Paweł Pogorzelski – EY Academy of Business

Paweł Pogorzelski

EY Polska, Kancelaria EY Law, White-Collar Crime Advisory Leader, Adwokat

Paweł jest Liderem zespołu White-Collar Crime Advisory w Kancelarii EY Law.

Paweł jest adwokatem z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych.

Doradza korporacjom i ich zarządom w ocenie ryzyk i przeciwdziałaniu przestępstwom gospodarczym (w tym korupcji, oszustwom, działaniu na szkodę spółek, praniu pieniędzy, przestępstwom na rynku kapitałowym, cyberprzestępczości) i przestępstwom podatkowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń, mających na celu wykrycie nieprawidłowości karno-gospodarczych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą (w tym na podstawie zagranicznych przepisów antykorupcyjnych: FCPA, UK Bribery Act i Sapin II). Wielokrotnie reprezentował podmioty z różnych sektorów w postępowaniach spornych, w tym w postępowaniach karnych (występując jako obrońca lub pełnomocnik pokrzywdzonych).

Wspiera organizacje w sytuacjach kryzysowych, m.in. w ramach niezapowiedzianych kontroli, zarządzaniu ryzykiem, czy reagowaniu na incydenty bezpieczeństwa. Doradza w kwestiach regulacyjnych, sankcji gospodarczych i compliance, w tym we wdrażaniu i weryfikacji systemów compliance, także w ramach compliance due diligence.

Prowadzi szkolenia z zakresu prawa karnego gospodarczego, compliance i sankcji gospodarczych. Autor wielu publikacji na ten temat. Rekomendowany w dziedzinie prawa karnego gospodarczego i wewnętrznych dochodzeń w międzynarodowych rankingach Chambers Europe, Legal 500 EMEA oraz Who’s Who Legal.

Paweł jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także kursy prawnicze w ramach University of Cambridge oraz Universität Bonn. Od 2011 roku jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: