Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów – EY Academy of Business

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Jak odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają firmę na zbyt duże ryzyko? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań dostarcza nasze szkolenie. Wyjaśniamy, jak identyfikować ryzyka finansowe i jak je – na różne sposoby – ograniczać. A także jak oceniać projekty inwestycyjne i decydować o sposobach ich finansowania.

Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które chcą poznać metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, a także zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak stwierdzić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny. Jak pozyskać dane do jego oceny
 • Jak ustalane są rynkowe stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe mające wpływ na Twoją firmę
 • Jak wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów i stóp procentowych
 • Dlaczego polscy eksporterzy ponieśli straty związane ze stosowaniem opcji walutowych

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, które z rozpatrywanych przez Twoją firmę projektów warto uruchomić, a które wstrzymać
 • Zidentyfikujesz ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma oraz będziesz w stanie zaproponować praktyczne sposoby ich ograniczenia
 • Poczujesz się pewniej, zabierając głos w dyskusjach poświęconych aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym

Dzień 1: Ocena projektu inwestycyjnego i koszt kapitału

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia). Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów (przykłady zastosowania do wyceny inwestycji, instrumentów finansowych, przedsiębiorstw)
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji oraz praktyczne przykłady
 • Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe oraz ich wpływ na średni ważony koszt kapitału (WACC)
 • Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu (korekta stopy dyskonta, analiza wrażliwości, średnie ważone, symulacje Monte Carlo)

Dzień 2: Rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

 • Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie. Omówienie najnowszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w kontekście sytuacji rynkowej
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – dzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej (case study):
  • Kontrakty forward i futures
  • Opcje
  • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study)

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Warszawa

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Online Live

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Jak odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają firmę na zbyt duże ryzyko? Odpowiedzi na to i wiele innych pytań dostarcza nasze szkolenie. Wyjaśniamy, jak identyfikować ryzyka finansowe i jak je – na różne sposoby – ograniczać. A także jak oceniać projekty inwestycyjne i decydować o sposobach ich finansowania.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które chcą poznać metody i narzędzia oceny projektów inwestycyjnych, a także zdobyć wiedzę na temat rynków finansowych.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak stwierdzić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny. Jak pozyskać dane do jego oceny
 • Jak ustalane są rynkowe stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe mające wpływ na Twoją firmę
 • Jak wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów i stóp procentowych
 • Dlaczego polscy eksporterzy ponieśli straty związane ze stosowaniem opcji walutowych

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, które z rozpatrywanych przez Twoją firmę projektów warto uruchomić, a które wstrzymać
 • Zidentyfikujesz ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma oraz będziesz w stanie zaproponować praktyczne sposoby ich ograniczenia
 • Poczujesz się pewniej, zabierając głos w dyskusjach poświęconych aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym
Program

Dzień 1: Ocena projektu inwestycyjnego i koszt kapitału

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia). Dyskontowanie jako „kamień węgielny” współczesnych finansów (przykłady zastosowania do wyceny inwestycji, instrumentów finansowych, przedsiębiorstw)
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR). Omówienie danych wsadowych do modeli oceny inwestycji oraz praktyczne przykłady
 • Finansowanie inwestycji. Koszt kapitału jako stopa dyskonta przy ocenie inwestycji. Różnice pomiędzy kapitałem własnym oraz kapitałami obcymi. Dźwignia finansowa i ulgi podatkowe oraz ich wpływ na średni ważony koszt kapitału (WACC)
 • Ryzyko w projekcie inwestycyjnym i sposoby jego uwzględniania w ocenie projektu (korekta stopy dyskonta, analiza wrażliwości, średnie ważone, symulacje Monte Carlo)

Dzień 2: Rynki finansowe i zarządzanie ryzykiem finansowym w firmie

 • Ryzyko finansowe w działalności gospodarczej. Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? Stopy procentowe w Polsce i na świecie. Omówienie najnowszych decyzji Rady Polityki Pieniężnej w kontekście sytuacji rynkowej
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – dzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem kursowym i stopy procentowej (case study):
  • Kontrakty forward i futures
  • Opcje
  • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study)
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

9-10 września 2024 – Online Live

16-17 grudnia 2024 – Warszawa

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com