Finanse w biznesie - Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych - cykl szkoleń – EY Academy of Business

Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – cykl szkoleń

Finanse w biznesie — kurs prowadzony w języku angielskim

Zapisz się już dziś i zdobądź praktyczną wiedzę z podstaw finansów, a przy okazji podszkól swój Business English.

Cykl szkoleń składa się z czterech 2-dniowych modułów (łącznie 8 dni szkoleniowych) – zobacz, co zawiera każdy moduł:

Każde szkolenie dostępne w ramach cyklu można zakupić oddzielnie. Aby zapoznać się z pojedynczymi modułami, zapraszamy na podstrony każdego z nich w części „Szczegóły programu modułowego”. Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu powyżej, żeby przejść do podstrony.

Kompleksowy cykl szkoleń finansowych

Choć każdy z modułów cyklu szkoleń można wykupić osobno, EY Academy of Business przygotowało także gotowe pakiety dla osób, które chcą zdobyć konkretny zakres wiedzy i umiejętności. Poniżej prezentujemy, co obejmują poszczególne pakiety i zawarte w nich moduły.

 • PAKIET MINI (4 dni) – Moduł 1-2
 • PAKIET MEDIUM (6 dni) – Moduły 1-3
 • PAKIET ALL (8 dni) – Moduły 1-4

NOWOŚĆ! Wypróbuj szkolenie e-learningowe o bilansie firmy (w j. angielskim) – cały moduł jest praktyczny z ćwiczeniami opartymi na studiach przypadków.

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

 

Szkolenie polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

 

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności rozpoznania i interpretacji informacji generowanych przez przedsiębiorstwo, jak również uczestnictwa w procesach monitoringu i kontroli firmy.

 

Warsztaty polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu finansów

 

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

 

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości technik oceny inwestycji oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

 

Szkolenie polecamy szczególnie:

 

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

 

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości produktów rynków finansowych oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

 

Warsztaty są w szczególności polecane:

 

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

Dlaczego studia przypadków?

Inspiracja i transformacja

Starannie wybrane studia przypadków połączone z interaktywnym i ukierunkowanym szkoleniem będą inspiracją dla naszych klientów oraz położą nacisk na praktyczną stronę edukacji biznesowej. Nauka stanie się ciekawszym i przyjemniejszym doświadczeniem!

Konfrontacja z rzeczywistą sytuacją biznesową pozwoli na zawsze zapamiętać narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów, co nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku wykładu lub prezentacji.

Podejmowanie decyzji w prawdziwych sytuacjach biznesowych umożliwi Ci naukę teorii połączoną z rozwojem ważnych umiejętności, takich jak negocjacje, analiza, obrona własnego stanowiska oraz kwestionowanie cudzych opinii. Nauczysz się ostrożności przy podejmowaniu decyzji na podstawie niewystarczających informacji.

Zmienisz zdanie raz, dwa, a nawet trzy razy, zanim podejmiesz końcową decyzję, podobnie jak testujesz i wypróbowujesz produkty na festiwalu smaków! Nie masz takiej możliwości podczas wykładu lub prezentacji.

Pozwoli Ci to maksymalnie wzmocnić swoją pewność siebie. Będziesz wówczas swoim własnym szefem!

Cele i korzyści

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z działu finansowego
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Szkolenie pomoże Ci:

 • Zrozumieć, w jaki sposób należy podejmować decyzje finansowe w oparciu o odpowiednie informacje i obliczenia. Kluczowe jest rozpoznanie istotnych informacji
 • Optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analizować odchylenia od planu i podejmować działania naprawcze w krótkim i długim okresie
 • Uczestniczyć w poprawie wyników przedsiębiorstwa

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

Po ukończeniu tej części szkolenia będziesz:

 • Rozumiał, które z projektów inwestycyjnych rozważanych przez Twoją firmę są warte rozpoczęcia, a które nie
 • Wiedział, co to jest koszt kapitału, do czego jest używany i jak szacowany
 • Znał różne podejścia do obliczania wartości instrumentów dłużnych i kapitałowych
 • Rozumiał, jak analitycy rynku kapitałowego szacują wartość przedsiębiorstw

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Czuł się pewniej, biorąc udział w dyskusjach na bieżące tematy dotyczące finansów i gospodarki
 • Potrafił stosować techniki hedgingowe w praktyce
 • Umiał identyfikować ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma i zaproponować rozwiązania, które je zminimalizują
 • Wiedział, jak instrumenty pochodne są wyceniane na rynkach finansowych
 • Rozumiał korzyści płynące ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń

Program „Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych” składa się z 4 modułów: Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?, Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych, Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych, Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 4 modułów (wybierz Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – pakiet ALL), pakiet 3 modułów (wybierz Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru pakietu 2 modułów, wybierz Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową? To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!

