Finanse dla niefinansistów - cykl szkoleń – EY Academy of Business

Finanse dla niefinansistów – cykl szkoleń

Współczesne przedsiębiorstwo to skomplikowany organizm, który składa się z wielu komórek – działów sprzedaży, marketingu, zakupów, HR, finansów, produkcji itd. Łączy je strategia firmy i wspólne cele, których realizacja wymaga podejmowania decyzji.

Osoby decyzyjne potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny, za którą odpowiadają, ale również z szeroko rozumianych finansów. Dlaczego? Dlatego, że każda decyzja ma konsekwencje finansowe, czasami również prawne i podatkowe. Zrozumienie informacji finansowych, prawidłowe zawieranie umów i zabezpieczanie interesów firmy oraz świadomość zagadnień podatkowych powinny być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Osoba na stanowisku kierowniczym nie musi być finansistą, ale bez znajomości finansów, prawa i podatków często nie będzie w stanie podjąć najlepszych decyzji.

Dlatego właśnie stworzyliśmy cykl szkoleń przeznaczonych dla osób bez przygotowania finansowego, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność. Nasz program zrealizowały już setki polskich przedsiębiorców.

Każde szkolenie dostępne w ramach cyklu można zakupić oddzielnie. Aby zapoznać się z pojedynczymi modułami, zapraszamy na podstrony każdego z nich w części „Szczegóły programu modułowego”.

Cykl szkoleń kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają z informacji przedstawionych w raportach finansowych sporządzanych zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Nasz program przyda się wszystkim, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe, w tym te zawierające aspekty podatkowe.

 

Cykl szkoleń polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Dyrektorom handlowym i operacyjnym
 • Członkom zarządów
 • Kadrze kierowniczej pionów niefinansowych
 • Specjalistom
 • Osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych, umów i raportów zarządczych.

 

Nie wymagamy żadnej wiedzy bazowej z zakresu finansów. Nie unikamy trudnych zagadnień i zawsze wyjaśniamy je tak, by były zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jak ocenić kondycję firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych?
 • Jakie zapisy w umowach mogą być niebezpieczne podatkowo?
 • Jak ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego?
 • Jak zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów walutowych i stóp procentowych?
 • Jak przygotować budżet i jak go kontrolować?
 • Jak stworzyć wartościowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?

Program „Finanse dla niefinansistów” składa się z 5 modułów: Czytanie sprawozdań finansowych (moduł 1, część 1), Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (moduł 2, część 2), Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera, Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych, Budżetowanie i analiza kosztów oraz Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI).

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet ALL), pakiet 4 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru modułu 1, części 1 i 2, wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – przejście przez kluczowe pozycje tych sprawozdań, zasady ich ujmowania i wyceny. Język finansów – wyjaśnienie pojęć typu OPEX/CAPEX, zysk/EBIT itd. Rachunek przepływów pieniężnych. Opinia biegłego rewidenta. Rachunkowość kreatywna.

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa – konstrukcja i interpretacja najważniejszych wskaźników: rentowności, płynności, rotacji, zadłużenia itd. Ograniczenia analizy wskaźnikowej. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Źródła finansowania firmy – koszty, wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Moduł 2. Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Rodzaje spółek, zasady reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania. Rola i obowiązki zarządu w spółkach kapitałowych. Analiza wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie upadłościowe. Podatki dla menedżerów: VAT, CIT, ryzyko podatkowe w umowach. Kontrole podatkowe. Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe.

Moduł 3. Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Różne metody oceny decyzji inwestycyjnych: NPV, IRR itd. Koszt kapitału, decyzje o sposobie finansowania projektu. Analiza wrażliwości w warunkach niepewności. Rynki finansowe, stopy procentowe, kursy walutowe. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Moduł 4. Budżetowanie i analiza kosztów

Rodzaje kosztów i ich wpływ na decyzje biznesowe. Analiza progu rentowności. Decyzje krótkoterminowe – analiza czynników finansowych i pozafinansowych. Całkowity koszt posiadania. Podstawowe zasady przygotowania budżetu i kontrola jego wykonania. Różne podejścia do budżetowania.

Moduł 5. Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności vs. kluczowe wskaźniki rezultatu. Źródła problemów w pracy z KPI i jak ich uniknąć. Stworzenie systemu wskaźników – powiązanie z celami i kluczowymi czynnikami sukcesu (CSF), określenie źródeł danych, raportowanie. Ciągłe doskonalenie systemu. Studia przypadków pokazujące siłę pojedynczych KPI.

