Jakub Bojanowski – EY Academy of Business

Jakub Bojanowski

Doradca biznesowy, menedżer z wieloletnim doświadczeniem, trener EY Academy of Business.

Jakub jest doradcą biznesowym i menedżerem z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie swojej kariery zawodowej koncentrował się na zagadnieniach z zakresu wiarygodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Jako partner w jednej z międzynarodowych firm doradczych i lider zespołu zarządzania ryzykiem współpracował z największymi polskimi firmami we wszystkich ważniejszych sektorach gospodarki.

Przez ponad 20 lat (rozpoczynając w 2000 roku od akceptacyjnych testów bezpieczeństwa jednego z pierwszych systemów bankowości elektronicznej uruchomionych w Polsce) nadzorował zespół świadczący usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa. W tym czasie uczestniczył w różnorodnych projektach doradczych i audytorskich i był świadkiem rozwoju komercyjnego wykorzystania Internetu.

Przez udział w programach szkoleniowych i konferencjach Jakub chętnie angażuje się w zadania z zakresu popularyzacji wiedzy i szkolenia menedżerów. W ostatnim okresie jest także wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie prowadzi autorskie zajęcia z zakresu cyberbepieczeństwa dla studentów na kierunku Big Data Science.