Audyt wewnętrzny - kompleksowy program szkoleń – EY Academy of Business

Audyt wewnętrzny – kompleksowy program szkoleń

Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Dobry audytor stanowi niezastąpioną pomoc dla kadry zarządzającej każdej organizacji. Warto dobrze przygotować się do tego zawodu.

Nasz 6-dniowy program szkoleniowy stawia na praktykę: uczymy na przykładach, teorię ograniczyliśmy do minimum. Całość podzieliliśmy na dwie części:

 • Pierwsza część to czysty audyt wewnętrzny: analiza ryzyka i plan roczny, przygotowanie programu zadania i jego realizacja, dokumentowanie wykonanej pracy, sprawozdanie z audytu, czynności sprawdzające
 • Druga część składa się z dwóch szkoleń: „Zastosowanie Excela w audycie” (poziom podstawowy, każdorazowo dostosowywany do grupy) oraz „Dobór próby” – zarówno statystyczny, jak i niestatystyczny

Kompleksowe przygotowanie do roli audytora wewnętrznego

Aby zostać audytorem wewnętrznym, konieczne jest zdobycie określonej wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także uporządkowanie już posiadanych informacji. W tym wszystkim pomoże Ci nasz kompleksowy 6-dniowy program szkoleniowy obejmujący najważniejsze zagadnienia z zakresu audytu wewnętrznego. Możesz zdecydować się na cały pakiet 3 szkoleń lub wybrać zaledwie jedno lub dwa z nich. Co obejmuje program tych kursów?

 • Audyt wewnętrzny – 3-dniowe szkolenie obejmujące wszystkie najistotniejsze elementy pracy audytora wewnętrznego, takie jak między innymi: przygotowanie planu rocznego oraz wieloletniego, planowanie i realizacja zadania audytowego wraz z analizą oraz mapowaniem badanego procesu i oceną ryzyka, sprawozdanie z audytu, czynności sprawdzające. Program szkolenia skupia się przede wszystkim na przekazaniu uczestnikom umiejętności praktycznych, dlatego nasi trenerzy w jego trakcie pracują na przykładach z życia wziętych oraz pokazują narzędzia, które można od razu wdrożyć w swojej codziennej pracy z zakresu audytu wewnętrznego.
 • Excel w audycie i kontroli wewnętrznej – praktyczne 2-dniowe warsztaty komputerowe mające na celu usprawnienie pracy dzięki lepszej znajomości obsługi programu Microsoft Excel, szczególnie w zakresie funkcji ułatwiających wykonywanie obowiązków do celów audytu i kontroli wewnętrznej. W trakcie kursu uczestnicy cały czas pracują na arkuszach, które potem zgrywają na własny nośnik pamięci. Dzięki temu praca na dużych bazach danych oraz uatrakcyjnienie ich strony graficznej nie będą już miały przed Tobą tajemnic.
 • Dobór próby w audycie – jednodniowe szkolenie, które ma na celu zapewnienie uczestnikom realnej pomocy w usystematyzowaniu wiedzy na temat podejścia do badania prób. W trakcie szkolenia oswajane będą zarówno metody statystyczne, jak i niestatystyczne dla audytorów wewnętrznych do tej pory posługujących się głównie jedną grupą metod. Dzięki temu uczestnicy zyskają umiejętność świadomego dobierania prób w zależności od potrzeb oraz sytuacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania.

Taki kompleksowy kurs audytora wewnętrznego to gruntowne przygotowanie do wykonywania tego zawodu zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jakie umiejętności są ważne w zawodzie audytora wewnętrznego?

Audytor wewnętrzny to bardzo istotna osoba, która w firmie może pomóc wychwycić wszelkie nieprawidłowości dotyczące między innymi systemu zarządzania jakością. Jego działania mają za zadanie udoskonalić pewne procesy i przeanalizować luki systemu zarządzania. Od kompetencji i skuteczności działania audytora w dużej mierze zależy przyszły rozwój firmy i możliwość jej doskonalenia. Dlatego kompetentnych audytorów wewnętrznych musi cechować rzetelność, doskonała znajomość przepisów, a także konkretne umiejętności dotyczące na przykład planowania, przeprowadzania i raportowania audytów. Obejmuje to także wybieranie próbki audytowej, zadawanie pytań osobom odpowiedzialnym za zarządzanie jakością w organizacji, a także analizowanie sytuacji audytowych i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków.

