Finanse dla niefinansistów - cykl szkoleń – EY Academy of Business

Finanse dla niefinansistów – cykl szkoleń

Współczesne przedsiębiorstwo to skomplikowany organizm, który składa się z wielu komórek – działów sprzedaży, marketingu, zakupów, HR, finansów, produkcji itd. Łączy je strategia firmy i wspólne cele, których realizacja wymaga podejmowania decyzji.

Osoby decyzyjne potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny, za którą odpowiadają, ale również z szeroko rozumianych finansów. Dlaczego? Dlatego, że każda decyzja ma konsekwencje finansowe, czasami również prawne i podatkowe. Zrozumienie informacji finansowych, prawidłowe zawieranie umów i zabezpieczanie interesów firmy oraz świadomość zagadnień podatkowych powinny być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Osoba na stanowisku kierowniczym nie musi być finansistą, ale bez znajomości finansów, prawa i podatków często nie będzie w stanie podjąć najlepszych decyzji.

Dlatego właśnie stworzyliśmy cykl szkoleń przeznaczonych dla osób bez przygotowania finansowego, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność. Nasz program zrealizowały już setki polskich przedsiębiorców. Dzięki nam dowiesz się, na jakie wskaźniki finansowe warto zwrócić szczególną uwagę, jakie korzyści w kwestiach zarządzania może przynieść umiejętna analiza finansowa oraz jak czytać poszczególne dane nawet skomplikowanych dokumentów finansowych.

Każde szkolenie dostępne w ramach cyklu można zakupić oddzielnie. Aby zapoznać się z pojedynczymi modułami, zapraszamy na podstrony każdego z nich w części „Szczegóły programu modułowego”.

Co możesz zyskać dzięki szkoleniom finansowym dla niefinansistów?

Ponieważ z naszych szkoleń najczęściej korzystają menedżerowie działów niefinansowych, oferta szkoleniowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia, które będą najbardziej przydatne w ich codziennej pracy. Nie są to zatem tematy wyłącznie stricte finansowe czy podatkowe ani typowe zasady rachunkowości. W dużej części nasze szkolenia finansowe dla niefinansistów skupiają się na tym, jak interpretować sprawozdania finansowe, aby na podstawie zawartych w nich danych móc ocenić kondycję firmy, ale także jak ocenić opłacalność różnego rodzaju projektów czy zabezpieczyć się podczas podpisywania umowy z kontrahentem lub klientem.

Aby skorzystać z kursu finansowego dla niefinansistów, nie musisz mieć żadnej wiedzy bazowej z zakresu finansów. Nawet jeśli w trakcie szkolenia pojawią się trudne zagadnienia – ponieważ chodzi nam także o ich wyjaśnienie – nasi trenerzy zadbają o to, aby stały się one zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia. Dzięki formie szkolenia łączącej elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń oraz licznym przykładom z życia wziętym, absolwenci naszych kursów zyskują jeszcze lepszy wgląd w istotne dla ich pracy kwestie finansowe, co mogą szybko przełożyć na konkretne korzyści dla firmy.

Kompleksowy cykl szkoleń finansowych

Choć każdy z modułów cyklu szkoleń finansowych dla niefinansistów można wykupić osobno, EY Academy of Business przygotowało także gotowe pakiety dla osób, które chcą zdobyć konkretny zakres wiedzy i umiejętności. Poniżej prezentujemy, co obejmują poszczególne pakiety i zawarte w nich moduły.

