dr Paweł Modrzyński – EY Academy of Business

dr Paweł Modrzyński

Doktor nauk ekonomicznych, trener EY Academy of Business

Odpowiedzialny za tworzenie lub audytowanie wielu samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwent MBA Dominican University USA. Jego zainteresowania badawcze związane są z problematyką zarządzania i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego i tematyki zarządzania i tworzenia samorządowych Centrów Usług Wspólnych.

Pełnił funkcję kanclerza Uczelni Wyższych, a także dyrektora departamentu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Był odpowiedzialny za utworzenie i kierowanie samorządowym Centrum Usług Wspólnych, które otrzymało nagrodę za pionierskie wdrożenie blockchain w sektorze publicznym w Polsce.

Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, książek i ekspertyz, szczególnie z obszaru organizacji i zarządzania Centrami Usług Wspólnych, optymalizacji i standaryzacji procesów usług wspólnych oraz wykorzystania technologii blockchain.

Laureat nagrody naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy za 2021 rok.

Pracownik naukowy Pracowni Finansów Wydziału Zarządzania Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji sp. z o.o. oraz Członek Rady Nadzorczej NMG S.A.