Certyfikowany Compliance Manager – EY Academy of Business

Certyfikowany Compliance Manager

Nowość w ofercie programów EY Academy of Business

Kompleksowy program, prowadzony przez doświadczonych ekspertów, dostarcza aktualnych informacji na temat przepisów i norm, ale też kładzie nacisk na praktyczne aspekty zarządzania funkcją compliance w firmie.

Szkolenie Certyfikowany Compliance Manager zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy pragną zdobyć, uporządkować i zaktualizować wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji.

Cele:

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem zgodności. Kurs to także doskonała okazja, aby zaktualizować i zrozumieć strukturę przepisów prawnych. Ponadto, program obejmuje praktyczne studia przypadków, które umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności analizy ryzyka, skutecznego monitorowania zgodności i właściwego reagowania na ewentualne naruszenia.

Korzyści:

Szkolenie przygotuje uczestników do skutecznego pełnienia roli Compliance Managera, dostarczając niezbędnych narzędzi, technik i strategii – nie tylko do spełnienia obecnych wymagań zgodności, ale także do przewidywania i adaptacji do przyszłych wyzwań.

Moduł I

Dzień 1

Compliance Management System (CMS)

 • Kiedy i jak zbudować system zarządzania zgodnością?
 • Wiodące praktyki rynkowe
 • Wartości i kultura korporacyjna
 • Kluczowe domeny nowoczesnego CMS
 • Trzy linie obrony jako warunek skutecznego CMS
 • Rola i Funkcja Oficera Compliance
 • Sojusznicy i narzędzia Compliance Officera

Kluczowe regulacje prawne

 • Regulacje w zakresie compliance (krajowe i międzynarodowe)
 • Wybrane elementy prawa cywilnego / handlowego / karnego
 • Regulacje antykorupcyjne
 • Sankcje

Dzień 2

Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi

 • Ryzyko non-compliance we współpracy z partnerami biznesowymi
 • Due diligence partnerów biznesowych
 • Interpretacja sygnałów ostrzegawczych
 • Praktyczne sposoby zarządzenia ryzykiem non-compliance
 • Monitoring zgodności
 • Case study

Whistleblowing

 • Wdrażanie procesu whistleblowingowego w spółce
 • Budowanie kultury speak-up w organizacji
 • Praktyczna ochrona sygnalistów
 • Behawioralne źródła i przesłanki występowania nieprawidłowości
 • Zarządzanie zgłoszeniami o potencjalnych naruszeniach
 • Case study

Moduł II

Dzień 1

Postępowania wyjaśniające

 • System compliance a aktywne wykrywanie nadużyć
 • Strategia postępowania wyjaśniającego – dobre praktyki
 • Biały wywiad – potencjał publicznie dostępnych informacji
 • Jak skutecznie rozmawiać – wprowadzenie do rozmów wyjaśniających
 • Granice należytej staranności i uprawnień przedsiębiorstwa
 • Zasady dokumentacji a RODO
 • Case study

Cybercrime

 • Czy zaufanie do technologii jest gwarantem bezpieczeństwa cyfrowego?
 • Narzędzia i techniki oraz rodzaje cyberprzestępczości
 • Bezpieczeństwo informacji – techniki, systemy i kontrola
 • Incydenty cyfrowe a ryzyko biznesowe
 • Bezpieczeństwo IT, a compliance – synergie i różnice w podejściu
 • e-Discovery – jak głęboko sięgać i co można znaleźć?
 • Case study

Dzień 2

Nowe wymogi na mapie zgodności – ESG

 • ESG z punktu widzenia Compliance Officera
 • Governance w świetle Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)
 • ESG a jakość danych: dlaczego tak istotna?
 • Optymalne podejścia do ESG i zarządzania ryzykiem
 • Greenwashing jako nowe ryzyko w domenie compliance
 • Case study

Toolbox Compliance Officera

 • Prezentacja praktycznych rozwiązań z zakresu:
  • narzędzi whistleblowingowych
  • weryfikacji podmiotów względem list sankcyjnych
  • elektronicznej analizy danych
  • prowadzenia rozmów wyjaśniających
  • informatyki śledczej
 • Case studies

Justyna Hamada - ekspert z zakresu compliance, audytu i zarządzania zmianą z ponad dekadą praktycznego doświadczenia biznesowego. Entuzjastka uczciwego i transparentnego biznesu opartego na wartościach etycznych.

Paweł Pogorzelski - Paweł jest adwokatem z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa karnego skarbowego, a także w postępowaniach spornych i regulacyjnych.

Michał Kaczmarski - doktor nauk prawnych, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki. Przez ponad 10 lat pracował w firmach „wielkiej czwórki” jako audytor śledczy lub ekspert w zakresie FinCrime compliance uczestnicząc w międzynarodowych projektach doradczych.

Jakub Bojanowski - audytor IT z wieloletnim doświadczeniem. Jest jednym z pierwszych specjalistów w Polsce, którzy uzyskali tytuł Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego (CIA) i Certyfikowanego Audytora Systemów Informatycznych (CISA).

Maria Krawczyńska-Kaczmarek - członkini zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, ekspertka, pasjonatka, trenerka, wykładowczyni i menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w praktyce zrównoważonego rozwoju, ESG, CSR, raportowania i zrównoważonych finansów.

