Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – EY Academy of Business

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, doktor nauk prawnych

Specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji i konsumenckiego.

Wspólnik w kancelarii Hansberry Tomkiel. Przez szesnaście lat była związana z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w latach 2008-2014 jako Prezes UOKiK. Autorka licznych publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa konkurencji.