Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie – EY Academy of Business

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

 • Czy twoje procesy są zgodne z najlepszymi praktykami?
 • Z jakich instrumentów zabezpieczających możesz skorzystać?
 • Jak pokazać w księgach treść ekonomiczną transakcji?

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie to szkolenie zwiększające świadomość, wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których aspekt zarządzania ryzykiem finansowym jest przedstawiany z wielu perspektyw, m.in.:

 • organizacji procesu zarządzania ryzykiem finansowym w firmie;
 • praktyki zawierania transakcji w instrumentach pochodnych na rynkach finansowych;
 • podejścia do ujmowania instrumentów finansowych w księgach przedsiębiorstwa i rachunkowości zabezpieczeń;
 • regulacji rynków finansowych wpływających na bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem.

Kurs kierujemy przede wszystkim do:

 • Menedżerów i kadry zarządzającej
 • Dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 • Kierowników działów finansów i controllingu
 • Specjalistów i ekspertów w dziedzinie finansów i rachunkowości
 • Zespołów treasury
 • Audytorów wewnętrznych
 • Pracowników startupów

 • Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej i cen towarów w przedsiębiorstwach
 • Zaznajomisz się z instrumentami pochodnymi służącymi do zarządzania ryzykiem finansowym oraz mechanizmami rynkowymi wpływającymi na ich wartość
 • Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem finansowym
 • Zapoznasz się z podejściem księgowym do ujmowania skutków księgowych transakcji zabezpieczających, w tym z rachunkowością zabezpieczeń zgodnie z MSSF oraz polskimi przepisami rachunkowości

Mocne strony:

 • Praktyczne podejście – na szkoleniu poruszane są zagadnienia wynikające z praktycznych doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, a omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami i studiami przypadków zawierającymi rzeczywiste dane rynkowe
 • Interaktywność – szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu, gdzie wszystkie zagadnienia są rozwiązywane i omawiane z czynnym udziałem uczestników

Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym

 • Co to jest ryzyko finansowe i jak wpływa na finanse przedsiębiorstw, źródła ryzyka finansowego w działalności przedsiębiorstw
 • Lekcje z przeszłości – jak może skończyć się niewłaściwe zarządzanie ryzykiem finansowym

Podejście do procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

 • Identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru
 • Apetyt na ryzyko firmy i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem

Aspekty rynkowe zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:

 • Instrumenty pochodne stosowane w zabezpieczaniu ryzyka walutowego, stopy procentowej i cen towarów oraz ich charakterystyka i wycena (kontrakty terminowe, opcje i swapy)
 • Praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia różnych rodzajów ekspozycji
 • Aspekty regulacyjne i dokumentacyjne zabezpieczania ryzyka z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym konsekwencje EMIR i MIFID 2)
 • Ryzyko kredytowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
 • Zawieranie umów w instrumentach pochodnych

Praktyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie:

 • Przegląd technik zarządzania ryzykiem (mitygowanie, zabezpieczanie, pozycje przeciwstawne)
 • Identyfikowanie i wyznaczanie narażenia na ryzyko z tytułu różnych rodzajów działalności
 • Określanie pożądanego współczynnika zabezpieczenia

Rachunkowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem

 • Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
 • Ujmowanie instrumentów pochodnych – prezentacja i wycena
 • Niedopasowania księgowe i potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
 • Czy twoje procesy są zgodne z najlepszymi praktykami?
 • Z jakich instrumentów zabezpieczających możesz skorzystać?
 • Jak pokazać w księgach treść ekonomiczną transakcji?

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie to szkolenie zwiększające świadomość, wiedzę techniczną oraz umiejętności kierownictwa w obszarze zarządzania ryzykiem finansowym, w szczególności ryzykiem walutowym, stopy procentowej oraz ryzykiem cen towarów.