Nie można jednak zapominać o tym, że praca audytora wewnętrznego to w dużej mierze także praca z ludźmi, co wymaga umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz przekazywania informacji. Dlatego ważne są nie tylko kompetencje z zakresu kontroli i audytu, ale także umiejętności miękkie. Udział w kompleksowych szkoleniach dla audytorów wewnętrznych pozwoli kandydatom na to stanowisko zdobyć kompetencje z obu tych zakresów, a tym, którzy już pracują w zawodzie – wyszlifować je i uporządkować posiadaną wiedzę oraz umiejętności. W trakcie szkolenia “Audyt wewnętrzny – kompleksowy program szkoleń” zyskasz zatem nie tylko umiejętność przygotowywania planów rocznych, obsługi Excela i dokumentowania własnej pracy, ale także komunikowania się z audytowanymi.

Szkolenia prowadzone przez profesjonalistów z zakresu audytu wewnętrznego

Wszystkie szkolenia naszego kompleksowego programu dla audytorów wewnętrznych prowadzone są przez doświadczonych ekspertów, którzy są jednocześnie praktykami. Nasi trenerzy prowadzą szkolenia od wielu lat i wyszkolili już setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych. To pasjonaci, którzy swoje kursy wypełniają po brzegi wiedzą praktyczną i przykładami z życia wziętymi, dzięki czemu absolwenci naszych szkoleń otrzymują najlepsze możliwe przygotowanie do zadań i wyzwań, z jakimi mogą spotkać się w swojej pracy zawodowej.

Program przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych audytem, którzy chcą usystematyzować, poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Ten program szkoleniowy jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jaka jest rola i zadania audytu wewnętrznego w organizacji?
 • Jak dobrze zaplanować, a następnie wykonać i udokumentować zadanie audytowe?
 • Jak napisać sprawozdanie z audytu?

Po ukończeniu programu szkoleniowego:

 • Będziesz umiał przygotować plan roczny i program zadania
 • Będziesz znał różne testy i procedury audytowe
 • Będziesz wiedział, jak dokumentować własna pracę i jak komunikować się z audytowanymi
 • Posiądziesz praktyczną znajomość Excela i zasad doboru próby

Audyt wewnętrzny

Wprowadzenie: definicja, standardy audytu. Plan roczny i wieloletni. Planowanie zadania: wstępny przegląd, analiza i mapowanie badanego procesu, ocena ryzyka w zadaniu audytowym. Program zadania. Typowe testy i procedury audytowe, w tym rozmowy, obserwacje i procedury analityczne. Przydatne narzędzia. Zasady dokumentowania wykonanej pracy. Sprawozdanie z audytu: rodzaje, struktura, zawartość – najlepsze praktyki. Czynności sprawdzające.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Praca ze zbiorami danych – przygotowanie danych do dalszej analizy: oczyszczanie, weryfikacja poprawności, formatowanie. Tabele do wypełnienia dla audytowanych. Przykładowe funkcje, często stosowane w audycie. Podstawy doboru próby i prognozowania. Wstęp do makr. Wykresy w sprawozdaniach audytowych.

Dobór próby w audycie

Odpowiedni dobór próby w zależności od celu i zakresu testu. Metody niestatystyczne – zasadność stosowania, wyciąganie wniosków. Metody statystyczne – badanie cech ilościowych (testy wiarygodności) i jakościowych (testy kontroli), ustalanie wielkości próby, wnioskowanie. Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać.

Katarzyna Włodarska - od 2002 roku prowadzi najlepszy na rynku program szkoleniowy „Audyt wewnętrzny”, skierowany do osób rozpoczynających pracę w audycie. Wychowały się na nim setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych.