W tej części wykorzystujemy case studies z:

 • Harvard Business School – Podstawy rachunkowości i sprawozdania finansowe
 • Harvard Business School – Sprawozdania finansowa i analiza wskaźnikowa

Program

 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Instrumenty finansowe
  • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat? (ćwiczenia)
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia)
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki, będziesz umiał:
  • Zidentyfikować problemy i ich źródła
  • Połączyć różnorodne strategie
  • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje
 • Czego można się dowiedzieć, czytając opinię audytora
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać, czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia)

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 • Jako kontynuacja części 1, szkolenie to pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanej problematyki finansowej. Część 2 jest zorientowana bardziej w kierunku rachunkowości zarządczej niż samej rachunkowości – uczestnicy zdobędą nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kluczowych strategicznych decyzjach, takich jak rachunek kosztów i polityka cenowa, jak również w opracowywaniu strategii prowadzących do poprawy wyników przedsiębiorstwa
 • Następujące zaawansowane tematy będą wprowadzone poprzez studia przypadku: budżetowanie zadaniowe (ABB), koszty istotne, analiza odchyleń, metody ustalania cen
 • Szkolenie jest w całości oparte na autentycznych studiach przypadków z Harvard Business School

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na studiach przypadków
 • Chociaż możesz uczestniczyć w tej części szkolenia bez wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów, to jednak zalecamy uczestnictwo w części 1 szkolenia przed rejestracją na moduł 2

Program

 • Budżetowanie i kontrola: cele, systemy i typy budżetów, przygotowanie – w tym prognozy przepływu gotówki i wartość oczekiwana (ćwiczenia)
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: budżet sztywny i elastyczny, rachunek kosztów działań (ABC) a tradycyjne metody rachunku kosztów (ćwiczenia i studia przypadków)
 • Techniki podejmowania decyzji – analiza kosztów istotnych/ekonomicznych, rozpoznanie i obliczanie kosztów istotnych na podstawie posiadanych danych oraz dla konkretnych sytuacji w procesie podejmowania decyzji, zastosowanie koncepcji kosztów alternatywnych, decyzje cenowe, radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością (studia przypadków)
 • Analiza odchyleń – od rachunku kosztów standardowych do odchyleń, odchylenia sprzedaży i ilości, odchylenia planowania i operacyjne, analiza wyników finansowych (studia przypadków)
 • Analiza koszt-wolumen: obliczanie i interpretacja progu rentowności i marży bezpieczeństwa, znaczenie dla wskaźnika dźwigni operacyjnej i finansowej, znaczenie marży pokrycia w podejmowaniu decyzji (studia przypadków)

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

 • Jak ocenić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny?
 • Jak wybrać pomiędzy projektami, które wydają się generować jednakowe przepływy pieniężne? Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, czy wybrany projekt dodaje wartości przedsiębiorstwu? I co właściwie jest tą wartością?
 • Jak dowiedzieć się, jaki jest koszt kapitału firmy? Jak można wykorzystać koszt kapitału w zarządzaniu finansowym?
 • Czy można wykalkulować koszt kapitału? Jak to się przydaje w zarządzaniu finansowym?
 • Jak instrumenty finansowe są oceniane na rynku? Jaka jest różnica między ceną a wyceną?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na studiach przypadków
 • Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu finansów. To, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia, teraz okaże się łatwe i oczywiste

Program

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia)
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste (studium przypadku)
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (studium przypadku)
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia)

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 • Jak rynki finansowe determinują stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe wpływające na Twoją firmę?
 • Czy instrumenty pochodne są przydatne tylko dla hazardzistów? Jak możesz wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem i dodać jej wartości?
 • Naucz się, jak zabezpieczać swoją firmę przed ryzykiem finansowym dotyczącym zarówno cen, stóp procentowych, jak i wahań kursów walutowych
 • Jak instrumenty pochodne są prezentowane w sprawozdaniach finansowych? Co to jest rachunkowość zabezpieczeń i jakie są jej korzyści?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na studiach przypadków
 • Po tym module zrozumiesz jak działają instrumenty pochodne i jak praktycznie stosować kluczowe techniki zarządzania ryzykiem finansowym

Program

 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (ćwiczenia)
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (studium przypadku)
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
 • Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie
 • Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania przed ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
  • Kontrakty forward i futures
  • Opcje
  • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (studium przypadku)
 • Wnioski wyciągnięte z „kryzysu opcyjnego” w Polsce z perspektywy korporacji i instytucji finansowych

Marinos Athanassiou - Marinos jest założycielem EY Academy of Business i trenerem od 1994 roku. Kompetencje szkoleniowe Marinosa wynikają zarówno z doświadczeń zawodowych, jak i wiedzy zdobytej w trakcie wielu lat prowadzenia szkoleń.

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Finanse w biznesie - Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych - cykl szkoleń - PAKIET ALL (8 dni)

Cena

8800 zł netto ( 10824 zł brutto )

Finanse w biznesie - Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych - cykl szkoleń - PAKIET MEDIUM (6 dni)

Cena

7000 zł netto ( 8610 zł brutto )

Finanse w biznesie - Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych - cykl szkoleń - PAKIET MINI (4 dni)

Cena

4950 zł netto ( 6089 zł brutto )

Finanse w biznesie - Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych - cykl szkoleń - 1 wybrany moduł (2 dni)

Cena

2750 zł netto ( 3383 zł brutto )

Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – cykl szkoleń

Finanse w biznesie — kurs prowadzony w języku angielskim

Zapisz się już dziś i zdobądź praktyczną wiedzę z podstaw finansów, a przy okazji podszkól swój Business English.

Cykl szkoleń składa się z czterech 2-dniowych modułów (łącznie 8 dni szkoleniowych) – zobacz, co zawiera każdy moduł:

Każde szkolenie dostępne w ramach cyklu można zakupić oddzielnie. Aby zapoznać się z pojedynczymi modułami, zapraszamy na podstrony każdego z nich w części „Szczegóły programu modułowego”. Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu powyżej, żeby przejść do podstrony.

Kompleksowy cykl szkoleń finansowych

Choć każdy z modułów cyklu szkoleń można wykupić osobno, EY Academy of Business przygotowało także gotowe pakiety dla osób, które chcą zdobyć konkretny zakres wiedzy i umiejętności. Poniżej prezentujemy, co obejmują poszczególne pakiety i zawarte w nich moduły.

 • PAKIET MINI (4 dni) – Moduł 1-2
 • PAKIET MEDIUM (6 dni) – Moduły 1-3
 • PAKIET ALL (8 dni) – Moduły 1-4

NOWOŚĆ! Wypróbuj szkolenie e-learningowe o bilansie firmy (w j. angielskim) – cały moduł jest praktyczny z ćwiczeniami opartymi na studiach przypadków.

Dla kogo?

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

 

Szkolenie polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

 

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności rozpoznania i interpretacji informacji generowanych przez przedsiębiorstwo, jak również uczestnictwa w procesach monitoringu i kontroli firmy.

 

Warsztaty polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć swą wiedzę z zakresu finansów

 

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

 

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości technik oceny inwestycji oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

 

Szkolenie polecamy szczególnie:

 

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów

 

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 

Te warsztaty przeznaczone są dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, których obowiązki zawodowe wymagają znajomości produktów rynków finansowych oraz metod zabezpieczania przed ryzykiem finansowym.

 

Warsztaty są w szczególności polecane:

 

 • Menedżerom pionów finansowych i niefinansowych
 • Wewnętrznym i zewnętrznym audytorom
 • Wszystkim profesjonalistom, którzy chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę z zakresu finansów
Cele i korzyści

Dlaczego studia przypadków?

Inspiracja i transformacja

Starannie wybrane studia przypadków połączone z interaktywnym i ukierunkowanym szkoleniem będą inspiracją dla naszych klientów oraz położą nacisk na praktyczną stronę edukacji biznesowej. Nauka stanie się ciekawszym i przyjemniejszym doświadczeniem!

Konfrontacja z rzeczywistą sytuacją biznesową pozwoli na zawsze zapamiętać narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów, co nie jest łatwe do osiągnięcia w przypadku wykładu lub prezentacji.