 • PAKIET MINI (4 dni) – moduł 1, część 1 i 2. Szkolenia z zakresu czytania sprawozdań finansowych, które pozwolą Ci nauczyć się czytania i interpretacji zawartych w nich danych oraz wyciągania z tego praktycznych wniosków. Dzięki temu, że wszystkie omawiane zagadnienia ilustrowane są przykładami z prawdziwych sprawozdań finansowych, uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą mogli poczuć się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego oraz zrozumieją, jak podejmowane przez nich decyzje biznesowe mogą wpływać na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego. Dzięki temu łatwiejsza stanie się też rzetelna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oparta o różne wskaźniki finansowe.
 • PAKIET MEDIUM (10 dni) – moduły 1-4. Oprócz szkoleń z zakresu czytania sprawozdań finansowych i analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, obejmują także między innymi prawno-podatkowe kwestie, których podstawy powinien znać każdy dobry menedżer. Program porusza zagadnienia podatków VAT i CIT, ale także sposobów unikania ryzyk podatkowych i zabezpieczania interesów przedsiębiorstwa w umowie. Dodatkowo moduł 3 omawia kwestię oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz podstaw funkcjonowania rynków finansowych. W praktyce ta wiedza pozwoli Ci odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają firmę na zbyt duże ryzyko, a także poznać sposoby ograniczenia różnego rodzaju ryzyk finansowych, na które narażone może być przedsiębiorstwo. Pakiet obejmuje także moduł 4 – budżetowanie i analizę kosztów. Dobra analiza finansowa dostarczy Ci odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących m.in. przygotowywania i kontrolowania budżetu oraz kosztów, jakie generuje działalność i ich charakteru.
 • PAKIET ALL (11 dni) – wszystkie 5 modułów. Oprócz wszystkich kwestii opisanych powyżej, w piątym module wyjaśniono kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), bez których niemożliwe jest mierzenie ani poprawa efektywności organizacji. To kluczowe szkolenie dla menedżerów, dyrektorów i członków kadry zarządzającej, które pozwoli im w praktyce wprowadzić zasady pozwalające na uniknięcie błędów w nowych wdrożeniach oraz poprawnie identyfikować dysfunkcje w działających systemach.

Teoria ograniczona do minimum

Trenerzy EY Academy of Business oprócz szerokiej wiedzy merytorycznej, jaką przekazują uczestnikom szkoleń w maksymalnie przystępny sposób, są przede wszystkim praktykami. To oznacza, że teorię podczas szkoleń finansowych dla niefinansistów także ograniczyliśmy do minimum. Choć dokładamy starań, aby nawet najtrudniejsze zagadnienia teoretyczne wyjaśnić w sposób zrozumiały, skupiamy się przede wszystkim na przykładach z życia wziętych. Pracujemy na rzeczywistych sprawozdaniach finansowych i prawdziwych umowach, dzięki czemu absolwenci naszych kursów są w pełni przygotowani i zyskują większą pewność siebie podczas rozmów z pracownikami działów finansowych, przeglądania sprawozdań finansowych czy zawierania istotnych dla firmy umów z kontrahentami. Dzięki naszemu cyklowi szkoleń dla niefinansistów zaczniesz dostrzegać praktyczną wartość, jaka kryje się dla kadry zarządzającej za liczbami ujmowanymi w sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach finansowych działów rachunkowo-księgowych.

Cykl szkoleń kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają z informacji przedstawionych w raportach finansowych sporządzanych zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Nasz program przyda się wszystkim, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe, w tym te zawierające aspekty podatkowe.

 

Cykl szkoleń polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Dyrektorom handlowym i operacyjnym
 • Członkom zarządów
 • Kadrze kierowniczej pionów niefinansowych
 • Specjalistom
 • Osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych, umów i raportów zarządczych.

 

Nie wymagamy żadnej wiedzy bazowej z zakresu finansów. Nie unikamy trudnych zagadnień i zawsze wyjaśniamy je tak, by były zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia.

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jak ocenić kondycję firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych?
 • Jakie zapisy w umowach mogą być niebezpieczne podatkowo?
 • Jak ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego?
 • Jak zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów walutowych i stóp procentowych?
 • Jak przygotować budżet i jak go kontrolować?
 • Jak stworzyć wartościowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?

Program „Finanse dla niefinansistów” składa się z 5 modułów: Czytanie sprawozdań finansowych (moduł 1, część 1), Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (moduł 2, część 2), Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera, Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych, Budżetowanie i analiza kosztów oraz Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI).

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet ALL), pakiet 4 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru modułu 1, części 1 i 2, wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – przejście przez kluczowe pozycje tych sprawozdań, zasady ich ujmowania i wyceny. Język finansów – wyjaśnienie pojęć typu OPEX/CAPEX, zysk/EBIT itd. Rachunek przepływów pieniężnych. Opinia biegłego rewidenta. Rachunkowość kreatywna.

Najbliższy termin:

20-21 maja 2024

Dostępne także:

3-4 czerwca 2024

3-4 września 2024

9-10 września 2024

1-2 października 2024

14-15 października 2024

5-6 listopada 2024

14-15 listopada 2024

3-4 grudnia 2024

9-10 grudnia 2024

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa – konstrukcja i interpretacja najważniejszych wskaźników: rentowności, płynności, rotacji, zadłużenia itd. Ograniczenia analizy wskaźnikowej. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Źródła finansowania firmy – koszty, wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Najbliższy termin:

14-15 maja 2024

Dostępne także:

13-14 czerwca 2024

17-18 września 2024

23-24 września 2024

15-16 października 2024

28-29 października 2024

19-20 listopada 2024

25-26 listopada 2024

16-17 grudnia 2024

17-18 grudnia 2024

Moduł 2. Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Rodzaje spółek, zasady reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania. Rola i obowiązki zarządu w spółkach kapitałowych. Analiza wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie upadłościowe. Podatki dla menedżerów: VAT, CIT, ryzyko podatkowe w umowach. Kontrole podatkowe. Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe.

Najbliższy termin:

27-28 maja 2024

Moduł 3. Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Różne metody oceny decyzji inwestycyjnych: NPV, IRR itd. Koszt kapitału, decyzje o sposobie finansowania projektu. Analiza wrażliwości w warunkach niepewności. Rynki finansowe, stopy procentowe, kursy walutowe. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Najbliższy termin:

6-7 maja 2024

Dostępne także:

9-10 września 2024

19-20 grudnia 2024

Moduł 4. Budżetowanie i analiza kosztów

Rodzaje kosztów i ich wpływ na decyzje biznesowe. Analiza progu rentowności. Decyzje krótkoterminowe – analiza czynników finansowych i pozafinansowych. Całkowity koszt posiadania. Podstawowe zasady przygotowania budżetu i kontrola jego wykonania. Różne podejścia do budżetowania.

Najbliższy termin:

17-18 kwietnia 2024

Dostępne także:

5-6 czerwca 2024

8-9 października 2024

24-25 października 2024

28-29 listopada 2024

12-13 grudnia 2024

18-19 grudnia 2024

Moduł 5. Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności vs. kluczowe wskaźniki rezultatu. Źródła problemów w pracy z KPI i jak ich uniknąć. Stworzenie systemu wskaźników – powiązanie z celami i kluczowymi czynnikami sukcesu (CSF), określenie źródeł danych, raportowanie. Ciągłe doskonalenie systemu. Studia przypadków pokazujące siłę pojedynczych KPI.

Najbliższy termin:

11 czerwca 2024

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Jacek Jamroż - dyrektor finansowy, menedżer projektów, architekt biznesowy IT, doradca. Trener biznesu, z doświadczeniem ponad 600 dni szkoleniowych, którego cechuje umiejętność łączenia twardych i miękkich kompetencji trenerskich.

dr Paweł Modrzyński - doktor nauk ekonomicznych, trener EY Academy of Business. Odpowiedzialny za tworzenie lub audytowanie wielu samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

Tomasz Zdziarski - menedżer, konsultant w obszarze FI/CO. Tomasz specjalizuje się w szkoleniach oraz doradztwie w zakresie controllingu, finansów, analiz oraz zarządzania. Na sali szkoleniowej spędził ponad 4500 godzin.

Jacek Jędrszczyk - posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze podatkowości. Prowadzi szkolenia z tematyki podatkowej z zakresu zarówno podatków pośrednich, jak i bezpośrednich.

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Krzysztof Dwornicki - wieloletni dyrektor departamentów controllingu, m.in. w międzynarodowych korporacjach. Praktyk z 17-letnim doświadczeniem w rachunkowości zarządczej i controllingu.

Katarzyna Włodarska - od 2002 roku prowadzi najlepszy na rynku program szkoleniowy „Audyt wewnętrzny”, skierowany do osób rozpoczynających pracę w audycie. Wychowały się na nim setki audytorów wewnętrznych z wielu polskich firm i instytucji publicznych.

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Finanse dla niefinansistów – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w module numer 1 – część 1+2 (4 dni szkoleniowe)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Cena

4500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – pakiet MEDIUM

Cena obejmuje udział w modułach 1-4 (10 dni szkoleniowych, bez KPI)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Moduł 2: Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Moduł 3: Ocena projektów inwestycyjnych

Moduł 4: Budżetowanie i analiza kosztów

Cena

11500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – pakiet ALL

Cena obejmuje udział w całym cyklu – 5 modułów (11 dni szkoleniowych) + kurs e-learningowy w języku angielskim Basic Accounting (20h)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Moduł 2: Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Moduł 3: Ocena projektów inwestycyjnych

Moduł 4: Budżetowanie i analiza kosztów

Moduł 5: Kluczowe wskaźniki efektywności

Cena

12500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – cykl szkoleń

Współczesne przedsiębiorstwo to skomplikowany organizm, który składa się z wielu komórek – działów sprzedaży, marketingu, zakupów, HR, finansów, produkcji itd. Łączy je strategia firmy i wspólne cele, których realizacja wymaga podejmowania decyzji.

Osoby decyzyjne potrzebują wiedzy i umiejętności z dziedziny, za którą odpowiadają, ale również z szeroko rozumianych finansów. Dlaczego? Dlatego, że każda decyzja ma konsekwencje finansowe, czasami również prawne i podatkowe. Zrozumienie informacji finansowych, prawidłowe zawieranie umów i zabezpieczanie interesów firmy oraz świadomość zagadnień podatkowych powinny być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Osoba na stanowisku kierowniczym nie musi być finansistą, ale bez znajomości finansów, prawa i podatków często nie będzie w stanie podjąć najlepszych decyzji.

Dlatego właśnie stworzyliśmy cykl szkoleń przeznaczonych dla osób bez przygotowania finansowego, które w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność. Nasz program zrealizowały już setki polskich przedsiębiorców. Dzięki nam dowiesz się, na jakie wskaźniki finansowe warto zwrócić szczególną uwagę, jakie korzyści w kwestiach zarządzania może przynieść umiejętna analiza finansowa oraz jak czytać poszczególne dane nawet skomplikowanych dokumentów finansowych.

Każde szkolenie dostępne w ramach cyklu można zakupić oddzielnie. Aby zapoznać się z pojedynczymi modułami, zapraszamy na podstrony każdego z nich w części „Szczegóły programu modułowego”.

Co możesz zyskać dzięki szkoleniom finansowym dla niefinansistów?

Ponieważ z naszych szkoleń najczęściej korzystają menedżerowie działów niefinansowych, oferta szkoleniowa obejmuje przede wszystkim zagadnienia, które będą najbardziej przydatne w ich codziennej pracy. Nie są to zatem tematy wyłącznie stricte finansowe czy podatkowe ani typowe zasady rachunkowości. W dużej części nasze szkolenia finansowe dla niefinansistów skupiają się na tym, jak interpretować sprawozdania finansowe, aby na podstawie zawartych w nich danych móc ocenić kondycję firmy, ale także jak ocenić opłacalność różnego rodzaju projektów czy zabezpieczyć się podczas podpisywania umowy z kontrahentem lub klientem.

Aby skorzystać z kursu finansowego dla niefinansistów, nie musisz mieć żadnej wiedzy bazowej z zakresu finansów. Nawet jeśli w trakcie szkolenia pojawią się trudne zagadnienia – ponieważ chodzi nam także o ich wyjaśnienie – nasi trenerzy zadbają o to, aby stały się one zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia. Dzięki formie szkolenia łączącej elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń oraz licznym przykładom z życia wziętym, absolwenci naszych kursów zyskują jeszcze lepszy wgląd w istotne dla ich pracy kwestie finansowe, co mogą szybko przełożyć na konkretne korzyści dla firmy.

Kompleksowy cykl szkoleń finansowych

Choć każdy z modułów cyklu szkoleń finansowych dla niefinansistów można wykupić osobno, EY Academy of Business przygotowało także gotowe pakiety dla osób, które chcą zdobyć konkretny zakres wiedzy i umiejętności. Poniżej prezentujemy, co obejmują poszczególne pakiety i zawarte w nich moduły.

