Czytanie sprawozdań finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów – EY Academy of Business

Czytanie sprawozdań finansowych – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Każdy menedżer podejmujący decyzje biznesowe wpływa na finanse firmy. Warto więc, by potrafił czytać i interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych, a także rozumiał język, jakim posługują się finansiści. Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy w tym zakresie – wszystkie zagadnienia ilustrowane są przykładami z prawdziwych sprawozdań finansowych.

Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które w swojej codziennej pracy korzystają z informacji przedstawianych w raportach i sprawozdaniach finansowych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela lub udziałowca
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji
 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności (case study)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru (ćwiczenia), w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
  • Podatek dochodowy (bieżący i odroczony)
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia)
 • Sprawozdania jednostkowe i grupowe – podstawy konsolidacji
 • Czego dowiemy się czytając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania?
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać, czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenia)

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Dostępne opcje

Czytanie sprawozdań finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Warszawa

Cena

2500 zł netto

Czytanie sprawozdań finansowych - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Online

Cena

2500 zł netto

Finanse dla niefinansistów – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w module numer 1 – część 1+2 (4 dni szkoleniowe)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Cena

4500 zł netto

Czytanie sprawozdań finansowych – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Każdy menedżer podejmujący decyzje biznesowe wpływa na finanse firmy. Warto więc, by potrafił czytać i interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych, a także rozumiał język, jakim posługują się finansiści. Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy w tym zakresie – wszystkie zagadnienia ilustrowane są przykładami z prawdziwych sprawozdań finansowych.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do osób bez przygotowania finansowego, które w swojej codziennej pracy korzystają z informacji przedstawianych w raportach i sprawozdaniach finansowych.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela lub udziałowca
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu zachowań
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów, czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji
Program
 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności (case study)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru (ćwiczenia), w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
  • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
  • Podatek dochodowy (bieżący i odroczony)
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat (ćwiczenia)
 • Sprawozdania jednostkowe i grupowe – podstawy konsolidacji
 • Czego dowiemy się czytając sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania?
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać, czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenia)
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

7-8 marca 2023

Kontakt

Monika Kacprzykowska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 575
 • monika.kacprzykowska@pl.ey.com