Excel w audycie i kontroli wewnętrznej – EY Academy of Business

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych.
 • Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze (własnym lub udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia).
 • Uczestnicy pracują na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć zabierają ze sobą, aby zastosować w pracy.

Uwaga: osoby, które będą korzystały z komputerów EY Academy of Business, proszone są o zabranie na zajęcia swoich nośników pendrive w celu zapisania arkuszy z materiałem wypracowanym podczas warsztatów.

Szkolenie jest częścią programu szkoleniowego „Audyt wewnętrzny”.

Warsztat jest przeznaczony dla audytorów i kontrolerów, którzy korzystają z Excela w zadaniach, przygotowują prezentacje danych, prezentują sprawozdania z wykonanych zadań.

Jeśli chcesz:

 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji i sprawozdań z audytów i kontroli

To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:

 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do celów audytu i kontroli
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne sprawozdanie z kontroli lub audytu, w atrakcyjnej formie graficznej

Praca ze zbiorami danych

 • Oczyszczanie danych błędnie sformatowanych
 • Import danych ze źródeł zewnętrznych
 • Porównywanie danych
 • Identyfikacja nieprawidłowości
 • Weryfikacja poprawności danych
 • Przyporządkowywanie danych z jednej bazy do danych w innej bazie
 • Formatowanie warunkowe

Arkusze w Excelu

 • Tabele do wypełniania dla audytowanych
 • Blokowanie treści, ukryte skoroszyty
 • Wypełnianie komórek seriami danych

Przykładowe funkcje

 • JEŻELI
 • LICZ.JEŻELI
 • SUMA.WARUNKÓW
 • LICZ.WARUNKI
 • MEDIANA
 • ZŁĄCZ TEKSTY
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • adresowanie względne i bezwzględne

Podstawy statystyki w audycie z wykorzystaniem Excela

 • Dobór próby
 • Korelacje
 • Prognozowanie z wykorzystaniem Excela

Wstęp do makr

 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr

Wykresy w sprawozdaniach audytowych

 • Wybór odpowiedniego wykresu
 • Wykres z analizą trendu
 • Niestandardowe formatowanie
 • Przenoszenie z Excela do Worda

Zagadnienia uzupełniające

 • Wykorzystanie Excela w kontekście wybranych standardów audytu i kontroli – ograniczenia Excela
 • Excel a inne rozwiązania informatyczne dla audytorów
 • Excel jako narzędzie wspierające audyt komputerowo (ang. CAATs)

Piotr Majcher - Piotr prowadzi szkolenia dla EY Academy of Business od 2018 roku. Jest doświadczonym trenerem Microsoft Excel oraz technologii powiązanych. Prowadzone przez niego zajęcia mają charakter warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Audytor wewnętrzny – zawód zawsze potrzebny

Czy może to być następny krok w Twojej karierze?

Jakich kompetencji wymaga się dziś od audytorów wewnętrznych?

Świat się zmienia i żeby za nim nadążyć, nieustająco trzeba uzupełniać wiedzę.

Forum Audytorów Wewnętrznych: Audyt wewnętrzny gotowy na erę cyfrową

EY Academy of Business zaprasza do udziału w konferencji, na której zdobędziesz niezbędną wiedzę i poznasz doświadczenia praktyków.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Szkolenie było na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący niesamowity. Dużą zaletą tego szkolenia była praktyka, czyli czynny udział w temacie szkolenia. Prowadzący na 6 z dużym +.”

Specjalista ds. audytu wewnętrznego

Za szkolenie można uzyskać 15 CPE.

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych.
 • Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze (własnym lub udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia).
 • Uczestnicy pracują na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć zabierają ze sobą, aby zastosować w pracy.

Uwaga: osoby, które będą korzystały z komputerów EY Academy of Business, proszone są o zabranie na zajęcia swoich nośników pendrive w celu zapisania arkuszy z materiałem wypracowanym podczas warsztatów.

Szkolenie jest częścią programu szkoleniowego „Audyt wewnętrzny”.

Dla kogo

Warsztat jest przeznaczony dla audytorów i kontrolerów, którzy korzystają z Excela w zadaniach, przygotowują prezentacje danych, prezentują sprawozdania z wykonanych zadań.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz:

 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości możliwości programu MS Excel
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji i sprawozdań z audytów i kontroli

To szkolenie jest dla Ciebie!

Korzyści dla uczestników

Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:

 • Będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do celów audytu i kontroli
 • Będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych
 • Zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • Będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne sprawozdanie z kontroli lub audytu, w atrakcyjnej formie graficznej
Program

Praca ze zbiorami danych

 • Oczyszczanie danych błędnie sformatowanych
 • Import danych ze źródeł zewnętrznych
 • Porównywanie danych
 • Identyfikacja nieprawidłowości
 • Weryfikacja poprawności danych
 • Przyporządkowywanie danych z jednej bazy do danych w innej bazie
 • Formatowanie warunkowe

Arkusze w Excelu

 • Tabele do wypełniania dla audytowanych
 • Blokowanie treści, ukryte skoroszyty
 • Wypełnianie komórek seriami danych

Przykładowe funkcje

 • JEŻELI
 • LICZ.JEŻELI
 • SUMA.WARUNKÓW
 • LICZ.WARUNKI
 • MEDIANA
 • ZŁĄCZ TEKSTY
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • adresowanie względne i bezwzględne

Podstawy statystyki w audycie z wykorzystaniem Excela

 • Dobór próby
 • Korelacje
 • Prognozowanie z wykorzystaniem Excela

Wstęp do makr

 • Bezpieczeństwo
 • Rejestrowanie i tworzenie prostych makr

Wykresy w sprawozdaniach audytowych

 • Wybór odpowiedniego wykresu
 • Wykres z analizą trendu
 • Niestandardowe formatowanie
 • Przenoszenie z Excela do Worda

Zagadnienia uzupełniające

 • Wykorzystanie Excela w kontekście wybranych standardów audytu i kontroli – ograniczenia Excela
 • Excel a inne rozwiązania informatyczne dla audytorów
 • Excel jako narzędzie wspierające audyt komputerowo (ang. CAATs)
Punkty edukacyjne

Za szkolenie można uzyskać 15 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Cena

1690 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com