Podejmowanie decyzji w prawdziwych sytuacjach biznesowych umożliwi Ci naukę teorii połączoną z rozwojem ważnych umiejętności, takich jak negocjacje, analiza, obrona własnego stanowiska oraz kwestionowanie cudzych opinii. Nauczysz się ostrożności przy podejmowaniu decyzji na podstawie niewystarczających informacji.

Zmienisz zdanie raz, dwa, a nawet trzy razy, zanim podejmiesz końcową decyzję, podobnie jak testujesz i wypróbowujesz produkty na festiwalu smaków! Nie masz takiej możliwości podczas wykładu lub prezentacji.

Pozwoli Ci to maksymalnie wzmocnić swoją pewność siebie. Będziesz wówczas swoim własnym szefem!

Cele i korzyści

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z działu finansowego
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

Szkolenie pomoże Ci:

 • Zrozumieć, w jaki sposób należy podejmować decyzje finansowe w oparciu o odpowiednie informacje i obliczenia. Kluczowe jest rozpoznanie istotnych informacji
 • Optymalizować zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Analizować odchylenia od planu i podejmować działania naprawcze w krótkim i długim okresie
 • Uczestniczyć w poprawie wyników przedsiębiorstwa

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

Po ukończeniu tej części szkolenia będziesz:

 • Rozumiał, które z projektów inwestycyjnych rozważanych przez Twoją firmę są warte rozpoczęcia, a które nie
 • Wiedział, co to jest koszt kapitału, do czego jest używany i jak szacowany
 • Znał różne podejścia do obliczania wartości instrumentów dłużnych i kapitałowych
 • Rozumiał, jak analitycy rynku kapitałowego szacują wartość przedsiębiorstw

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

Po ukończeniu szkolenia będziesz:

 • Czuł się pewniej, biorąc udział w dyskusjach na bieżące tematy dotyczące finansów i gospodarki
 • Potrafił stosować techniki hedgingowe w praktyce
 • Umiał identyfikować ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma i zaproponować rozwiązania, które je zminimalizują
 • Wiedział, jak instrumenty pochodne są wyceniane na rynkach finansowych
 • Rozumiał korzyści płynące ze stosowania rachunkowości zabezpieczeń
Szczegóły programu modułowego

Program „Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych” składa się z 4 modułów: Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?, Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych, Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych, Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 4 modułów (wybierz Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – pakiet ALL), pakiet 3 modułów (wybierz Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – pakiet MEDIUM) lub, w przypadku wyboru pakietu 2 modułów, wybierz Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – pakiet MINI.

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia — kliknij tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1 – Co mówią nam sprawozdania finansowe?

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową? To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!

W tej części wykorzystujemy case studies z:

 • Harvard Business School – Podstawy rachunkowości i sprawozdania finansowe
 • Harvard Business School – Sprawozdania finansowa i analiza wskaźnikowa

Program

 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Instrumenty finansowe
  • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat? (ćwiczenia)
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia)
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki, będziesz umiał:
  • Zidentyfikować problemy i ich źródła
  • Połączyć różnorodne strategie
  • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje
 • Czego można się dowiedzieć, czytając opinię audytora
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać, czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia)

Moduł 2 – Budżetowanie, kontrola kosztów i podejmowanie decyzji zarządczych

 • Jako kontynuacja części 1, szkolenie to pozwoli uczestnikom pogłębić wiedzę na temat bardziej zaawansowanej problematyki finansowej. Część 2 jest zorientowana bardziej w kierunku rachunkowości zarządczej niż samej rachunkowości – uczestnicy zdobędą nowe umiejętności poprzez uczestnictwo w kluczowych strategicznych decyzjach, takich jak rachunek kosztów i polityka cenowa, jak również w opracowywaniu strategii prowadzących do poprawy wyników przedsiębiorstwa
 • Następujące zaawansowane tematy będą wprowadzone poprzez studia przypadku: budżetowanie zadaniowe (ABB), koszty istotne, analiza odchyleń, metody ustalania cen
 • Szkolenie jest w całości oparte na autentycznych studiach przypadków z Harvard Business School

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na studiach przypadków
 • Chociaż możesz uczestniczyć w tej części szkolenia bez wcześniejszej wiedzy z zakresu finansów, to jednak zalecamy uczestnictwo w części 1 szkolenia przed rejestracją na moduł 2