Małgorzata Ronatowicz - w swojej obecnej roli łączy zarówno prowadzenie dochodzeń wewnętrznych i zarządzanie zgłoszeniami dotyczącymi nieprawidłowości, jak i działaniami mającymi na celu budowanie i podnoszenie świadomości z zakresu zgodności.

Certyfikowany Compliance Manager (2 moduły)

Cena

5000 zł netto ( 6150 zł brutto )

Certyfikowany Compliance Manager (1 moduł)

Cena

2600 zł netto ( 3198 zł brutto )

Certyfikowany Compliance Manager

Nowość w ofercie programów EY Academy of Business

Kompleksowy program, prowadzony przez doświadczonych ekspertów, dostarcza aktualnych informacji na temat przepisów i norm, ale też kładzie nacisk na praktyczne aspekty zarządzania funkcją compliance w firmie.

Dla kogo?

Szkolenie Certyfikowany Compliance Manager zostało stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy pragną zdobyć, uporządkować i zaktualizować wiedzę niezbędną do skutecznego zarządzania ryzykiem zgodności w organizacji.

Cele i korzyści

Cele:

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać najnowsze trendy i najlepsze praktyki w zakresie zarządzania ryzykiem zgodności. Kurs to także doskonała okazja, aby zaktualizować i zrozumieć strukturę przepisów prawnych. Ponadto, program obejmuje praktyczne studia przypadków, które umożliwią uczestnikom rozwinięcie umiejętności analizy ryzyka, skutecznego monitorowania zgodności i właściwego reagowania na ewentualne naruszenia.

Korzyści:

Szkolenie przygotuje uczestników do skutecznego pełnienia roli Compliance Managera, dostarczając niezbędnych narzędzi, technik i strategii – nie tylko do spełnienia obecnych wymagań zgodności, ale także do przewidywania i adaptacji do przyszłych wyzwań.

Program

Moduł I

Dzień 1

Compliance Management System (CMS)

 • Kiedy i jak zbudować system zarządzania zgodnością?
 • Wiodące praktyki rynkowe
 • Wartości i kultura korporacyjna
 • Kluczowe domeny nowoczesnego CMS
 • Trzy linie obrony jako warunek skutecznego CMS
 • Rola i Funkcja Oficera Compliance
 • Sojusznicy i narzędzia Compliance Officera

Kluczowe regulacje prawne

 • Regulacje w zakresie compliance (krajowe i międzynarodowe)
 • Wybrane elementy prawa cywilnego / handlowego / karnego
 • Regulacje antykorupcyjne
 • Sankcje

Dzień 2

Zarządzanie relacjami z partnerami biznesowymi

 • Ryzyko non-compliance we współpracy z partnerami biznesowymi
 • Due diligence partnerów biznesowych
 • Interpretacja sygnałów ostrzegawczych
 • Praktyczne sposoby zarządzenia ryzykiem non-compliance
 • Monitoring zgodności
 • Case study

Whistleblowing

 • Wdrażanie procesu whistleblowingowego w spółce
 • Budowanie kultury speak-up w organizacji
 • Praktyczna ochrona sygnalistów
 • Behawioralne źródła i przesłanki występowania nieprawidłowości
 • Zarządzanie zgłoszeniami o potencjalnych naruszeniach
 • Case study

Moduł II

Dzień 1

Postępowania wyjaśniające

 • System compliance a aktywne wykrywanie nadużyć
 • Strategia postępowania wyjaśniającego – dobre praktyki
 • Biały wywiad – potencjał publicznie dostępnych informacji
 • Jak skutecznie rozmawiać – wprowadzenie do rozmów wyjaśniających
 • Granice należytej staranności i uprawnień przedsiębiorstwa
 • Zasady dokumentacji a RODO
 • Case study

Cybercrime

 • Czy zaufanie do technologii jest gwarantem bezpieczeństwa cyfrowego?
 • Narzędzia i techniki oraz rodzaje cyberprzestępczości
 • Bezpieczeństwo informacji – techniki, systemy i kontrola
 • Incydenty cyfrowe a ryzyko biznesowe
 • Bezpieczeństwo IT, a compliance – synergie i różnice w podejściu
 • e-Discovery – jak głęboko sięgać i co można znaleźć?
 • Case study

Dzień 2

Nowe wymogi na mapie zgodności – ESG

 • ESG z punktu widzenia Compliance Officera
 • Governance w świetle Dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD)
 • ESG a jakość danych: dlaczego tak istotna?
 • Optymalne podejścia do ESG i zarządzania ryzykiem
 • Greenwashing jako nowe ryzyko w domenie compliance
 • Case study

Toolbox Compliance Officera

 • Prezentacja praktycznych rozwiązań z zakresu:
  • narzędzi whistleblowingowych
  • weryfikacji podmiotów względem list sankcyjnych
  • elektronicznej analizy danych
  • prowadzenia rozmów wyjaśniających
  • informatyki śledczej
 • Case studies
Szczegóły programu modułowego

Cena

2600 zł netto ( 3198 zł brutto ) - jeden moduł

5000 zł netto ( 3198 zł brutto ) - dwa moduły

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Moduł 1:

12-13 sierpnia 2024

 

Moduł 2:

27-28 sierpnia 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com