Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce – EY Academy of Business

Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce

Sprawdź nasze nowe szkolenie z Rachunkowości zabezpieczeń w praktyce!

 • Przedstawimy rachunkowość zabezpieczeń w przystępny sposób
 • Wyposażymy uczestników w praktyczne umiejętności stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie
 • I zrobimy to podczas interaktywnego warsztatu zgodnego z MSSF, w tym również nowym MSSF 9, a także polskimi przepisami o rachunkowości

Szkolenie prowadzimy również w wersji angielskiej – więcej informacji tutaj.

Szkolenie przeznaczone zarówno dla przedstawicieli służb księgowych, jak i pracowników odpowiedzialnych za ekonomiczne zarządzanie ryzykiem finansowym i zawieranie transakcji pochodnych w przedsiębiorstwach: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, skarbników, specjalistów w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem finansowym, kontrolerów finansowych, osób odpowiedzialnych za transakcje biznesowe kreujące ekspozycję na ryzyko.

Rachunkowość zabezpieczeń w praktyce to  dwudniowy interaktywny warsztat, poświęcony stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSSF, w tym zgodnie z nowymi wymogami wprowadzanymi przez MSSF 9: Instrumenty finansowe.

Rachunkowość zabezpieczeń jest użytecznym narzędziem księgowym, umożliwiającym taką prezentację transakcji pochodnych zabezpieczających ryzyko, że ich wycena do wartości godziwej nie wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednakże zgodnie z MSSF korzystanie z rachunkowości zabezpieczeń jest przywilejem, dostępnym jedynie pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ekonomicznych i formalnych.

Celem szkolenia jest przystępne przedstawienie rachunkowości zabezpieczeń jako koncepcji powiązania transakcji w instrumentach pochodnych zawieranych w celu zabezpieczania ryzyka finansowego generowanego w działalności gospodarczej, z ich prezentacją w sprawozdaniu finansowym oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest oparte o praktyczne przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu ryzyka w polskich przedsiębiorstwach. W trakcie szkolenia uczestnicy razem z prowadzącym rozwiążą praktyczne studia przypadków zastosowania rachunkowości zabezpieczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

 

W trakcie szkolenia:

 • Zapoznasz się z koncepcją rachunkowość zabezpieczeń umożliwiającą prawidłową prezentację pochodnych instrumentów zabezpieczających w sprawozdaniu finansowym
 • Poznasz wymogi formalne rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z najnowszymi wymogami MSSF 9
 • Dowiesz się, jak ujmować skutki stosowania rachunkowości zabezpieczeń w księgach oraz jak jakie informacje o rachunkowości zabezpieczeń należy ujawniać w sprawozdaniu finansowym
 • Usystematyzujesz wiedzę w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Zrozumiesz powiązania pomiędzy praktyką zabezpieczania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie a wymogami formalnymi
 • Poznasz praktyczne przykłady zastosowania rachunkowości zabezpieczeń wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa
 • Arkusz kalkulacyjny Excel
 • Typowe ekspozycje na ryzyko finansowe (walutowe, stopy procentowej, cen towarów) występujące w działalności gospodarczej
 • Instrumenty pochodne wykorzystywane do ekonomicznego zabezpieczania ryzyka finansowego
 • Zabezpieczenie ekonomiczne a zabezpieczenie księgowe i korzyści z wykorzystania rachunkowości zabezpieczeń
 • Rachunkowość zabezpieczeń według MSSF (MSR 39, MSSF 9) – podobieństwa i różnice.
 • Księgowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń. Ujmowanie zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych i inwestycji netto w podmiocie zagranicznym
 • Dopuszczalne pozycje zabezpieczające i instrumenty zabezpieczające
 • Wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń i pomiar efektywności zabezpieczenia
 • Przykłady rachunkowości zabezpieczeń ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka towarowego i omówienie możliwych do zastosowania rozwiązań
 • Praktyczne „case studies” stosowania rachunkowości zabezpieczeń, rozwiązane w trakcie szkolenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Ujawnienia dotyczące rachunkowości zabezpieczeń wymagane przez MSSF 7

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce

Cena

2390 zł netto ( 2940 zł brutto )

Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce + dostęp do nagrania

Cena

2590 zł netto ( 3186 zł brutto )

Rachunkowość zabezpieczeń zgodnie z MSSF 9 w praktyce

Sprawdź nasze nowe szkolenie z Rachunkowości zabezpieczeń w praktyce!

