Rafał Płotnicki – EY Academy of Business

Rafał Płotnicki

Trener i ekspert współpracujący z EY Academy of Business od 2013 roku

„Bazą do transformacji jest zawsze zgrany zespół, przejrzyste procesy i efektywna komunikacja oparta o systemowe rozwiązania. Dopiero wtedy można przejść do eliminacji ograniczeń dla wzrostu wartości firm”.

Absolwent Politechniki Szczecińskiej i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, ekspert TOC z certyfikatem Goldratt Schools, a także coach ICC.

Ekspert w zakresie budowania doskonałości operacyjnej, poprawy wydajności procesów, transformacji biznesu, eliminacji ograniczeń w organizacjach oraz rozwoju strategii wzrostu.

Rafał posiada kilkunastoletnie doświadczenie w różnych branżach biznesu – w uruchamianiu operacji, transferach know-how oraz projektach technologicznych w Europie, a także w Japonii, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Meksyku. Pełnił kluczowe role w kierowaniu i rozwijaniu organizacji oraz zespołów w wielokulturowych firmach (GE, Toshiba, Lenovo). Realizował projekty doradcze dla firm produkcyjnych i usługowych w Polsce i na świecie.

Zajmował się budowaniem i wzmacnianiem zespołów oraz struktur w różnych kulturach organizacyjnych. Zarządzał zespołami 1500 osób w złożonych operacjach, gdzie stosował zarządzanie zmianą, Gemba coaching i business mentoring. Specjalizuje się w zwiększaniu rentowności, eliminowaniu ograniczeń procesowych oraz budowaniu pracy zespołowej i przełomowego przywództwa.

Entuzjasta i praktyk metod i narzędzi usprawniania działalności operacyjnej oraz zmiany postaw i kultury organizacyjnej – m. in. Lean Management, Teoria Ograniczeń, Six Sigma. Prelegent i wykładowca, dzielący się swoim doświadczeniem i inspirujący do ciągłego doskonalenia.

Pracę w EY Academy of Business łączy z rolą senior managera i partnera firm doradczych w zakresie ciągłego doskonalenia. Obecnie, jako CEO, przeprowadza transformację spółki z kapitałem niemieckim.

Uważa, że tylko zajęcia praktyczne mogą naprawdę uczyć – na jego szkoleniach znajdziesz ciekawe przykłady, pomocne symulacje, dopasowane gry, a także doświadczysz nauki Gemba.


 

Przykładowe projekty:

1. Udział w transformacji Lean Six Sigma dla GE Power Controls, w celu poprawy efektywności operacji w całym łańcuchu dostaw i zmiany kultury organizacji.

2. Restrukturyzacja w czołowej polskiej grupie kapitałowej w branży maszyn górniczych o profilu produkcji na zamówienie, aby zwiększyć efektywność operacyjną i osiągnąć docelowe wskaźniki EBIT i ROCE.

3. Transfer operacji z Wielkiej Brytanii do Polski dla Toshiba Television Central Europe. Udział w operacjach typu greenfield i start-up, a także tworzenie zespołu i standardów pracy.

4. Transformacja dla dużej grupy logistycznej – będącej międzynarodowym operatorem logistycznym opartym na transporcie kolejowym wykorzystującym własny tabor i infrastrukturę – w celu optymalizacji wykorzystania taboru i kosztów jego utrzymania.

Co mówią uczestnicy szkoleń?