Wprowadzenie do bankowości – EY Academy of Business

Wprowadzenie do bankowości

Współczesny bank to złożona organizacja, działająca w wielu segmentach rynku finansowego, takich jak rynek kredytowo-depozytowy, rynek krótko- i długoterminowych papierów dłużnych, czy rynek instrumentów pochodnych.  Banki współpracują z podmiotami reprezentującymi wszystkie segmenty rynku finansowego, począwszy od osób fizycznych, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż do największych korporacji i innych instytucji finansowych. Mnogość oferowanych produktów bankowych oraz prowadzonych operacji powoduje, że banki są zwykle organizacjami o dużej skali działalności i wysokim stopniu złożoności struktury organizacyjnej.

Skomplikowanie struktury organizacyjnej banków powoduje, że nie tylko osoby zaczynające swoją karierę w bankowości mogą mieć trudności w jej zrozumieniu. Także pracownikom średniego szczebla w bankach, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują czynności związane z częścią procesu biznesowego obejmującego swoim zasięgiem wiele jednostek organizacyjnych, niejednokrotnie może brakować pełnej wiedzy na temat tego procesu oraz szerszej perspektywy pełnionych obowiązków.

Uczestnictwo w szkoleniu sprawi, że zrozumiesz najważniejsze zagadnienia związane ze sposobem, w jaki instytucje bankowe zarządzają swoimi finansami.

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych bankami i bankowością, w szczególności dla pracowników niższego i średniego szczebla banków i instytucji finansowych, którzy często w ramach swoich obowiązków realizują zadania obejmujące jedynie część większego procesu, nie zawsze widząc jego całość.

 

Nasz program to także wyjątkowa możliwość zapoznania się z finansami banków dla osób pracujących w centrach usług wspólnych obsługujących banki oraz osób zaczynających i planujących karierę w bankowości.

Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie kadry niższego i średniego szczebla w bankach, jak również osób planujących karierę w bankowości, w jasną i klarowną wiedzę o współczesnych bankach.

Metodologia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnego warsztatu, gdzie wszystkie istotne kwestie zostaną omówione z aktywnym udziałem uczestników.
Poszczególne tematy szkolenia będą poruszane nie tylko w zakresie teoretycznym, ale będą ilustrowane praktycznymi przykładami i kazusami pochodzącymi z instytucji bankowych.

Program szkolenia to lista potencjalnych pytań dotyczących bankowości i banków, które mogą nurtować początkującego bankowca. Lista pytań – a tym samym program szkolenia – jest oparta na rzeczywistych pytaniach zebranych przez naszych trenerów. Liczymy, że odpowiadając na te pytania, zaspokoimy ciekawość uczestników zaczynających lub planujących rozpocząć karierę w bankowości.

Rozumiemy także, że ciekawość uczestników może wybiegać poza program. Dlatego zawsze zachęcamy uczestników, by zadawali własne pytania o bankowość przez cały czas szkolenia, i obiecujemy, że nasi trenerzy dopełnią starań, by na nie odpowiedzieć, spełniając tym samym cel szkolenia.

Specyfika działalności bankowej

 • Ekonomika działalności kredytowej – jak banki kreują pieniądz poprzez udzielanie kredytów?
 • Typowe produkty i usługi bankowe – czemu służą i do jakich klientów są zaadresowane?
 • W jaki sposób banki zarabiają na tych produktach i usługach?
 • Czy banki zarabiają mniej, kiedy stopy procentowe są niskie?
 • Jakie są cele biznesowe i finansowe banków, i jak są one mierzone?
 • Czym różnią się banki komercyjne, detaliczne, hipoteczne i inwestycyjne?

Aktywa, zobowiązania i kapitał banku

 • Jakie są aktywa banków, i jaką rolę pełnią one w funkcjonowaniu instytucji?
 • Jakie są zyski i koszty związane z poszczególnymi rodzajami aktywów banku?
 • Dlaczego banki w polskim sektorze bankowym mają różną strukturę aktywów?
 • Jak banki zapewniają źródła finansowania swoich aktywów?
 • Jakie są wady i zalety różnych źródeł finansowania, i dlaczego banki są gotowe płacić więcej za długoterminowe depozyty?
 • Czym różni się finansowanie długoterminowe od płynności krótkoterminowej?
 • Jakie jest znaczenie kapitału własnego banku w kontekście specyfiki jego działalności?
 • Czym różni się zarządzanie kapitałem banku w porównaniu do innych firm?

