TOGAF® Workshop Level 1 – EY Academy of Business

TOGAF® Workshop Level 1

Poznaj uznane na świecie i w Polsce ramy zarządzania architekturą korporacyjną.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia z podobnej tematyki. Sprawdź pozostałe kursy:

Modelowanie procesów w UML – praktyczny warsztat

BPMN w modelowaniu procesów biznesowych

Odbiorcami szkolenia są architekci korporacyjni, architekci IT, liderzy cyfrowej transformacji, menedżerowie IT, dyrektorzy programów transformacyjnych, kierownicy projektów, szefowie zespołów wytwarzających oprogramowanie.

Cele i korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznanie uznanych na świecie i w Polsce ram zarządzania architekturą korporacyjną
 • Nabycie podstawowych umiejętności wdrażania mechanizmów zarządzania architekturą korporacyjną/korporacyjną IT
 • Poznanie możliwych ścieżek rozwoju w obszarze architektury
 • Przygotowanie do egzaminu z TOGAF Level 1

Forma szkolenia

Szkolenie ma postać dopasowanej do siebie kombinacji wykładów, quizów powtórzeniowych, dyskusji ukierunkowanych oraz testu (opcjonalnie).

Wprowadzenie

 • Kluczowe koncepcje architektury korporacyjnej
 • Ramy architektoniczne – cele i rodzaje

Metoda ADM (Architecture Development Method)

 • Wprowadzenie do cyklu ADM
 • Charakterystyka faz cyklu ADM
 • Scenariusze biznesowe
 • Podejścia do planowania migracji

Produkty prac architektonicznych

 • Artefakty i produkty architektoniczne
 • Typy produktów prac architektonicznych
 • Interesariusze, widoki i punkty widzenia

Zarządzanie wiedzą architektoniczną

 • Modele i metamodele architektoniczne
 • Kontinuum korporacyjne
 • Modele referencyjne
 • Struktura repozytorium architektonicznego

Wytyczne i techniki stosowane w ramach ADM

 • Analiza luk
 • Interoperacyjność
 • Planowanie oparte na zdolnościach
 • Zarządzanie ryzykiem

Ład architektoniczny

 • Cele prac architektonicznych
 • Pryncypia architektoniczne
 • Role i odpowiedzialności
 • KPI architektoniczne
 • Dojrzałość architektoniczna

Test powtórzeniowy (opcjonalnie)

Andrzej Sobczak - trener EY Academy of Business w obszarze szkoleń IT. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym IT i architekturą korporacyjną – w szczególności zastosowaniem tej koncepcji w transformacji działania organizacji – zarówno na poziomie biznesowym, jak i IT.

TOGAF® Workshop Level 1

Cena

2850 zł netto ( 3506 zł brutto )

TOGAF® Workshop Level 1

Poznaj uznane na świecie i w Polsce ramy zarządzania architekturą korporacyjną.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia z podobnej tematyki. Sprawdź pozostałe kursy:

Modelowanie procesów w UML – praktyczny warsztat

BPMN w modelowaniu procesów biznesowych

Dla kogo?

Odbiorcami szkolenia są architekci korporacyjni, architekci IT, liderzy cyfrowej transformacji, menedżerowie IT, dyrektorzy programów transformacyjnych, kierownicy projektów, szefowie zespołów wytwarzających oprogramowanie.

Cele i korzyści

Cele i korzyści wynikające z uczestnictwa w szkoleniu:

 • Poznanie uznanych na świecie i w Polsce ram zarządzania architekturą korporacyjną
 • Nabycie podstawowych umiejętności wdrażania mechanizmów zarządzania architekturą korporacyjną/korporacyjną IT
 • Poznanie możliwych ścieżek rozwoju w obszarze architektury
 • Przygotowanie do egzaminu z TOGAF Level 1

Forma szkolenia

Szkolenie ma postać dopasowanej do siebie kombinacji wykładów, quizów powtórzeniowych, dyskusji ukierunkowanych oraz testu (opcjonalnie).

Program

Wprowadzenie

 • Kluczowe koncepcje architektury korporacyjnej
 • Ramy architektoniczne – cele i rodzaje

Metoda ADM (Architecture Development Method)

 • Wprowadzenie do cyklu ADM
 • Charakterystyka faz cyklu ADM
 • Scenariusze biznesowe
 • Podejścia do planowania migracji

Produkty prac architektonicznych

 • Artefakty i produkty architektoniczne
 • Typy produktów prac architektonicznych
 • Interesariusze, widoki i punkty widzenia

Zarządzanie wiedzą architektoniczną

 • Modele i metamodele architektoniczne
 • Kontinuum korporacyjne
 • Modele referencyjne
 • Struktura repozytorium architektonicznego

Wytyczne i techniki stosowane w ramach ADM

 • Analiza luk
 • Interoperacyjność
 • Planowanie oparte na zdolnościach
 • Zarządzanie ryzykiem

Ład architektoniczny

 • Cele prac architektonicznych
 • Pryncypia architektoniczne
 • Role i odpowiedzialności
 • KPI architektoniczne
 • Dojrzałość architektoniczna

Test powtórzeniowy (opcjonalnie)

Cena

2850 zł netto ( 3506 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

10-11 września 2024

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com