Michał Kaczmarski – EY Academy of Business

Michał Kaczmarski

Doktor nauk prawnych, adwokat i ekspert w dziedzinie kryminalistyki

Przez ponad 10 lat pracował w firmach „wielkiej czwórki” jako audytor śledczy lub ekspert w zakresie FinCrime compliance uczestnicząc w międzynarodowych projektach doradczych.

Michał jest doktorem nauk prawnych, adwokatem i ekspertem w dziedzinie kryminalistyki. Przez ponad 10 lat pracował w firmach „wielkiej czwórki” jako audytor śledczy lub ekspert w zakresie FinCrime compliance uczestnicząc w międzynarodowych projektach doradczych, skupionych wokół problematyki naruszenia amerykańskich i brytyjskich przepisów antykorupcyjnych oraz zarzutów naruszenia przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz sankcji międzynarodowych.

W latach 2012 – 2017 Michał pełnił również funkcję regionalnego compliance menedżera w innowacyjnej firmie farmaceutycznej, a w latach 2017 – 2020 był prezesem fundacji Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, która zajmowała się wdrożeniem w Polsce europejskich przepisów o serializacji produktów leczniczych.

Poza praktyką prawniczą Michał jest adiunktem w Instytucie Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kierownikiem studiów podyplomowych Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola. Jego praca doktorska pt.: „Pranie pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce” w roku 2015 otrzymała nagrodę w ramach XVI Edycji Konkursu im. prof. T. Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, w kategorii „praca doktorska”.


 

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business: