Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych – EY Academy of Business

Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych

Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie to koncepcja, która pojawiła się w drugiej połowie XX wieku i stanowi rozszerzenie Lean Manufacturing stworzonego przez Toyotę. Szkolenie przedstawia filozofię Lean Management, zasady budowania kultury ciągłego doskonalenia i najlepsze praktyki z tego zakresu.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Management & ToC dla usług”.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, kierowników procesów oraz liderów, którzy wdrażają lub planują wdrożenie Lean w obszarze usług.

Cele:

 • Zapoznanie uczestników z fundamentami systemu Lean Management – marnotrawstwo, wspólne cele, konsensus, element bezpieczeństwa
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania wizualnego jako kluczowej metody, która pozwoli na szybkie weryfikowanie stanu obecnego w porównaniu z ustalonym standardem działań
 • Zrozumienie przez uczestników, co jest potrzebne, żeby zbudować kulturę Lean Management i skutecznie zarządzać zmianami w procesach usługowych
 • Poznanie idei szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management
 • Poznanie wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z czynnikami ułatwiającymi przekonanie pracowników do zmian
 • Pokazanie uczestnikom, jak zbudować świadomość do wdrożenia kultury ciągłego doskonalenia
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk i podstawowych błędów z wdrożeń kultury Lean Management
 • Przećwiczenie praktyczne omawianych zagadnień w trakcie stopniowo rozgrywanej gry symulacyjnej (w trakcie pierwszego i drugiego dnia)
 • Prezentacja wyzwań Lean w środowisku Office na przykładzie gry symulacyjnej odwzorowującej procesy usługowe (zlecenia front office, backoffice, workflow)
 • Pokazanie na przykładzie gry zaangażowania w doskonalenie procesów wszystkich pracowników jako kluczowego czynnika sukcesu Lean
 • Przedstawienie specyfiki i ograniczeń w organizacjach usługowych pod kątem ich usprawniania
 • Przedstawienie oraz omówienie kluczowych aspektów dotyczących filozofii Lean i budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach usługowych
 • Pojęcie wartości dodanej (VA) – czym ona jest w oczach klienta i jak ją zidentyfikować
 • Pojęcie strat (czyli marnotrawstwa NVA oraz marnotrawstwa koniecznego NNVA) w procesie (jap. muda, ang. waste), 8 głównych typów marnotrawstwa
 • Umiejscowienie doskonalenia procesów w kontekście strategicznym organizacji – przegląd koncepcji i refleksji strategicznych (Sinek, Collins, Drucker)
 • Przedstawienie korzyści i przykładów z wdrożeń Lean w organizacjach usługowych – banki, ubezpieczenia, SSC, BPO, telcom
 • Omówienie istoty filozofii usprawniania ustawicznego: Triada Lean Office „ręce – umysł – serce”, jak właściwie budować kulturę i świadomość – jak być Lean
 • Przegląd metodyk usprawniania procesów usługowych – Lean a SixSigma, Teoria Ograniczeń i inne
 • Rozwój metodyki i narzędzi – od produkcji do usług – pokazanie uczestnikom jak różnice w specyfice procesów usługowych wpływają na ewolucję i zastosowanie narzędzi Lean
 • Istota zarządzania Lean – wizualizacja procesów (budowanie standardów i dostrzeganie marnotrawstw), wizualizacja KPI (budowanie świadomości) i wizualizacja zachowań (dostrzeganie problemów, pomiary w GEMBA, obserwacja procesu)
 • Runda finałowa gry symulacyjnej

Rafał Płotnicki - ekspert w zakresie budowania doskonałości operacyjnej, poprawy wydajności procesów, transformacji biznesu, eliminacji ograniczeń w organizacjach oraz rozwoju strategii wzrostu.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych - Online Live

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych - Warszawa

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych

Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie to koncepcja, która pojawiła się w drugiej połowie XX wieku i stanowi rozszerzenie Lean Manufacturing stworzonego przez Toyotę. Szkolenie przedstawia filozofię Lean Management, zasady budowania kultury ciągłego doskonalenia i najlepsze praktyki z tego zakresu.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Management & ToC dla usług”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, kierowników procesów oraz liderów, którzy wdrażają lub planują wdrożenie Lean w obszarze usług.

Cele i korzyści

Cele:

 • Zapoznanie uczestników z fundamentami systemu Lean Management – marnotrawstwo, wspólne cele, konsensus, element bezpieczeństwa
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania wizualnego jako kluczowej metody, która pozwoli na szybkie weryfikowanie stanu obecnego w porównaniu z ustalonym standardem działań
 • Zrozumienie przez uczestników, co jest potrzebne, żeby zbudować kulturę Lean Management i skutecznie zarządzać zmianami w procesach usługowych
 • Poznanie idei szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management
 • Poznanie wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z czynnikami ułatwiającymi przekonanie pracowników do zmian
 • Pokazanie uczestnikom, jak zbudować świadomość do wdrożenia kultury ciągłego doskonalenia
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk i podstawowych błędów z wdrożeń kultury Lean Management
 • Przećwiczenie praktyczne omawianych zagadnień w trakcie stopniowo rozgrywanej gry symulacyjnej (w trakcie pierwszego i drugiego dnia)
Program
 • Prezentacja wyzwań Lean w środowisku Office na przykładzie gry symulacyjnej odwzorowującej procesy usługowe (zlecenia front office, backoffice, workflow)
 • Pokazanie na przykładzie gry zaangażowania w doskonalenie procesów wszystkich pracowników jako kluczowego czynnika sukcesu Lean
 • Przedstawienie specyfiki i ograniczeń w organizacjach usługowych pod kątem ich usprawniania
 • Przedstawienie oraz omówienie kluczowych aspektów dotyczących filozofii Lean i budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach usługowych
 • Pojęcie wartości dodanej (VA) – czym ona jest w oczach klienta i jak ją zidentyfikować
 • Pojęcie strat (czyli marnotrawstwa NVA oraz marnotrawstwa koniecznego NNVA) w procesie (jap. muda, ang. waste), 8 głównych typów marnotrawstwa
 • Umiejscowienie doskonalenia procesów w kontekście strategicznym organizacji – przegląd koncepcji i refleksji strategicznych (Sinek, Collins, Drucker)
 • Przedstawienie korzyści i przykładów z wdrożeń Lean w organizacjach usługowych – banki, ubezpieczenia, SSC, BPO, telcom
 • Omówienie istoty filozofii usprawniania ustawicznego: Triada Lean Office „ręce – umysł – serce”, jak właściwie budować kulturę i świadomość – jak być Lean
 • Przegląd metodyk usprawniania procesów usługowych – Lean a SixSigma, Teoria Ograniczeń i inne
 • Rozwój metodyki i narzędzi – od produkcji do usług – pokazanie uczestnikom jak różnice w specyfice procesów usługowych wpływają na ewolucję i zastosowanie narzędzi Lean
 • Istota zarządzania Lean – wizualizacja procesów (budowanie standardów i dostrzeganie marnotrawstw), wizualizacja KPI (budowanie świadomości) i wizualizacja zachowań (dostrzeganie problemów, pomiary w GEMBA, obserwacja procesu)
 • Runda finałowa gry symulacyjnej

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

7-8 listopada 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com