka jako podstawa sporządzania planu
  • Wykorzystanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji przez audyt wewnętrzny
  • Wybór zadań audytowych
  • Elementy składowe planu
  • Częstotliwość aktualizacji

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.

Uniwersum audytu. Plan roczny

Cena

550 zł netto ( 677 zł brutto )

Uniwersum audytu. Plan roczny

Nasze szkolenie „Uniwersum audytu. Plan roczny” skoncentrowane jest na przygotowywaniu Audyt Uniwersum i rocznego Planu Audytu opartego na analizie ryzyka. Ponieważ działania te podejmowane są przez audyt wewnętrzny najczęściej w okresie od września do grudnia, ewentualnie na początku roku stąd nasze szkolenie standardowo odbywa się w tym okresie. Szkolenia ma na celu wsparcie audytu w planowaniu rocznym oraz wcielenie w życie, zastosowanie praktyczne omawianych zagadnień.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy każdego, kto w ramach wykonywanych obowiązków jest odpowiedzialny za prace audytu wewnętrznego, a w szczególności:

 • audytorów wewnętrznych –  zarówno pracowników, jak i zarządzających audytem;
 • członków Komitetu Audytu, zarządzających organizacją, którzy chcieliby poznać dobre praktyki dotyczące rocznego planu audytu;
 • wszystkich zainteresowanych audytem wewnętrznym, którzy chcą poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.
Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • Wiedzieli, czym jest uniwersum audytu
 • Potrafili zdefiniować uniwersum audytu dla swojej organizacji
 • Rozumieli znaczenie analizy ryzyka jako podstawy przygotowania planu
 • Znali zasady przygotowywania planu rocznego i jego aktualizacji
Program
 • Uniwersum audytu
  • Cele określenia uniwersum audytu
  • Główne elementy składowe. Przykłady
  • Koordynowanie prac z innymi działami i z podmiotami zewnętrznymi
  • Definiowanie i aktualizacja uniwersum audytu
 • Plan roczny
  • Strategia organizacji a strategia audytu wewnętrznego
  • Analiza ryzyka jako podstawa sporządzania planu
  • Wykorzystanie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji przez audyt wewnętrzny
  • Wybór zadań audytowych
  • Elementy składowe planu
  • Częstotliwość aktualizacji
Punkty edukacyjne

Za udział w szkoleniu można otrzymać 4,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

550 zł netto ( 677 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

25 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 10:00 – 14:00

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com