Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego – EY Academy of Business

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Szkolenie skierowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o roli środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego.

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o roli środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego.

 • Usystematyzowanie wiedzy uczestników odnośnie do roli środowiska IT i jego wpływu na strategię badania sprawozdania finansowego
 • Podniesienie świadomości biegłych rewidentów odnośnie do kluczowych ryzyk związanych ze środowiskiem IT oraz cyberbezpieczeństwem
 • Przedstawienie najlepszych praktyk odnośnie do uwzględniania roli systemów IT w strategii badania sprawozdania finansowego
 • Podniesienie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów
 • Promowanie dobrych wzorców w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz adresowania ryzyk związanych z cyberprzestępczością

Środowisko IT i jego rola w badaniu sprawozdania finansowego

 • Zrozumienie, w jaki sposób spółka korzysta z IT
 • Aplikacje/systemy oraz zakres podlegających badaniu
 • Komponenty środowiska IT: urządzenia, oprogramowanie, dane, ludzie, procedury
 • Procesy IT
 • Kontrole IT (aplikacyjne, ręczne, generalne)
 • Wpływ środowiska IT na sprawozdanie finansowe

Ryzyka związane ze środowiskiem IT

 • Kluczowe ryzyka IT
 • Przykłady

Strategia badania IT – dobre praktyki

 • Adresowanie ryzyka IT w trakcie badania sprawozdania finansowego
 • Zaangażowanie specjalistów IT
 • Procedury substantywne oraz kontrolne
 • Ocena procesów IT
 • Adresowanie nieefektywnej oceny procesów IT
 • Wpływ oceny procesów IT na badania sprawozdania finansowego

Test wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne

Jakub Bojanowski - doradca biznesowy i menedżer z wieloletnim doświadczeniem. W trakcie swojej kariery zawodowej koncentrował się na zagadnieniach z zakresu wiarygodności i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

8 godzin (blok rewizja finansowa)

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Rola środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego

Weź udział w tym szkoleniu na żywo lub zrealizuj je w formie e-learningu. Cena e-kursu: 480 zł netto. >>Rejestracja tutaj<<

Szkolenie skierowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o roli środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do biegłych rewidentów, którzy chcą odbyć obligatoryjne doskonalenie zawodowe i zdobyć praktyczną wiedzę o roli środowiska IT w procesie badania sprawozdania finansowego.

Cele i korzyści

 • Usystematyzowanie wiedzy uczestników odnośnie do roli środowiska IT i jego wpływu na strategię badania sprawozdania finansowego
 • Podniesienie świadomości biegłych rewidentów odnośnie do kluczowych ryzyk związanych ze środowiskiem IT oraz cyberbezpieczeństwem
 • Przedstawienie najlepszych praktyk odnośnie do uwzględniania roli systemów IT w strategii badania sprawozdania finansowego
 • Podniesienie jakości usług świadczonych przez biegłych rewidentów
 • Promowanie dobrych wzorców w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz adresowania ryzyk związanych z cyberprzestępczością
Program

Środowisko IT i jego rola w badaniu sprawozdania finansowego

 • Zrozumienie, w jaki sposób spółka korzysta z IT
 • Aplikacje/systemy oraz zakres podlegających badaniu
 • Komponenty środowiska IT: urządzenia, oprogramowanie, dane, ludzie, procedury
 • Procesy IT
 • Kontrole IT (aplikacyjne, ręczne, generalne)
 • Wpływ środowiska IT na sprawozdanie finansowe

Ryzyka związane ze środowiskiem IT

 • Kluczowe ryzyka IT
 • Przykłady

Strategia badania IT – dobre praktyki

 • Adresowanie ryzyka IT w trakcie badania sprawozdania finansowego
 • Zaangażowanie specjalistów IT
 • Procedury substantywne oraz kontrolne
 • Ocena procesów IT
 • Adresowanie nieefektywnej oceny procesów IT
 • Wpływ oceny procesów IT na badania sprawozdania finansowego

Test wiadomości

 • Test wyboru i/lub zadania sytuacyjne
Punkty edukacyjne

8 godzin (blok rewizja finansowa)

Cena

790 zł netto ( 972 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

19 listopada 2024

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com