 • Przedstawimy rachunkowość zabezpieczeń w przystępny sposób
 • Wyposażymy uczestników w praktyczne umiejętności stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie
 • I zrobimy to podczas interaktywnego warsztatu zgodnego z MSSF, w tym również nowym MSSF 9, a także polskimi przepisami o rachunkowości

Szkolenie prowadzimy również w wersji angielskiej – więcej informacji tutaj.

Dla kogo

Szkolenie przeznaczone zarówno dla przedstawicieli służb księgowych, jak i pracowników odpowiedzialnych za ekonomiczne zarządzanie ryzykiem finansowym i zawieranie transakcji pochodnych w przedsiębiorstwach: dyrektorów finansowych, głównych księgowych, skarbników, specjalistów w zakresie zarządzania finansami i ryzykiem finansowym, kontrolerów finansowych, osób odpowiedzialnych za transakcje biznesowe kreujące ekspozycję na ryzyko.

Cele i korzyści

Rachunkowość zabezpieczeń w praktyce to  dwudniowy interaktywny warsztat, poświęcony stosowaniu rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z MSSF, w tym zgodnie z nowymi wymogami wprowadzanymi przez MSSF 9: Instrumenty finansowe.

Rachunkowość zabezpieczeń jest użytecznym narzędziem księgowym, umożliwiającym taką prezentację transakcji pochodnych zabezpieczających ryzyko, że ich wycena do wartości godziwej nie wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Jednakże zgodnie z MSSF korzystanie z rachunkowości zabezpieczeń jest przywilejem, dostępnym jedynie pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów ekonomicznych i formalnych.

Celem szkolenia jest przystępne przedstawienie rachunkowości zabezpieczeń jako koncepcji powiązania transakcji w instrumentach pochodnych zawieranych w celu zabezpieczania ryzyka finansowego generowanego w działalności gospodarczej, z ich prezentacją w sprawozdaniu finansowym oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności stosowania rachunkowości zabezpieczeń w przedsiębiorstwie.

Szkolenie jest oparte o praktyczne przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych w zabezpieczaniu ryzyka w polskich przedsiębiorstwach. W trakcie szkolenia uczestnicy razem z prowadzącym rozwiążą praktyczne studia przypadków zastosowania rachunkowości zabezpieczeń z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel.

 

W trakcie szkolenia:

 • Zapoznasz się z koncepcją rachunkowość zabezpieczeń umożliwiającą prawidłową prezentację pochodnych instrumentów zabezpieczających w sprawozdaniu finansowym
 • Poznasz wymogi formalne rachunkowości zabezpieczeń zgodnie z najnowszymi wymogami MSSF 9
 • Dowiesz się, jak ujmować skutki stosowania rachunkowości zabezpieczeń w księgach oraz jak jakie informacje o rachunkowości zabezpieczeń należy ujawniać w sprawozdaniu finansowym
 • Usystematyzujesz wiedzę w zakresie stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla instrumentów pochodnych wykorzystywanych w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
 • Zrozumiesz powiązania pomiędzy praktyką zabezpieczania ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie a wymogami formalnymi
 • Poznasz praktyczne przykłady zastosowania rachunkowości zabezpieczeń wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa
 • Arkusz kalkulacyjny Excel
Program
 • Typowe ekspozycje na ryzyko finansowe (walutowe, stopy procentowej, cen towarów) występujące w działalności gospodarczej
 • Instrumenty pochodne wykorzystywane do ekonomicznego zabezpieczania ryzyka finansowego
 • Zabezpieczenie ekonomiczne a zabezpieczenie księgowe i korzyści z wykorzystania rachunkowości zabezpieczeń
 • Rachunkowość zabezpieczeń według MSSF (MSR 39, MSSF 9) – podobieństwa i różnice.
 • Księgowe podejście do rachunkowości zabezpieczeń. Ujmowanie zabezpieczenia wartości godziwej, przepływów pieniężnych i inwestycji netto w podmiocie zagranicznym
 • Dopuszczalne pozycje zabezpieczające i instrumenty zabezpieczające
 • Wymogi formalne stosowania rachunkowości zabezpieczeń i pomiar efektywności zabezpieczenia
 • Przykłady rachunkowości zabezpieczeń ryzyka walutowego, ryzyka stopy procentowej, ryzyka towarowego i omówienie możliwych do zastosowania rozwiązań
 • Praktyczne „case studies” stosowania rachunkowości zabezpieczeń, rozwiązane w trakcie szkolenia z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
 • Ujawnienia dotyczące rachunkowości zabezpieczeń wymagane przez MSSF 7
Szczegóły programu modułowego

Cena

2390 zł netto ( 3186 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Justyna Dawidziuk

Koordynator kursu

 • +48 572 002 694
 • justyna.dawidziuk@pl.ey.com