Excel w audycie i kontroli wewnętrznej – EY Academy of Business

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych
 • Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze (własnym lub udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia)
 • Uczestnicy pracują na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć zabierają ze sobą, aby zastosować w pracy

Uwaga: osoby, które będą korzystały z komputerów EY Academy of Business, proszone są o zabranie na zajęcia swoich nośników pendrive w celu zapisania arkuszy z materiałem wypracowanym podczas warsztatów.

Szkolenie jest częścią programu szkoleniowego „Audyt wewnętrzny”.

Warsztat jest przeznaczony dla audytorów i kontrolerów, którzy korzystają z Excela w zadaniach, przygotowują prezentacje danych, prezentują sprawozdania z wykonanych zadań.

Jeśli chcesz:

 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji i sprawozdań z audytów i kontroli

To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:

 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do celów audytu i kontroli
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne sprawozdanie z kontroli lub audytu, w atrakcyjnej formie graficznej

Praca ze zbiorami danych

 • Oczyszczanie danych błędnie sformatowanych
 • Import danych ze źródeł zewnętrznych
 • Porównywanie danych
 • Identyfikacja nieprawidłowości
 • Weryfikacja poprawności danych
 • Przyporządkowywanie danych z jednej bazy do danych w innej bazie
 • Formatowanie warunkowe

Arkusze w Excelu

 • Tabele do wypełniania dla audytowanych
 • Blokowanie treści, ukryte skoroszyty
 • Wypełnianie komórek seriami danych

Przykładowe funkcje

 • JEŻELI
 • LICZ.JEŻELI
 • SUMA.WARUNKÓW
 • LICZ.WARUNKI
 • MEDIANA
 • ZŁĄCZ TEKSTY
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Adresowanie względne i bezwzględne

Podstawy statystyki w audycie z wykorzystaniem Excela

 • Dobór próby
 • Korelacje
 • Prognozowanie z wykorzystaniem Excela

Wstęp do makr

 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr

Wykresy w sprawozdaniach audytowych

 • Wybór odpowiedniego wykresu
 • Wykres z analizą trendu
 • Niestandardowe formatowanie
 • Przenoszenie z Excela do Worda

Zagadnienia uzupełniające

 • Wykorzystanie Excela w kontekście wybranych standardów audytu i kontroli – ograniczenia Excela
 • Excel a inne rozwiązania informatyczne dla audytorów
 • Excel jako narzędzie wspierające audyt komputerowo (ang. CAATs)

Piotr Majcher - Piotr prowadzi szkolenia dla EY Academy of Business od 2018 roku. Jest doświadczonym trenerem Microsoft Excel oraz technologii powiązanych. Prowadzone przez niego zajęcia mają charakter warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Audytor wewnętrzny – zawód zawsze potrzebny

Czy może to być następny krok w Twojej karierze?

Jakich kompetencji wymaga się dziś od audytorów wewnętrznych?

Świat się zmienia i żeby za nim nadążyć, nieustająco trzeba uzupełniać wiedzę.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Szkolenie było na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący niesamowity. Dużą zaletą tego szkolenia była praktyka, czyli czynny udział w temacie szkolenia. Prowadzący na 6 z dużym +.”

Specjalista ds. audytu wewnętrznego

Za szkolenie można uzyskać 15 CPE.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych
 • Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze (własnym lub udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia)
 • Uczestnicy pracują na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć zabierają ze sobą, aby zastosować w pracy

Uwaga: osoby, które będą korzystały z komputerów EY Academy of Business, proszone są o zabranie na zajęcia swoich nośników pendrive w celu zapisania arkuszy z materiałem wypracowanym podczas warsztatów.

Szkolenie jest częścią programu szkoleniowego „Audyt wewnętrzny”.

Dla kogo?

Warsztat jest przeznaczony dla audytorów i kontrolerów, którzy korzystają z Excela w zadaniach, przygotowują prezentacje danych, prezentują sprawozdania z wykonanych zadań.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:

 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji i sprawozdań z audytów i kontroli

To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:

 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do celów audytu i kontroli
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne sprawozdanie z kontroli lub audytu, w atrakcyjnej formie graficznej
Program

Praca ze zbiorami danych

 • Oczyszczanie danych błędnie sformatowanych
 • Import danych ze źródeł zewnętrznych
 • Porównywanie danych
 • Identyfikacja nieprawidłowości
 • Weryfikacja poprawności danych
 • Przyporządkowywanie danych z jednej bazy do danych w innej bazie
 • Formatowanie warunkowe

Arkusze w Excelu

 • Tabele do wypełniania dla audytowanych
 • Blokowanie treści, ukryte skoroszyty
 • Wypełnianie komórek seriami danych

Przykładowe funkcje

 • JEŻELI
 • LICZ.JEŻELI
 • SUMA.WARUNKÓW
 • LICZ.WARUNKI
 • MEDIANA
 • ZŁĄCZ TEKSTY
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • Adresowanie względne i bezwzględne

Podstawy statystyki w audycie z wykorzystaniem Excela

 • Dobór próby
 • Korelacje
 • Prognozowanie z wykorzystaniem Excela

Wstęp do makr

 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr

Wykresy w sprawozdaniach audytowych

 • Wybór odpowiedniego wykresu
 • Wykres z analizą trendu
 • Niestandardowe formatowanie
 • Przenoszenie z Excela do Worda

Zagadnienia uzupełniające

 • Wykorzystanie Excela w kontekście wybranych standardów audytu i kontroli – ograniczenia Excela
 • Excel a inne rozwiązania informatyczne dla audytorów
 • Excel jako narzędzie wspierające audyt komputerowo (ang. CAATs)
Punkty edukacyjne

Za szkolenie można uzyskać 15 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1790 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

27-28 czerwca 2023

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com