Mini Akademia Finansów - finanse od podstaw – EY Academy of Business

Mini Akademia Finansów – finanse od podstaw

Szkolenie jest „szyte na miarę” – tematyka może zostać indywidualnie dopasowana do poszczególnej grupy odbiorców. Zakres szkolenia obejmuje kwestie związane z czytaniem sprawozdań finansowych, ale także z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z naszym trenerem, który pomoże dopasować program do Państwa oczekiwań i postawionych celów szkoleniowych. Na podstawie rozmowy nasz ekspert przygotuje zakres merytoryczny odpowiadający Państwa indywidualnym potrzebom.

Szkolenie jest realizowane przez EY Academy of Business na rynku od ponad 28 lat! Dzięki temu programowi pomogliśmy tysiącom pracowników „wskoczyć poziom wyżej”. Nasi Klienci najbardziej cenią warsztatową formułę zajęć oraz praktyczne podejście prowadzących do omawianych tematów.

Kurs możemy zrealizować zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w formie online live, stacjonarnej lub hybrydowej.

Sprawdź również kurs „Finanse dla niefinansistów” w formule otwartej, klikając TUTAJ.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • w swojej codziennej pracy korzystają z informacji przedstawianych w raportach i sprawozdaniach finansowych,
 • chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Szkolenie to przyda się szczególnie:

 • właścicielom firm
 • dyrektorom pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny)
 • członkom rad nadzorczych
 • członkom zarządów
 • kierownikom projektów
 • prokurentom
 • specjalistom
 • osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania z zakresu finansów.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela lub udziałowca
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe, nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania
 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • Na co zwracać uwagę, analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie
 • Jak przeprowadzić ocenę wiarygodności kredytowej i płynności przedsiębiorstwa
 • Jak ocenić sposób, w jaki firma pozyskuje finansowanie
 • Czy na podstawie sprawozdań finansowych można oszacować wartość przedsiębiorstwa
 • Czego nie pokazują dane finansowe i jak temu zaradzić

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji
 • Będziesz w stanie przeprowadzić świadomą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i konkurencji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli

Poniżej przedstawiamy program w formule 3-dniowej – najczęściej wybieranej przez naszych klientów. Zachęcamy do omówienia programu z trenerem prowadzącym w celu ustalenia szczegółów merytorycznych.

 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy, itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać, czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenie)
 • Konsekwencje opóźnień w rozliczaniu faktur zakupowych
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników:
  • Wskaźniki rentowności (ROE, ROCE)
  • Wskaźniki płynności x3 a wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki EBIT i EBITDA
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
 • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków?
 • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia?
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej i wyników działalności w oparciu o case study
 • Źródła finansowania firmy – WACC – jak wykorzystać w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Zarządzanie kapitałem pracującym w firmie

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Mini Akademia Finansów – finanse od podstaw

Szkolenie jest „szyte na miarę” – tematyka może zostać indywidualnie dopasowana do poszczególnej grupy odbiorców. Zakres szkolenia obejmuje kwestie związane z czytaniem sprawozdań finansowych, ale także z analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstw.

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online z naszym trenerem, który pomoże dopasować program do Państwa oczekiwań i postawionych celów szkoleniowych. Na podstawie rozmowy nasz ekspert przygotuje zakres merytoryczny odpowiadający Państwa indywidualnym potrzebom.

Szkolenie jest realizowane przez EY Academy of Business na rynku od ponad 28 lat! Dzięki temu programowi pomogliśmy tysiącom pracowników „wskoczyć poziom wyżej”. Nasi Klienci najbardziej cenią warsztatową formułę zajęć oraz praktyczne podejście prowadzących do omawianych tematów.

Kurs możemy zrealizować zarówno w języku polskim, jak i angielskim, w formie online live, stacjonarnej lub hybrydowej.

Sprawdź również kurs „Finanse dla niefinansistów” w formule otwartej, klikając TUTAJ.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • w swojej codziennej pracy korzystają z informacji przedstawianych w raportach i sprawozdaniach finansowych,
 • chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Szkolenie to przyda się szczególnie:

 • właścicielom firm
 • dyrektorom pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny)
 • członkom rad nadzorczych
 • członkom zarządów
 • kierownikom projektów
 • prokurentom
 • specjalistom
 • osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania z zakresu finansów.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela lub udziałowca
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe, nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania
 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • Na co zwracać uwagę, analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie
 • Jak przeprowadzić ocenę wiarygodności kredytowej i płynności przedsiębiorstwa
 • Jak ocenić sposób, w jaki firma pozyskuje finansowanie
 • Czy na podstawie sprawozdań finansowych można oszacować wartość przedsiębiorstwa
 • Czego nie pokazują dane finansowe i jak temu zaradzić

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji
 • Będziesz w stanie przeprowadzić świadomą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i konkurencji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli
Program

Poniżej przedstawiamy program w formule 3-dniowej – najczęściej wybieranej przez naszych klientów. Zachęcamy do omówienia programu z trenerem prowadzącym w celu ustalenia szczegółów merytorycznych.

 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy, itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać, czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenie)
 • Konsekwencje opóźnień w rozliczaniu faktur zakupowych
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników:
  • Wskaźniki rentowności (ROE, ROCE)
  • Wskaźniki płynności x3 a wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki EBIT i EBITDA
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
 • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków?
 • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia?
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej i wyników działalności w oparciu o case study
 • Źródła finansowania firmy – WACC – jak wykorzystać w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Zarządzanie kapitałem pracującym w firmie

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 575
 • Monika.Kacprzykowska@pl.ey.com