Szkolenie prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów, w trakcie których aspekt zarządzania ryzykiem finansowym jest przedstawiany z wielu perspektyw, m.in.:

 • organizacji procesu zarządzania ryzykiem finansowym w firmie;
 • praktyki zawierania transakcji w instrumentach pochodnych na rynkach finansowych;
 • podejścia do ujmowania instrumentów finansowych w księgach przedsiębiorstwa i rachunkowości zabezpieczeń;
 • regulacji rynków finansowych wpływających na bezpieczeństwo transakcji zawieranych przez przedsiębiorstwa w celu zarządzania ryzykiem.
Dla kogo?

Kurs kierujemy przede wszystkim do:

 • Menedżerów i kadry zarządzającej
 • Dyrektorów finansowych i głównych księgowych
 • Kierowników działów finansów i controllingu
 • Specjalistów i ekspertów w dziedzinie finansów i rachunkowości
 • Zespołów treasury
 • Audytorów wewnętrznych
 • Pracowników startupów
Cele i korzyści

 • Poznasz praktyczne podejście do zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej i cen towarów w przedsiębiorstwach
 • Zaznajomisz się z instrumentami pochodnymi służącymi do zarządzania ryzykiem finansowym oraz mechanizmami rynkowymi wpływającymi na ich wartość
 • Dowiesz się, jak powinien wyglądać bezpieczny proces zarządzania ryzykiem finansowym
 • Zapoznasz się z podejściem księgowym do ujmowania skutków księgowych transakcji zabezpieczających, w tym z rachunkowością zabezpieczeń zgodnie z MSSF oraz polskimi przepisami rachunkowości

Mocne strony:

 • Praktyczne podejście – na szkoleniu poruszane są zagadnienia wynikające z praktycznych doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym, a omawiane zagadnienia są ilustrowane licznymi przykładami i studiami przypadków zawierającymi rzeczywiste dane rynkowe
 • Interaktywność – szkolenie jest prowadzone w formie warsztatu, gdzie wszystkie zagadnienia są rozwiązywane i omawiane z czynnym udziałem uczestników
Program

Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym

 • Co to jest ryzyko finansowe i jak wpływa na finanse przedsiębiorstw, źródła ryzyka finansowego w działalności przedsiębiorstw
 • Lekcje z przeszłości – jak może skończyć się niewłaściwe zarządzanie ryzykiem finansowym

Podejście do procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie

 • Identyfikowanie źródeł ryzyka i ich charakteru
 • Apetyt na ryzyko firmy i związane z nim możliwe podejścia do ekspozycji na ryzyko
 • Organizacja procesu zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie – podział odpowiedzialności i rola funkcji kontrolnych
 • Dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem: polityka i strategia zarządzania ryzykiem

Aspekty rynkowe zarządzania ryzykiem finansowym z wykorzystaniem instrumentów pochodnych:

 • Instrumenty pochodne stosowane w zabezpieczaniu ryzyka walutowego, stopy procentowej i cen towarów oraz ich charakterystyka i wycena (kontrakty terminowe, opcje i swapy)
 • Praktyczne przykłady zastosowania instrumentów pochodnych do zabezpieczenia różnych rodzajów ekspozycji
 • Aspekty regulacyjne i dokumentacyjne zabezpieczania ryzyka z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (w tym konsekwencje EMIR i MIFID 2)
 • Ryzyko kredytowe związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych
 • Zawieranie umów w instrumentach pochodnych

Praktyka zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie:

 • Przegląd technik zarządzania ryzykiem (mitygowanie, zabezpieczanie, pozycje przeciwstawne)
 • Identyfikowanie i wyznaczanie narażenia na ryzyko z tytułu różnych rodzajów działalności
 • Określanie pożądanego współczynnika zabezpieczenia

Rachunkowe aspekty wykorzystania instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem

 • Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
 • Ujmowanie instrumentów pochodnych – prezentacja i wycena
 • Niedopasowania księgowe i potrzeba stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Zasady stosowania rachunkowości zabezpieczeń według MSSF 9 oraz zgodnie z polską ustawą o rachunkowości
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

7-8 listopada 2024

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com