Organizacja i funkcjonowanie samorządowych Centrów Usług Wspólnych – EY Academy of Business

Organizacja i funkcjonowanie samorządowych Centrów Usług Wspólnych

Samorządowe Centra Usług Wspólnych – prawidłowa organizacja, zarządzanie i efektywność prowadzonej obsługi wspólnej. Szkolenie z zakresu organizacji i tworzenia CUW, projektowania procesów obsługi wspólnej oraz oceny efektywności prowadzonej działalności tych jednostek. Elektroniczny obieg dokumentów finansowo-księgowych – kluczowy element efektywności CUW.

Szkolenie adresowane jest w szczególności do Samorządowej Kadry Zarządzającej (Prezydent, Burmistrz, Wójt, Skarbnik, Sekretarz) oraz Kierowników CUW.

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowych zasad tworzenia i organizacji CUW, w szczególności poprawnej konstrukcji zapisów Uchwał powołujących te jednostki i nadających im statut, szczegółów konstrukcji usług wspólnych regulujących procesy obsługi wspólnej, efektywności i bezpieczeństwa realizowanych procesów oraz organizacji elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy CUW a jednostkami obsługiwanymi.

 1. Wprowadzenie do tematu rynku usług wspólnych – tradycyjna księgowość a wykorzystanie CUW? Zalety i wady wdrożenia usług wspólnych w strukturze samorządu
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy samorządowych CUW w Polsce – prezentacja doświadczeń samorządów w tym zakresie
 3. Forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW:
  1. Forma organizacyjno-prawna
  2. Uchwała o świadczeniu usług wspólnych
  3. Statut jednostki
  4. Regulamin organizacyjny
 4. Zasady obsługi wspólnej — dokumenty regulujące prawa i obowiązki CUW oraz jednostek obsługiwanych:
  1. Porozumienie dotyczące zasad obsługi wspólnej z jednostkami organizacyjnymi gminy
  2. Porozumienie z instytucjami kultury w sprawie prowadzenia obsługi wspólnej
  3. Schemat opisu dokumentu finansowo-księgowego dokumentującego zaciągnięcie zobowiązania
 5. Etapy tworzenia CUW
 6. Organizacja i optymalizacja procesów świadczonej obsługi wspólnej
 7. Czy obsługa wspólna zabiera bądź ogranicza kompetencje kierowników jednostek?
 8. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez CUW
 9. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez CUW, przygotowywanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań jednostek objętych obsługą wspólną
 10. Obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi
 11. Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku wspólnej obsługi
 12. Polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność
 13. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych
 14. Przykłady dobrych rozwiązań
 15. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę
 16. Dyskusja

dr Paweł Modrzyński - doktor nauk ekonomicznych, trener EY Academy of Business. Odpowiedzialny za tworzenie lub audytowanie wielu samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

Organizacja i funkcjonowanie samorządowych Centrów Usług Wspólnych

Cena

950 zł netto ( 1169 zł brutto )

Organizacja i funkcjonowanie samorządowych Centrów Usług Wspólnych

Samorządowe Centra Usług Wspólnych – prawidłowa organizacja, zarządzanie i efektywność prowadzonej obsługi wspólnej. Szkolenie z zakresu organizacji i tworzenia CUW, projektowania procesów obsługi wspólnej oraz oceny efektywności prowadzonej działalności tych jednostek. Elektroniczny obieg dokumentów finansowo-księgowych – kluczowy element efektywności CUW.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest w szczególności do Samorządowej Kadry Zarządzającej (Prezydent, Burmistrz, Wójt, Skarbnik, Sekretarz) oraz Kierowników CUW.

Cele i korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowych zasad tworzenia i organizacji CUW, w szczególności poprawnej konstrukcji zapisów Uchwał powołujących te jednostki i nadających im statut, szczegółów konstrukcji usług wspólnych regulujących procesy obsługi wspólnej, efektywności i bezpieczeństwa realizowanych procesów oraz organizacji elektronicznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych pomiędzy CUW a jednostkami obsługiwanymi.

Program
 1. Wprowadzenie do tematu rynku usług wspólnych – tradycyjna księgowość a wykorzystanie CUW? Zalety i wady wdrożenia usług wspólnych w strukturze samorządu
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy samorządowych CUW w Polsce – prezentacja doświadczeń samorządów w tym zakresie
 3. Forma organizacyjno-prawna samorządowego CUW:
  1. Forma organizacyjno-prawna
  2. Uchwała o świadczeniu usług wspólnych
  3. Statut jednostki
  4. Regulamin organizacyjny
 4. Zasady obsługi wspólnej — dokumenty regulujące prawa i obowiązki CUW oraz jednostek obsługiwanych:
  1. Porozumienie dotyczące zasad obsługi wspólnej z jednostkami organizacyjnymi gminy
  2. Porozumienie z instytucjami kultury w sprawie prowadzenia obsługi wspólnej
  3. Schemat opisu dokumentu finansowo-księgowego dokumentującego zaciągnięcie zobowiązania
 5. Etapy tworzenia CUW
 6. Organizacja i optymalizacja procesów świadczonej obsługi wspólnej
 7. Czy obsługa wspólna zabiera bądź ogranicza kompetencje kierowników jednostek?
 8. Kompetencje i odpowiedzialność kierownika CUW oraz kierowników jednostek obsługiwanych przez CUW
 9. Zasady gospodarki finansowej jednostek obsługiwanych przez CUW, przygotowywanie projektów planów finansowych oraz sprawozdań jednostek objętych obsługą wspólną
 10. Obieg i kontrola dokumentów kadrowo-płacowych w przypadku wspólnej obsługi
 11. Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych w przypadku wspólnej obsługi
 12. Polityka inwentaryzacyjna w przypadku wspólnej obsługi – zakres, zadania, odpowiedzialność
 13. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych w jednostce obsługującej CUW i jednostkach obsługiwanych
 14. Przykłady dobrych rozwiązań
 15. Problemy i zagrożenia w realizacji zadań w oparciu o wspólną obsługę
 16. Dyskusja

Cena

950 zł netto ( 1169 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Rafał Rybarczyk

Koordynator kursu

 • +48 573 005 720
 • rafal.rybarczyk@pl.ey.com