Małgorzata Komońska – EY Academy of Business

Małgorzata Komońska

Trenerka emisji głosu i technik mowy dla sukcesu w biznesie. Trenerka Vocal Yoga. ICC coach

W EY Academy of Business prowadzi autorskie warsztaty rozwoju kompetencji menedżerskich związanych ze wzmacnianiem wizerunku lidera dzięki pracy z głosem i technikom mowy.

Małgorzata posiada wykształcenie ekonomiczne i muzyczne — rodzynka w świecie biznesu i sztuki, łącząca te dwa światy. Promotorka świadomego wyboru technik mowy dla celowanego komunikatu. Ex-dyrektorka zarządzająca w banku inwestycyjnym z wieloletnim doświadczeniem korporacyjnym.

Pasjonatka zbudowania wewnętrznej siły dzięki sięgnięciu po naturalny ton swego głosu, niezaburzony napięciami aparatu mowy i wzmocniony pogłębionym oddychaniem. Uczy technik mowy, by brzmieć efektywnie i efektownie.

Pracowała przez wiele lat dla banku SOCIETE GENERALE na stanowisku Dyrektorki Zarządzającej Relacjami z Instytucjami Finansowymi w kraju; dla RAIFFEISEN-CENTROBANK, oraz — za granicą — dla KOMERCNI BANKA.

Absolwentka kursu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej w kooperacji z London Business School, HEC Paris  i NHH Norwegian School of Economics & Business Administration. Absolwentka 3 kierunków studiów podyplomowych SWPS: 'Przygotowania do Prowadzenia Zajęć z Emisji Głosu’, 'Kształcenia Głosu i Mowy’, ‘Zarządzanie Innowacją’. Absolwentka wydziału Marketingu i Bankowości SGH. Z tytułem International Certified Coacha (ICC). Członkini VASTA Voice And Speech Trainers Association. Z tytułem trenerki Vocal Yoga wg metody Heather Lyle. Absolwentka 2 szkół muzycznych po 12 latach nauki.

Opuściła świat korporacji, by zająć się głosem i mową, które według niej są fundamentem funkcjonowania jednostki i relacji budowanych z otoczeniem. Głos — to wyjątkowe narzędzie ‘bycia, życia i współżycia’.

Zajęła się wspieraniem ludzi w ‘odnalezieniu’ i polubieniu swego głosu. Pomaga w znajdywaniu jego optymalnego brzmienia, w stosowaniu technik mowy tak, by intencja mówiącego była lepiej odczytana i rozumiana. Celem jest mowa bardziej interesująca, wciągająca czy motywująca, barwna i lekka. Zyskiem jest dobrostan i poczucie większej kontroli nad aparatem mowy.