 • PAKIET MINI (4 dni) – moduł 1, część 1 i 2. Szkolenia z zakresu czytania sprawozdań finansowych, które pozwolą Ci nauczyć się czytania i interpretacji zawartych w nich danych oraz wyciągania z tego praktycznych wniosków. Dzięki temu, że wszystkie omawiane zagadnienia ilustrowane są przykładami z prawdziwych sprawozdań finansowych, uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą mogli poczuć się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego oraz zrozumieją, jak podejmowane przez nich decyzje biznesowe mogą wpływać na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego. Dzięki temu łatwiejsza stanie się też rzetelna analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oparta o różne wskaźniki finansowe.
 • PAKIET MEDIUM (10 dni) – moduły 1-4. Oprócz szkoleń z zakresu czytania sprawozdań finansowych i analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, obejmują także między innymi prawno-podatkowe kwestie, których podstawy powinien znać każdy dobry menedżer. Program porusza zagadnienia podatków VAT i CIT, ale także sposobów unikania ryzyk podatkowych i zabezpieczania interesów przedsiębiorstwa w umowie. Dodatkowo moduł 3 omawia kwestię oceny projektów inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem finansowym oraz podstaw funkcjonowania rynków finansowych. W praktyce ta wiedza pozwoli Ci odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają firmę na zbyt duże ryzyko, a także poznać sposoby ograniczenia różnego rodzaju ryzyk finansowych, na które narażone może być przedsiębiorstwo. Pakiet obejmuje także moduł 4 – budżetowanie i analizę kosztów. Dobra analiza finansowa dostarczy Ci odpowiedzi na wiele pytań, dotyczących m.in. przygotowywania i kontrolowania budżetu oraz kosztów, jakie generuje działalność i ich charakteru.
 • PAKIET ALL (11 dni) – wszystkie 5 modułów. Oprócz wszystkich kwestii opisanych powyżej, w piątym module wyjaśniono kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), bez których niemożliwe jest mierzenie ani poprawa efektywności organizacji. To kluczowe szkolenie dla menedżerów, dyrektorów i członków kadry zarządzającej, które pozwoli im w praktyce wprowadzić zasady pozwalające na uniknięcie błędów w nowych wdrożeniach oraz poprawnie identyfikować dysfunkcje w działających systemach.

Teoria ograniczona do minimum

Trenerzy EY Academy of Business oprócz szerokiej wiedzy merytorycznej, jaką przekazują uczestnikom szkoleń w maksymalnie przystępny sposób, są przede wszystkim praktykami. To oznacza, że teorię podczas szkoleń finansowych dla niefinansistów także ograniczyliśmy do minimum. Choć dokładamy starań, aby nawet najtrudniejsze zagadnienia teoretyczne wyjaśnić w sposób zrozumiały, skupiamy się przede wszystkim na przykładach z życia wziętych. Pracujemy na rzeczywistych sprawozdaniach finansowych i prawdziwych umowach, dzięki czemu absolwenci naszych kursów są w pełni przygotowani i zyskują większą pewność siebie podczas rozmów z pracownikami działów finansowych, przeglądania sprawozdań finansowych czy zawierania istotnych dla firmy umów z kontrahentami. Dzięki naszemu cyklowi szkoleń dla niefinansistów zaczniesz dostrzegać praktyczną wartość, jaka kryje się dla kadry zarządzającej za liczbami ujmowanymi w sprawozdaniach finansowych i innych dokumentach finansowych działów rachunkowo-księgowych.

Dla kogo?

Cykl szkoleń kierujemy do osób bez przygotowania finansowego, które w codziennej pracy korzystają z informacji przedstawionych w raportach finansowych sporządzanych zarówno na potrzeby zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Nasz program przyda się wszystkim, którzy podejmują decyzje w oparciu o dane finansowe, w tym te zawierające aspekty podatkowe.

 

Cykl szkoleń polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Dyrektorom handlowym i operacyjnym
 • Członkom zarządów
 • Kadrze kierowniczej pionów niefinansowych
 • Specjalistom
 • Osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów

Szkolimy w formule łączącej elementy wykładu, dyskusji i ćwiczeń. Teorię ilustrujemy licznymi przykładami pochodzącymi z autentycznych sprawozdań finansowych, umów i raportów zarządczych.

 

Nie wymagamy żadnej wiedzy bazowej z zakresu finansów. Nie unikamy trudnych zagadnień i zawsze wyjaśniamy je tak, by były zrozumiałe dla wszystkich uczestników szkolenia.

