Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów – EY Academy of Business

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Analiza finansowa dostarcza informacji na temat wyników i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obejmuje nie tylko analizę sprawozdań (m.in. przy pomocy wskaźników), ale też przegląd czynników kształtujących wynik finansowy czy przepływy pieniężne firmy. Wszystkie te tematy pojawiają się na szkoleniu „Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez przygotowania finansowego, które chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • Na co zwracać uwagę analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie
 • Jak przeprowadzić ocenę wiarygodności kredytowej i płynności przedsiębiorstwa
 • Jak ocenić sposób, w jaki firma pozyskuje finansowanie
 • Czy na podstawie sprawozdań finansowych można oszacować wartość przedsiębiorstwa
 • Czego nie pokazują dane finansowe i jak temu zaradzić

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie przeprowadzić świadomą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i konkurencji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki kapitału obrotowego
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
 • Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie (ćwiczenia)
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
  • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków
  • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study)
 • Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań (ćwiczenia):
  • Kapitał własny (akcje, udziały)
  • Kapitał obcy (kredyt bankowy, obligacje, leasing)
  • Dźwignia finansowa

dr Paweł Modrzyński - doktor nauk ekonomicznych, trener EY Academy of Business. Odpowiedzialny za tworzenie lub audytowanie wielu samorządowych Centrów Usług Wspólnych w Polsce.

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Warszawa

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa - szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów - Online Live

Cena

2500 zł netto ( 3075 zł brutto )

Finanse dla niefinansistów – pakiet MINI

Cena obejmuje udział w module numer 1 – część 1+2 (4 dni szkoleniowe)

 

Moduł 1, część 1: Czytanie sprawozdań finansowych

Moduł 1, część 2: Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Cena

4500 zł netto ( 5535 zł brutto )

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa – szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Szkolenie jest częścią cyklu „Finanse dla niefinansistów”.

Analiza finansowa dostarcza informacji na temat wyników i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Obejmuje nie tylko analizę sprawozdań (m.in. przy pomocy wskaźników), ale też przegląd czynników kształtujących wynik finansowy czy przepływy pieniężne firmy. Wszystkie te tematy pojawiają się na szkoleniu „Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa”.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez przygotowania finansowego, które chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • Na co zwracać uwagę analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie
 • Jak przeprowadzić ocenę wiarygodności kredytowej i płynności przedsiębiorstwa
 • Jak ocenić sposób, w jaki firma pozyskuje finansowanie
 • Czy na podstawie sprawozdań finansowych można oszacować wartość przedsiębiorstwa
 • Czego nie pokazują dane finansowe i jak temu zaradzić

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz w stanie przeprowadzić świadomą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i konkurencji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli
Program
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  • Wskaźniki rentowności
  • Wskaźniki płynności
  • Wskaźniki kapitału obrotowego
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
 • Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie (ćwiczenia)
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
  • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków
  • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study)
 • Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań (ćwiczenia):
  • Kapitał własny (akcje, udziały)
  • Kapitał obcy (kredyt bankowy, obligacje, leasing)
  • Dźwignia finansowa
Szczegóły programu modułowego

Cena

2500 zł netto ( 5535 zł brutto )

Aby wpisać się na listę rezerwową, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia!

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Terminy stacjonarne Terminy online
17-18 września 2024 23-24 września 2024
15-16 października 2024 28-29 października 2024
19-20 listopada 2024 25-26 listopada 2024
17-18 grudnia 2024 16-17 grudnia 2024

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com