Maciej Kocon

Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business) i EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi.

To, co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Maćka, to ich warsztatowa formuła angażująca uczestników, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z rynku polskiego i wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadku.

Przyjazna atmosfera i przystępna forma prowadzenia zajęć sprawiają, że z prowadzonych przez niego szkoleń korzystają nie tylko profesjonaliści, ale również uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w finansach i zarządzaniu ryzykiem.

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Wdrożenia standardów rachunkowości w bankach (MSSF 9, MSSF 7, MSSF 2, MSSF 13)

2. Liczne projekty w zakresie ujęcia księgowego złożonych struktur finansowych, takich jak sekurytyzacje, monetyzacje, faktoringi itp.

3. Wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń na bazie mikro i portfelowe

4. Doradztwo w zakresie polityk i strategii zarządzania ryzykiem w podmiotach niefinansowych (ryzyko walutowe, stopy procentowej, płynności)

5. Doradztwo w zakresie transformacji funkcji treasury, zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzyka rynkowego w polskich bankach

6. Wsparcie w projektowaniu systemów Executive Information i Fund Transfer Pricing

7. Doradztwo przy projektach sekurytyzacyjnych (podejście kapitałowe i księgowe, ocena transferu ryzyka, strukturyzowanie)

8. Wsparcie we wdrożeniu wymogów regulacji europejskich (m.in. BRRD, MiFID, EMIR, CRD, UCITS)

9. Wdrożenie polskich norm regulacyjnych w bankach (Rekomendacje i Uchwały KNF)