Andrzej Sobczak – EY Academy of Business

Andrzej Sobczak

Trener EY Academy of Business w obszarze szkoleń IT

Od kilku lat zajmuje się zarządzaniem strategicznym IT i architekturą korporacyjną – w szczególności zastosowaniem tej koncepcji w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym, jak i IT.

Ukończył szkolenia z zakresu analizy i projektowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML oraz architektury korporacyjnej (certyfikaty TOGAF 8/9 oraz ArchiMate). Uczestniczył w szkoleniach z zakresu m.in: metodyki MSP (certyfikat MSP Foundation), Prince2, ITIL (certyfikat ITIL Foundation), zarządzania portfelem projektów, Balance Scorecard, budowy strategii organizacji.

Uczestniczył w projektach doradczych i prowadził szkolenia z tego obszaru m.in. dla: Orange, Netia, Polskiego Banku Komórek Macierzystych, DB Schenker, BGŻ BNP Paribas, Getin Noble Bank, ING Banku, BZ WBK, KRUK, PZU, Nationale Nederlanden, Europejskiego Funduszy Leasingowego, Neuca, Nomax, Nowy Styl Group, PKP Informatyka, PGE Systemy, Grupy TAURON Polska Energia, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, TVN, Banku Gospodarstwa Krajowego, Narodowego Banku Polskiego, Resortu Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Cyfryzacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Instytutu Geologicznego, Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie.

Jako ekspert brał udział w pracach nad wykorzystaniem koncepcji architektury korporacyjnej w jednostkach administracji publicznej. Prace te sfinansowane zostały ze środków unijnych w ramach projektu „Innovative Enterprise Architecture Education and Training Based on Web 2.0 Technologies”.

Przez wiele lat był zaangażowany w prace międzynarodowego konsorcjum The Open Group w zakresie lokalizacji i promocji ram architektury korporacyjnej TOGAF w Polsce.

Kieruje Zakładem Zarządzania IT w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie pracuje na stanowisku profesora uczelni. Współredaktor i współautor książki „Wstęp do architektury korporacyjnej”, która jako pierwsza pozycja w Polsce w całości poświęcona jest architekturze korporacyjnej. Autor monografii „Formułowanie i zastosowanie pryncypiów architektury korporacyjnej w organizacjach publicznych”, „Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne”, „Strategiczne pozycjonowanie robotyzacji procesów biznesowych w przedsiębiorstwach”.