Cele i korzyści

Jeśli chcesz dowiedzieć się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe?
 • Jak ocenić kondycję firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych?
 • Jakie zapisy w umowach mogą być niebezpieczne podatkowo?
 • Jak ocenić opłacalność projektu inwestycyjnego?
 • Jak zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów walutowych i stóp procentowych?
 • Jak przygotować budżet i jak go kontrolować?
 • Jak stworzyć wartościowe kluczowe wskaźniki efektywności (KPI)?
Punkty edukacyjne

Za każdy dzień szkolenia można uzyskać 7,5 CPE.

Szczegóły programu modułowego

Program „Finanse dla niefinansistów” składa się z 5 modułów: Czytanie sprawozdań finansowych (moduł 1, część 1), Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (moduł 2, część 2), Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera, Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych, Budżetowanie i analiza kosztów oraz Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI).

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 5 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet ALL), pakiet 4 modułów (wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru modułu 1, części 1 i 2, wybierz Finanse dla niefinansistów — pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – przejście przez kluczowe pozycje tych sprawozdań, zasady ich ujmowania i wyceny. Język finansów – wyjaśnienie pojęć typu OPEX/CAPEX, zysk/EBIT itd. Rachunek przepływów pieniężnych. Opinia biegłego rewidenta. Rachunkowość kreatywna.

Najbliższy termin:

20-21 maja 2024

Dostępne także:

3-4 czerwca 2024

3-4 września 2024

9-10 września 2024

1-2 października 2024

14-15 października 2024

5-6 listopada 2024

14-15 listopada 2024

3-4 grudnia 2024

9-10 grudnia 2024

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza wskaźnikowa – konstrukcja i interpretacja najważniejszych wskaźników: rentowności, płynności, rotacji, zadłużenia itd. Ograniczenia analizy wskaźnikowej. Zarządzanie kapitałem obrotowym. Źródła finansowania firmy – koszty, wady i zalety poszczególnych rozwiązań.

Najbliższy termin:

14-15 maja 2024

Dostępne także:

13-14 czerwca 2024

17-18 września 2024

23-24 września 2024

15-16 października 2024

28-29 października 2024

19-20 listopada 2024

25-26 listopada 2024

16-17 grudnia 2024

17-18 grudnia 2024

Moduł 2. Prawno-podatkowy niezbędnik menedżera

Rodzaje spółek, zasady reprezentacji i odpowiedzialności za zobowiązania. Rola i obowiązki zarządu w spółkach kapitałowych. Analiza wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Postępowanie upadłościowe. Podatki dla menedżerów: VAT, CIT, ryzyko podatkowe w umowach. Kontrole podatkowe. Najistotniejsze sądowe orzeczenia podatkowe.

Najbliższy termin:

27-28 maja 2024

Moduł 3. Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych

Różne metody oceny decyzji inwestycyjnych: NPV, IRR itd. Koszt kapitału, decyzje o sposobie finansowania projektu. Analiza wrażliwości w warunkach niepewności. Rynki finansowe, stopy procentowe, kursy walutowe. Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym.

Najbliższy termin:

6-7 maja 2024

Dostępne także:

9-10 września 2024

19-20 grudnia 2024

Moduł 4. Budżetowanie i analiza kosztów

Rodzaje kosztów i ich wpływ na decyzje biznesowe. Analiza progu rentowności. Decyzje krótkoterminowe – analiza czynników finansowych i pozafinansowych. Całkowity koszt posiadania. Podstawowe zasady przygotowania budżetu i kontrola jego wykonania. Różne podejścia do budżetowania.

Najbliższy termin:

17-18 kwietnia 2024

Dostępne także:

5-6 czerwca 2024

8-9 października 2024

24-25 października 2024

28-29 listopada 2024

12-13 grudnia 2024

18-19 grudnia 2024

Moduł 5. Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Kluczowe wskaźniki efektywności vs. kluczowe wskaźniki rezultatu. Źródła problemów w pracy z KPI i jak ich uniknąć. Stworzenie systemu wskaźników – powiązanie z celami i kluczowymi czynnikami sukcesu (CSF), określenie źródeł danych, raportowanie. Ciągłe doskonalenie systemu. Studia przypadków pokazujące siłę pojedynczych KPI.

Najbliższy termin:

11 czerwca 2024

Cena

Pakiet MINI: 4500 zł netto | 4 dni

Pakiet MEDIUM: 11500 zł netto | 10 dni

Pakiet ALL: 12500 zł netto | 11 dni

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Sprawdź aktualne terminy szkoleń (PDF)

 

Szkolenia w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com