Monika Viwegier - trenerka i konsultantka; zawodowo zajmuje się identyfikacją usprawnień i optymalizacją procesów biznesowych, oceną ryzyka, a także wsparciem przy realizacji prac audytu wewnętrznego.

Przemysław Szyperski - pasjonat nowoczesnych narzędzi do obróbki danych, który wie, że równie ważne, jak zrozumienie liczb, jest zrozumienie potrzeb ludzi, którym te liczby będą zaprezentowane. Autor najbardziej popularnej w Polsce strony o raportach i analizach w Excelu.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Dobór próby w audycie – 7,5 CPE za szkolenie.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej – 15 CPE za szkolenie.

Audyt wewnętrzny – 22,5 CPE za każdy dzień szkolenia.

Audyt wewnętrzny

Cena obejmuje udział w szkoleniu „Audyt wewnętrzny” (3 dni szkoleniowe)

Cena

3300 zł netto

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Cena obejmuje udział w szkoleniu „Excel w audycie i kontroli wewnętrznej” (2 dni szkoleniowe)

Cena

2100 zł netto

Dobór próby w audycie

Cena obejmuje udział w szkoleniu „Dobór próby w audycie” (1 dzień szkoleniowy)

Cena

1500 zł netto

 • Oszczędzasz 11%

Pakiet szkoleń "Audyt wewnętrzny"

Cena obejmuje udział we wszystkich szkoleniach wchodzących w skład programu „Audyt wewnętrzny” (6 dni szkoleniowych)

Cena

5900 zł netto

Audyt wewnętrzny – kompleksowy program szkoleń

Audyt wewnętrzny to dziedzina wymagająca szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Dobry audytor stanowi niezastąpioną pomoc dla kadry zarządzającej każdej organizacji. Warto dobrze przygotować się do tego zawodu.

Nasz 6-dniowy program szkoleniowy stawia na praktykę: uczymy na przykładach, teorię ograniczyliśmy do minimum. Całość podzieliliśmy na dwie części:

 • Pierwsza część to czysty audyt wewnętrzny: analiza ryzyka i plan roczny, przygotowanie programu zadania i jego realizacja, dokumentowanie wykonanej pracy, sprawozdanie z audytu, czynności sprawdzające
 • Druga część składa się z dwóch szkoleń: „Zastosowanie Excela w audycie” (poziom podstawowy, każdorazowo dostosowywany do grupy) oraz „Dobór próby” – zarówno statystyczny, jak i niestatystyczny

Kompleksowe przygotowanie do roli audytora wewnętrznego

Aby zostać audytorem wewnętrznym, konieczne jest zdobycie określonej wiedzy i umiejętności praktycznych, ale także uporządkowanie już posiadanych informacji. W tym wszystkim pomoże Ci nasz kompleksowy 6-dniowy program szkoleniowy obejmujący najważniejsze zagadnienia z zakresu audytu wewnętrznego. Możesz zdecydować się na cały pakiet 3 szkoleń lub wybrać zaledwie jedno lub dwa z nich. Co obejmuje program tych kursów?

