Jacek Jamroż – EY Academy of Business

Jacek Jamroż

Trener EY Academy of Business od 2023 roku

Dyrektor finansowy, menedżer projektów, architekt biznesowy IT, doradca. Trener biznesu, z doświadczeniem ponad 600 dni szkoleniowych, którego cechuje umiejętność łączenia twardych i miękkich kompetencji trenerskich.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Certyfikowany menedżer ryzyka, trener i asesor zarządzania projektami posiadający certyfikaty CIMA i kursów controllingu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał na trzech etapach. W pierwszym przeszedł ścieżkę od własnego biznesu do stanowiska członka zarządu i dyrektora finansowego w branży budowlanej. Na drugim etapie kariery skoncentrował się na świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych we współpracy z licznymi partnerami biznesowymi, stowarzyszeniami oraz uczelniami wyższymi. Trzeci etap rozwoju zawodowego to świadczenie usług dyrektora finansowego dla kilku podmiotów z różnych branż oraz koordynowanie wdrożeń systemów informatycznych.

Pracę w EY Academy of Business łączy ze stanowiskiem dyrektora finansowego (od 2008 roku) w przedsiębiorstwie – integratorze automatyzującym linie produkcyjne dla wiodących światowych producentów części z branży automotive, a także rozwija projekty doradcze oparte na własnej aplikacji controllingowej. Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z finansów przedsiębiorstw i controllingu, zarządzania ryzykiem oraz aspektów pracy z zespołem.

Pasjonat gór, szczególnie zimowych, wartkiej oraz spienionej wiatrem wody, siatkówki i wycieczek konnych.


 

Przykładowe zrealizowane projekty:

1. Kształtowanie struktur źródeł finansowania dla przedsiębiorstw.

2. Wdrażanie systemów controllingu, w tym w oparciu o projektowaną architekturę rozwiązań IT.

3. Autor i menedżer projektu certyfikowanego kursu zarządzania ryzykiem, autor metodologii prowadzenia szkoleń.

4. Lider prowadzonego z powodzeniem od ponad 10 lat projektu sukcesji biznesowej.

5. Praktyk usługi CFO Advisory, tj. równoczesnego wspierania kilku przedsiębiorstw w zakresie kompetencji dyrektora finansowego.