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Dostępne opcje

Finanse dla niefinansistów – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w module numer 1 – część 1+2 (4 dni szkoleniowe)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Cena

4500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w modułach 1-4 (10 dni szkoleniowych, bez KPI)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Moduł 2: Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Moduł 3: Ocena projektów inwestycyjnych

Moduł 4: Budżetowanie i analiza kosztów

Cena

11500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – pakiet ALL

Cena obejmuje udział w całym cyklu – 5 modułów (11 dni szkoleniowych) + kurs e-learningowy w języku angielskim Basic Accounting (20h)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Moduł 2: Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Moduł 3: Ocena projektów inwestycyjnych

Moduł 4: Budżetowanie i analiza kosztów

Moduł 5: Kluczowe wskaźniki efektywności

Cena

12500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – cykl szkoleń

Współczesne przedsiębiorstwo to skomplikowany organizm, który składa się z wielu komórek – działów sprzedaży, marketingu, zakupów, HR, finansów, produkcji itd. Łączy je strategia firmy i wspólne cele, których realizacja wymaga podejmowania decyzji.

Osoby decyzyjne potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny, za którą odpowiadają, ale również z szeroko rozumianych finansów. Dlaczego? Dlatego, że każda decyzja ma konsekwencje finansowe, czasami również prawne i podatkowe. Zrozumienie informacji finansowych, prawidłowe zawieranie umów i zabezpieczanie interesów firmy oraz świadomość zagadnień podatkowych powinny być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Osoba na stanowisku kierowniczym nie musi być finansistą, ale bez znajomości finansów, prawa i podatków często nie będzie w stanie podjąć najlepszych decyzji.

Dlatego właśnie stworzyliśmy cykl szkoleń przeznaczonych dla osób bez przygotowania finansowego, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność. Nasz program zrealizowały już setki polskich przedsiębiorców.

Każde szkolenie dostępne w ramach cyklu można zakupić oddzielnie. Aby zapoznać się z pojedynczymi modułami, zapraszamy na podstrony każdego z nich w części „Szczegóły programu modułowego”.

Dla kogo?

Cykl szkoleń kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają z informacji przedstawionych w raportach finansowych sporządzanych zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Nasz program przyda się wszystkim, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe, w tym te zawierające aspekty podatkowe.

 

Cykl szkoleń polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Dyrektorom handlowym i operacyjnym
 • Członkom zarządów
 • Kadrze kierowniczej pionów niefinansowych
 • Specjalistom
 • Osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych, umów i raportów zarządczych.

 

Nie wymagamy żadnej wiedzy bazowej z zakresu finansów. Nie unikamy trudnych zagadnień i zawsze wyjaśniamy je tak, by były zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jak ocenić kondycję firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych?
 • Jakie zapisy w umowach mogą być niebezpieczne podatkowo?
 • Jak ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego?
 • Jak zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów walutowych i stóp procentowych?
 • Jak przygotować budżet i jak go kontrolować?
 • Jak stworzyć wartościowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?
Punkty edukacyjne

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Program „Finanse dla niefinansistów” składa się z 5 modułów: Czytanie sprawozdań finansowych (moduł 1, część 1), Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (moduł 2, część 2), Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera, Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych, Budżetowanie i analiza kosztów oraz Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI).

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet ALL), pakiet 4 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru modułu 1, części 1 i 2, wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – przejście przez kluczowe pozycje tych sprawozdań, zasady ich ujmowania i wyceny. Język finansów – wyjaśnienie pojęć typu OPEX/CAPEX, zysk/EBIT itd. Rachunek przepływów pieniężnych. Opinia biegłego rewidenta. Rachunkowość kreatywna.

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa – konstrukcja i interpretacja najważniejszych wskaźników: rentowności, płynności, rotacji, zadłużenia itd. Ograniczenia analizy wskaźnikowej. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Źródła finansowania firmy – koszty, wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Moduł 2. Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Rodzaje spółek, zasady reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania. Rola i obowiązki zarządu w spółkach kapitałowych. Analiza wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie upadłościowe. Podatki dla menedżerów: VAT, CIT, ryzyko podatkowe w umowach. Kontrole podatkowe. Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe.

Moduł 3. Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Różne metody oceny decyzji inwestycyjnych: NPV, IRR itd. Koszt kapitału, decyzje o sposobie finansowania projektu. Analiza wrażliwości w warunkach niepewności. Rynki finansowe, stopy procentowe, kursy walutowe. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Moduł 4. Budżetowanie i analiza kosztów

Rodzaje kosztów i ich wpływ na decyzje biznesowe. Analiza progu rentowności. Decyzje krótkoterminowe – analiza czynników finansowych i pozafinansowych. Całkowity koszt posiadania. Podstawowe zasady przygotowania budżetu i kontrola jego wykonania. Różne podejścia do budżetowania.

Moduł 5. Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności vs. kluczowe wskaźniki rezultatu. Źródła problemów w pracy z KPI i jak ich uniknąć. Stworzenie systemu wskaźników – powiązanie z celami i kluczowymi czynnikami sukcesu (CSF), określenie źródeł danych, raportowanie. Ciągłe doskonalenie systemu. Studia przypadków pokazujące siłę pojedynczych KPI.

Cena

Pakiet MINI: 4500 zł netto | 4 dni

Pakiet MEDIUM: 11500 zł netto | 10 dni

Pakiet ALL: 12500 zł netto | 11 dni

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Sprawdź aktualne terminy szkoleń (PDF)

 

Szkolenia w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 575
 • monika.kacprzykowska@pl.ey.com