 • Audyt wewnętrzny – 3-dniowe szkolenie obejmujące wszystkie najistotniejsze elementy pracy audytora wewnętrznego, takie jak między innymi: przygotowanie planu rocznego oraz wieloletniego, planowanie i realizacja zadania audytowego wraz z analizą oraz mapowaniem badanego procesu i oceną ryzyka, sprawozdanie z audytu, czynności sprawdzające. Program szkolenia skupia się przede wszystkim na przekazaniu uczestnikom umiejętności praktycznych, dlatego nasi trenerzy w jego trakcie pracują na przykładach z życia wziętych oraz pokazują narzędzia, które można od razu wdrożyć w swojej codziennej pracy z zakresu audytu wewnętrznego.
 • Excel w audycie i kontroli wewnętrznej – praktyczne 2-dniowe warsztaty komputerowe mające na celu usprawnienie pracy dzięki lepszej znajomości obsługi programu Microsoft Excel, szczególnie w zakresie funkcji ułatwiających wykonywanie obowiązków do celów audytu i kontroli wewnętrznej. W trakcie kursu uczestnicy cały czas pracują na arkuszach, które potem zgrywają na własny nośnik pamięci. Dzięki temu praca na dużych bazach danych oraz uatrakcyjnienie ich strony graficznej nie będą już miały przed Tobą tajemnic.
 • Dobór próby w audycie – jednodniowe szkolenie, które ma na celu zapewnienie uczestnikom realnej pomocy w usystematyzowaniu wiedzy na temat podejścia do badania prób. W trakcie szkolenia oswajane będą zarówno metody statystyczne, jak i niestatystyczne dla audytorów wewnętrznych do tej pory posługujących się głównie jedną grupą metod. Dzięki temu uczestnicy zyskają umiejętność świadomego dobierania prób w zależności od potrzeb oraz sytuacji. W trakcie szkolenia omówione zostaną także najczęściej popełniane błędy i sposoby ich unikania.

Taki kompleksowy kurs audytora wewnętrznego to gruntowne przygotowanie do wykonywania tego zawodu zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Jakie umiejętności są ważne w zawodzie audytora wewnętrznego?

Audytor wewnętrzny to bardzo istotna osoba, która w firmie może pomóc wychwycić wszelkie nieprawidłowości dotyczące między innymi systemu zarządzania jakością. Jego działania mają za zadanie udoskonalić pewne procesy i przeanalizować luki systemu zarządzania. Od kompetencji i skuteczności działania audytora w dużej mierze zależy przyszły rozwój firmy i możliwość jej doskonalenia. Dlatego kompetentnych audytorów wewnętrznych musi cechować rzetelność, doskonała znajomość przepisów, a także konkretne umiejętności dotyczące na przykład planowania, przeprowadzania i raportowania audytów. Obejmuje to także wybieranie próbki audytowej, zadawanie pytań osobom odpowiedzialnym za zarządzanie jakością w organizacji, a także analizowanie sytuacji audytowych i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków.

Nie można jednak zapominać o tym, że praca audytora wewnętrznego to w dużej mierze także praca z ludźmi, co wymaga umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz przekazywania informacji. Dlatego ważne są nie tylko kompetencje z zakresu kontroli i audytu, ale także umiejętności miękkie. Udział w kompleksowych szkoleniach dla audytorów wewnętrznych pozwoli kandydatom na to stanowisko zdobyć kompetencje z obu tych zakresów, a tym, którzy już pracują w zawodzie – wyszlifować je i uporządkować posiadaną wiedzę oraz umiejętności. W trakcie szkolenia “Audyt wewnętrzny – kompleksowy program szkoleń” zyskasz zatem nie tylko umiejętność przygotowywania planów rocznych, obsługi Excela i dokumentowania własnej pracy, ale także komunikowania się z audytowanymi.

Szkolenia prowadzone przez profesjonalistów z zakresu audytu wewnętrznego

Wszystkie szkolenia naszego kompleksowego programu dla audytorów wewnętrznych prowadzone są przez doświadczonych ekspertów, którzy są jednocześnie praktykami. Nasi trenerzy prowadzą szkolenia od wielu lat i wyszkolili już setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych. To pasjonaci, którzy swoje kursy wypełniają po brzegi wiedzą praktyczną i przykładami z życia wziętymi, dzięki czemu absolwenci naszych szkoleń otrzymują najlepsze możliwe przygotowanie do zadań i wyzwań, z jakimi mogą spotkać się w swojej pracy zawodowej.

Dla kogo?

Program przeznaczony jest dla osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych audytem, którzy chcą usystematyzować, poszerzyć i uzupełnić posiadaną wiedzę.

Cele i korzyści

Ten program szkoleniowy jest dla Ciebie, jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jaka jest rola i zadania audytu wewnętrznego w organizacji?
 • Jak dobrze zaplanować, a następnie wykonać i udokumentować zadanie audytowe?
 • Jak napisać sprawozdanie z audytu?