Bankowość i ryzyko

 • Na czym polegają główne rodzaje ryzyka związane z bankowością bankową, takie jak ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe i operacyjne?
 • Jakie są źródła tych ryzyk, w jaki sposób są one od siebie współzależne i jak wpływają na dochodowość banku?
 • Co to jest apetyt na ryzyko banku i kto decyduje o tym ile jakie ryzyko należy zaakceptować?
 • Jak banki identyfikują, mierzą i zarządzają ryzykiem?
 • Dlaczego ryzyko płynności jest krytyczne dla przetrwania banku?
 • Jakie działania podejmują bankowcy w celu utrzymania ryzyka w określonych ramach bezpieczeństwa?

Regulacje bankowe

 • Co dzieje się, kiedy bank upada?
 • Dlaczego działalność bankowa jest licencjonowana i regulowana?
 • Jaki jest cel regulacji kapitałowych, takich jak Basel / CRD, i jakie są ich implikacje dla banków?
 • Jakie są inne wymogi regulacje, którym podlegają banki w Unii Europejskiej (jak BRRD, MIFID etc.)?
 • Jakimi narzędziami dysponują nadzorcy rynku bankowego w celu zapewnienia, że banki są  zgodne w wymogami regulacji?

Bank jako organizacja biznesowa

 • Jak zorganizowany jest bank?
 • Jaką rolę w banku pełnią departamenty biznesowe i kontrolne, a jaką dział skarbu (treasury)?
 • Jak są one ze sobą powiązane?
 • Jaki jest cel zarządzania aktywami i pasywami w banku (ALM)?

Maciej Kocon - Maciek jest konsultantem i trenerem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem, rynkach finansowych i rachunkowości instrumentów finansowych. Z EY Academy of Business współpracuje od 2017 roku.

Wprowadzenie do bankowości

Cena

1300 zł netto ( 1599 zł brutto )

Wprowadzenie do bankowości

Współczesny bank to złożona organizacja, działająca w wielu segmentach rynku finansowego, takich jak rynek kredytowo-depozytowy, rynek krótko- i długoterminowych papierów dłużnych, czy rynek instrumentów pochodnych.  Banki współpracują z podmiotami reprezentującymi wszystkie segmenty rynku finansowego, począwszy od osób fizycznych, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż do największych korporacji i innych instytucji finansowych. Mnogość oferowanych produktów bankowych oraz prowadzonych operacji powoduje, że banki są zwykle organizacjami o dużej skali działalności i wysokim stopniu złożoności struktury organizacyjnej.

Skomplikowanie struktury organizacyjnej banków powoduje, że nie tylko osoby zaczynające swoją karierę w bankowości mogą mieć trudności w jej zrozumieniu. Także pracownikom średniego szczebla w bankach, którzy w ramach swoich obowiązków wykonują czynności związane z częścią procesu biznesowego obejmującego swoim zasięgiem wiele jednostek organizacyjnych, niejednokrotnie może brakować pełnej wiedzy na temat tego procesu oraz szerszej perspektywy pełnionych obowiązków.

Uczestnictwo w szkoleniu sprawi, że zrozumiesz najważniejsze zagadnienia związane ze sposobem, w jaki instytucje bankowe zarządzają swoimi finansami.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych bankami i bankowością, w szczególności dla pracowników niższego i średniego szczebla banków i instytucji finansowych, którzy często w ramach swoich obowiązków realizują zadania obejmujące jedynie część większego procesu, nie zawsze widząc jego całość.

 

Nasz program to także wyjątkowa możliwość zapoznania się z finansami banków dla osób pracujących w centrach usług wspólnych obsługujących banki oraz osób zaczynających i planujących karierę w bankowości.

Cele i korzyści

Cel

Celem szkolenia jest wyposażenie kadry niższego i średniego szczebla w bankach, jak również osób planujących karierę w bankowości, w jasną i klarowną wiedzę o współczesnych bankach.

