Co mówią nam sprawozdania finansowe? – szkolenie z cyklu Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych – EY Academy of Business

Co mówią nam sprawozdania finansowe? – szkolenie z cyklu Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych”.

Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?

Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową? To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.

Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.

Sprawozdania finansowe nie kłamią!

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

 

Szkolenie polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową? To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!

W tej części wykorzystujemy case studies z:

 • Harvard Business School – Podstawy rachunkowości i sprawozdania finansowe
 • Harvard Business School – Sprawozdania finansowa i analiza wskaźnikowa

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z działu finansowego
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów
 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Instrumenty finansowe
  • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat (ćwiczenia)
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia)
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki, będziesz umiał:
  • Zidentyfikować problemy i ich źródła
  • Połączyć różnorodne strategie
  • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje
 • Czego można się dowiedzieć, czytając opinię audytora
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać, czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia)

Marinos Athanassiou - Marinos jest założycielem EY Academy of Business i trenerem od 1994 roku. Kompetencje szkoleniowe Marinosa wynikają zarówno z doświadczeń zawodowych, jak i wiedzy zdobytej w trakcie wielu lat prowadzenia szkoleń.

Co mówią nam sprawozdania finansowe? – szkolenie z cyklu Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Cena

2750 zł netto

Co mówią nam sprawozdania finansowe? – szkolenie z cyklu Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse w biznesie – Studia przypadków ze światowej klasy szkół biznesowych”.

Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?

Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową? To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.

Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.

Sprawozdania finansowe nie kłamią!

Dla kogo?

Ten moduł szkolenia przeznaczony jest dla uczestników bez formalnego przygotowania finansowego, którzy na co dzień są zaangażowani w procesy finansowe oraz od których wymaga się umiejętności zastosowania i interpretacji informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych.

 

Szkolenie polecamy szczególnie:

 

 • Właścicielom firm
 • Menedżerom pionów niefinansowych
 • Analitykom finansowym i kredytowym
 • Wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu finansów
Cele i korzyści

 • Przedstawiasz zarządowi nowe atrakcyjne pomysły, lecz bez poparcia ich odpowiednimi liczbami nie będą one przekonujące dla nikogo! W jaki sposób takie decyzje wpłyną na sprawozdania finansowe firmy?
 • Czujesz się niekomfortowo w czasie finansowych dyskusji lub czytając prasę finansową? To szkolenie nie tylko pozwoli Ci zrozumieć język finansów, ale również da Ci możliwość krytycznego podejścia do koncepcji finansowych.
 • Uzyskawszy umiejętność rozumienia języka finansów, będziesz mógł ocenić, w jaki sposób Twoje decyzje i działania wpływają na stan Twojego przedsiębiorstwa. Ponadto będziesz potrafił zidentyfikować problemy, które powstają w rezultacie decyzji podejmowanych przez innych pracowników w firmie.
 • Sprawozdania finansowe nie kłamią!

W tej części wykorzystujemy case studies z:

 • Harvard Business School – Podstawy rachunkowości i sprawozdania finansowe
 • Harvard Business School – Sprawozdania finansowa i analiza wskaźnikowa

Po ukończeniu szkolenia:

 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoje decyzje biznesowe wpływają na kluczowe elementy sprawozdań finansowych twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej rozmawiając z kolegami z działu finansowego
 • Znajdziesz potrzebne Ci informacje w sprawozdaniach finansowych własnej firmy oraz spółek Twoich partnerów i konkurentów
Program
 • Tworzenie bilansu i rachunku zysków i strat (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu i rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i wyceny (ćwiczenia), w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Instrumenty finansowe
  • Rezerwy
 • Tworzenie rachunku przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze zmian w kapitale własnym – co one ukazują i jak je powiązać z informacją ujętą w bilansie i rachunku zysków i strat (ćwiczenia)
 • Wskaźniki finansowe – tworzenie, interpretacja, zalety i wady głównych wskaźników (ćwiczenia)
 • Główne studium przypadku – jedynie patrząc na liczby i wskaźniki, będziesz umiał:
  • Zidentyfikować problemy i ich źródła
  • Połączyć różnorodne strategie
  • Opracować rozwiązania wzmacniające pozycję firmy w średnim i długim okresie
 • Główne zasady rachunkowości finansowej w Unii Europejskiej i poza nią (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP) – czym one są i kto je stosuje
 • Czego można się dowiedzieć, czytając opinię audytora
 • Rachunkowość kreatywna – na co uważać, czytając sprawozdania finansowe (ćwiczenia)

Cena

2750 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

20-21 maja 2024

 

Szkolenie w pełni w języku angielskim

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com