Maciej Kocon – EY Academy of Business

Maciej Kocon - trener

Konsultant i trener specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych

Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (kierunek finanse i bankowość) oraz Aarhus School of Business (M.Sc. in Finance and International Business), a także EDHEC Business School (Certificate in Finance).

Przez 12 lat pracował w dziale consultingu jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, biorąc udział w projektach doradczych dla banków i instytucji finansowych. Pracował również w jednym z czołowych polskich banków jako dealer instrumentów finansowych współpracujący z klientami korporacyjnymi.

W EY Academy of Business prowadzi przede wszystkim szkolenia skierowane do instytucji sektora finansowego, które związane są z tematyką rynków finansowych, zarządzaniem ryzykiem oraz finansami przedsiębiorstwa.

To, co wyróżnia szkolenia prowadzone przez Maćka, to ich warsztatowa i angażująca uczestników formuła, liczne odniesienia do praktycznych przykładów z polskiego rynku oraz wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego do prezentowania przykładów i studiów przypadków.

Przyjazna atmosfera i przystępna forma prowadzenia zajęć sprawiają, że z prowadzonych przez niego szkoleń korzystają nie tylko profesjonaliści, ale również uczestnicy bez wcześniejszego doświadczenia w finansach i zarządzaniu ryzykiem.


 

Przykładowe projekty:

1. Wdrożenia standardów rachunkowości w bankach (MSSF 9, MSSF 7, MSSF 2, MSSF 13).

2. Liczne projekty w zakresie ujęcia księgowego złożonych struktur finansowych, takich jak sekurytyzacje, monetyzacje, faktoring itp.

3. Wdrożenia rachunkowości zabezpieczeń na bazie mikro i portfelowe.

4. Doradztwo w zakresie polityki i strategii zarządzania ryzykiem w podmiotach niefinansowych (ryzyko walutowe, stopy procentowe, płynność).

5. Doradztwo w zakresie transformacji funkcji skarbowych, zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzyka rynkowego w polskich bankach.

6. Wsparcie w projektowaniu systemów Executive Information i Fund Transfer Pricing.

7. Doradztwo przy projektach sekurytyzacyjnych (podejście kapitałowe i księgowe, ocena transferu ryzyka, strukturyzacja).

8. Wsparcie we wdrożeniu wymogów regulacji europejskich (m.in. BRRD, MiFID, EMIR, CRD, UCITS).

9. Wdrożenie polskich norm regulacyjnych w bankach (Rekomendacje i Uchwały KNF).

Szkolenia prowadzone w EY Academy of Business:

Co mówią uczestnicy szkoleń?