Metodologia

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie interaktywnego warsztatu, gdzie wszystkie istotne kwestie zostaną omówione z aktywnym udziałem uczestników.
Poszczególne tematy szkolenia będą poruszane nie tylko w zakresie teoretycznym, ale będą ilustrowane praktycznymi przykładami i kazusami pochodzącymi z instytucji bankowych.
Program

Program szkolenia to lista potencjalnych pytań dotyczących bankowości i banków, które mogą nurtować początkującego bankowca. Lista pytań – a tym samym program szkolenia – jest oparta na rzeczywistych pytaniach zebranych przez naszych trenerów. Liczymy, że odpowiadając na te pytania, zaspokoimy ciekawość uczestników zaczynających lub planujących rozpocząć karierę w bankowości.

Rozumiemy także, że ciekawość uczestników może wybiegać poza program. Dlatego zawsze zachęcamy uczestników, by zadawali własne pytania o bankowość przez cały czas szkolenia, i obiecujemy, że nasi trenerzy dopełnią starań, by na nie odpowiedzieć, spełniając tym samym cel szkolenia.

Specyfika działalności bankowej

 • Ekonomika działalności kredytowej – jak banki kreują pieniądz poprzez udzielanie kredytów?
 • Typowe produkty i usługi bankowe – czemu służą i do jakich klientów są zaadresowane?
 • W jaki sposób banki zarabiają na tych produktach i usługach?
 • Czy banki zarabiają mniej, kiedy stopy procentowe są niskie?
 • Jakie są cele biznesowe i finansowe banków, i jak są one mierzone?
 • Czym różnią się banki komercyjne, detaliczne, hipoteczne i inwestycyjne?

Aktywa, zobowiązania i kapitał banku

 • Jakie są aktywa banków, i jaką rolę pełnią one w funkcjonowaniu instytucji?
 • Jakie są zyski i koszty związane z poszczególnymi rodzajami aktywów banku?
 • Dlaczego banki w polskim sektorze bankowym mają różną strukturę aktywów?
 • Jak banki zapewniają źródła finansowania swoich aktywów?
 • Jakie są wady i zalety różnych źródeł finansowania, i dlaczego banki są gotowe płacić więcej za długoterminowe depozyty?
 • Czym różni się finansowanie długoterminowe od płynności krótkoterminowej?
 • Jakie jest znaczenie kapitału własnego banku w kontekście specyfiki jego działalności?
 • Czym różni się zarządzanie kapitałem banku w porównaniu do innych firm?

Bankowość i ryzyko

 • Na czym polegają główne rodzaje ryzyka związane z bankowością bankową, takie jak ryzyko kredytowe, płynności, rynkowe i operacyjne?
 • Jakie są źródła tych ryzyk, w jaki sposób są one od siebie współzależne i jak wpływają na dochodowość banku?
 • Co to jest apetyt na ryzyko banku i kto decyduje o tym ile jakie ryzyko należy zaakceptować?
 • Jak banki identyfikują, mierzą i zarządzają ryzykiem?
 • Dlaczego ryzyko płynności jest krytyczne dla przetrwania banku?
 • Jakie działania podejmują bankowcy w celu utrzymania ryzyka w określonych ramach bezpieczeństwa?

Regulacje bankowe

 • Co dzieje się, kiedy bank upada?
 • Dlaczego działalność bankowa jest licencjonowana i regulowana?
 • Jaki jest cel regulacji kapitałowych, takich jak Basel / CRD, i jakie są ich implikacje dla banków?
 • Jakie są inne wymogi regulacje, którym podlegają banki w Unii Europejskiej (jak BRRD, MIFID etc.)?
 • Jakimi narzędziami dysponują nadzorcy rynku bankowego w celu zapewnienia, że banki są  zgodne w wymogami regulacji?

Bank jako organizacja biznesowa

 • Jak zorganizowany jest bank?
 • Jaką rolę w banku pełnią departamenty biznesowe i kontrolne, a jaką dział skarbu (treasury)?
 • Jak są one ze sobą powiązane?
 • Jaki jest cel zarządzania aktywami i pasywami w banku (ALM)?

Cena

1300 zł netto ( 1599 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

20 czerwca 2024

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com