Po ukończeniu programu szkoleniowego:

 • Będziesz umiał przygotować plan roczny i program zadania
 • Będziesz znał różne testy i procedury audytowe
 • Będziesz wiedział, jak dokumentować własna pracę i jak komunikować się z audytowanymi
 • Posiądziesz praktyczną znajomość Excela i zasad doboru próby
Program

Audyt wewnętrzny

Wprowadzenie: definicja, standardy audytu. Plan roczny i wieloletni. Planowanie zadania: wstępny przegląd, analiza i mapowanie badanego procesu, ocena ryzyka w zadaniu audytowym. Program zadania. Typowe testy i procedury audytowe, w tym rozmowy, obserwacje i procedury analityczne. Przydatne narzędzia. Zasady dokumentowania wykonanej pracy. Sprawozdanie z audytu: rodzaje, struktura, zawartość – najlepsze praktyki. Czynności sprawdzające.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Praca ze zbiorami danych – przygotowanie danych do dalszej analizy: oczyszczanie, weryfikacja poprawności, formatowanie. Tabele do wypełnienia dla audytowanych. Przykładowe funkcje, często stosowane w audycie. Podstawy doboru próby i prognozowania. Wstęp do makr. Wykresy w sprawozdaniach audytowych.

Dobór próby w audycie

Odpowiedni dobór próby w zależności od celu i zakresu testu. Metody niestatystyczne – zasadność stosowania, wyciąganie wniosków. Metody statystyczne – badanie cech ilościowych (testy wiarygodności) i jakościowych (testy kontroli), ustalanie wielkości próby, wnioskowanie. Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać.

Punkty edukacyjne

Dobór próby w audycie – 7,5 CPE za szkolenie.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej – 15 CPE za szkolenie.

Audyt wewnętrzny – 22,5 CPE za każdy dzień szkolenia.

Szczegóły programu modułowego

Program „Audyt wewnętrzny” składa się z 3 modułów: Audyt wewnętrzny, Excel w audycie i kontroli wewnętrznej oraz Dobór próby.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 3 szkoleń.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Audyt wewnętrzny

Wprowadzenie: definicja, standardy audytu. Plan roczny i wieloletni. Planowanie zadania: wstępny przegląd, analiza i mapowanie badanego procesu, ocena ryzyka w zadaniu audytowym. Program zadania. Typowe testy i procedury audytowe, w tym rozmowy, obserwacje i procedury analityczne. Przydatne narzędzia. Zasady dokumentowania wykonanej pracy. Sprawozdanie z audytu: rodzaje, struktura, zawartość – najlepsze praktyki. Czynności sprawdzające.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Praca ze zbiorami danych – przygotowanie danych do dalszej analizy: oczyszczanie, weryfikacja poprawności, formatowanie. Tabele do wypełnienia dla audytowanych. Przykładowe funkcje, często stosowane w audycie. Podstawy doboru próby i prognozowania. Wstęp do makr. Wykresy w sprawozdaniach audytowych.

Dobór próby

Odpowiedni dobór próby w zależności od celu i zakresu testu. Metody niestatystyczne – zasadność stosowania, wyciąganie wniosków. Metody statystyczne – badanie cech ilościowych (testy wiarygodności) i jakościowych (testy kontroli), ustalanie wielkości próby, wnioskowanie. Najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać.

Cena

od 1500 zł netto

                                                                 

1500 zł netto - Dobór próby w audycie

2100 zł netto - Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

3300 zł netto - Audyt wewnętrzny

5900 zł netto - Pakiet szkoleń "Audyt wewnętrzny"

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Terminy poszczególnych szkoleń:

 

Audyt wewnętrzny:

15-17 maja 2024 – Warszawa lub Online Live

 

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej:

17-18 czerwca 2024 – Warszawa

 

Dobór próby w audycie:

12 czerwca 2024 – Warszawa lub Online Live

 

Szkolenia w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com