Program

 • Budżetowanie i kontrola: cele, systemy i typy budżetów, przygotowanie – w tym prognozy przepływu gotówki i wartość oczekiwana (ćwiczenia)
 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza: budżet sztywny i elastyczny, rachunek kosztów działań (ABC) a tradycyjne metody rachunku kosztów (ćwiczenia i studia przypadków)
 • Techniki podejmowania decyzji – analiza kosztów istotnych/ekonomicznych, rozpoznanie i obliczanie kosztów istotnych na podstawie posiadanych danych oraz dla konkretnych sytuacji w procesie podejmowania decyzji, zastosowanie koncepcji kosztów alternatywnych, decyzje cenowe, radzenie sobie z ryzykiem i niepewnością (studia przypadków)
 • Analiza odchyleń – od rachunku kosztów standardowych do odchyleń, odchylenia sprzedaży i ilości, odchylenia planowania i operacyjne, analiza wyników finansowych (studia przypadków)
 • Analiza koszt-wolumen: obliczanie i interpretacja progu rentowności i marży bezpieczeństwa, znaczenie dla wskaźnika dźwigni operacyjnej i finansowej, znaczenie marży pokrycia w podejmowaniu decyzji (studia przypadków)

Moduł 3 – Ocena projektów inwestycyjnych

 • Jak ocenić, czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny?
 • Jak wybrać pomiędzy projektami, które wydają się generować jednakowe przepływy pieniężne? Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania, czy wybrany projekt dodaje wartości przedsiębiorstwu? I co właściwie jest tą wartością?
 • Jak dowiedzieć się, jaki jest koszt kapitału firmy? Jak można wykorzystać koszt kapitału w zarządzaniu finansowym?
 • Czy można wykalkulować koszt kapitału? Jak to się przydaje w zarządzaniu finansowym?
 • Jak instrumenty finansowe są oceniane na rynku? Jaka jest różnica między ceną a wyceną?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na studiach przypadków
 • Nie jest wymagana żadna wcześniejsza wiedza z zakresu finansów. To, co wydawało się niemożliwe do zrozumienia, teraz okaże się łatwe i oczywiste

Program

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia)
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste (studium przypadku)
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (studium przypadku)
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia)

Moduł 4 – Zarządzanie ryzykiem kursów walutowych i stóp procentowych

 • Jak rynki finansowe determinują stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe wpływające na Twoją firmę?
 • Czy instrumenty pochodne są przydatne tylko dla hazardzistów? Jak możesz wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć swoją firmę przed ryzykiem i dodać jej wartości?
 • Naucz się, jak zabezpieczać swoją firmę przed ryzykiem finansowym dotyczącym zarówno cen, stóp procentowych, jak i wahań kursów walutowych
 • Jak instrumenty pochodne są prezentowane w sprawozdaniach finansowych? Co to jest rachunkowość zabezpieczeń i jakie są jej korzyści?

Kluczowe cechy tego szkolenia:

 • Są to intensywne, interaktywne warsztaty oparte na studiach przypadków
 • Po tym module zrozumiesz jak działają instrumenty pochodne i jak praktycznie stosować kluczowe techniki zarządzania ryzykiem finansowym

Program

 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (ćwiczenia)
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (studium przypadku)
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
 • Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie
 • Instrumenty pochodne jako narzędzia zabezpieczania przed ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
  • Kontrakty forward i futures
  • Opcje
  • Swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (studium przypadku)
 • Wnioski wyciągnięte z „kryzysu opcyjnego” w Polsce z perspektywy korporacji i instytucji finansowych

Cena

8800 zł netto ( 3383 zł brutto ) - PAKIET ALL (8 dni)

7000 zł netto ( 3383 zł brutto ) - PAKIET MEDIUM (6 dni)

4950 zł netto ( 3383 zł brutto ) - PAKIET MINI (4 dni)

2750 zł netto ( 3383 zł brutto ) - 1 wybrany moduł (2 dni)

Lokalizacja

Online Live

Termin

Terminy nowej edycji:

Moduł 1: 20-21 maja 2024

Moduł 2: 6-7 czerwca 2024

Moduł 3: 15-16 lipca 2024

Moduł 4: 5-6 września 2024

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com