Bartłomiej Dębek – EY Academy of Business

Bartłomiej Dębek

Trener w EY Academy of Business od 2017 roku

Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Bartek jest trenerem w EY Academy of Business od 2017 roku.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, posiada tytuł biegłego rewidenta.

Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business przez 9 lat był zatrudniony na stanowisku dyrektora audytu wewnętrznego w międzynarodowym koncernie produkcyjnym w branży spożywczej. Wcześniej pełnił rolę kontrolera finansowego, a także menedżera projektów audytowych w EY, gdzie specjalizował się w badaniu sprawozdań finansowych średnich i dużych spółek z branży produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym także giełdowych.

Bartek prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów, zarówno dla pracowników EY, jak i klientów zewnętrznych.


 

Przykładowe projekty:

1. Akademia WSB – zajęcia dla uczestników studiów MBA obejmujące tematy: Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji firmy z interesariuszami; Rachunkowość kreatywna, czyli na co zwracać uwagę, czytając sprawozdania finansowe; Analiza finansowa – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników; Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością firmy.

2. Szkoła Główna Handlowa – zajęcia z rachunkowości finansowej wg MSSF na studiach magisterskich Finance and Accounting.

3. American Chamber of Commerce – podstawy finansów dla młodych menedżerów.

4. EY Audyt – cykl szkoleń dla nowych pracowników audytu z zakresu finansów i rachunkowości.

5. Finanse dla niefinansistów – Czytanie sprawozdań finansowych i analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dla menedżerów, dyrektorów i członków zarządów różnych spółek.