Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt – EY Academy of Business

Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt

Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) to koncepcja zarządzania procesami stosowana obecnie przez większość firm na świecie.

Często obserwujemy skupienie działań organizacji na chwilowym – w reakcji na niepożądane wydarzenia – usprawnianiu procesów lub obszarów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym procesie end-to-end, jak i w bieżącej działalności operacyjnej.

Połączenie Lean Management z umiejętnością przeprowadzenia zmiany kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wspieranie ludzi w ciągłym doskonaleniu pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowym aspekcie procesów usługowych – zasobach ludzkich. To przekłada się na poprawę funkcjonowania całej organizacji i trwałość wdrożonych zmian.

Zintegrowany model zarządzania i doskonalenia, kompleksowe spojrzenie na rolę pracownika, lidera oraz wzrost wartości dodanej w procesach usługowych pozwala na realny wzrost ich efektywności.

Nasz certyfikowany program szkoleniowy to:

 • 6 zróżnicowanych tematycznie modułów zajęć
 • 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services dla każdego uczestnika
 • możliwość wizyt w GEMBA

Stawiamy na naukę przez ćwiczenie – minimum teorii, maximum ćwiczeń oraz case’ów. Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, Black Beltów, ekspertów EY, posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażaniu projektów Lean w obszarach usługowych.

Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami przy realizacji projektów oszczędnościowych.

Program kierujemy do:

 • Kadry menedżerskiej i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami usługowymi
 • Osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów usługowych (m.in. kierownicy procesów, kierownicy obszarów, menedżerowie jakości, liderzy Lean, liderzy Six Sigma)
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie Lean w obszarze usług

Cele programu:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management – w oparciu o wspólne cele, ciągłe doskonalenie i coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean w organizacji usługowej
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury Lean i ciągłego doskonalenia
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów usługowych
 • Uzyskanie certyfikatu Black Belt, Green Belt lub Expert Lean in Services
 • Możliwość przyniesienia firmie wymiernych oszczędności w skali roku dzięki realizacji projektów usprawniających

Ukończenie programu i procesu certyfikacji pozwoli Ci na:

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznasz ponad 30 narzędzi oraz technik eksperta LEAN in Services, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Będziesz wiedział, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia i skutecznie zarządzać zmianami
 • Przyniesiesz wymierne oszczędności swojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • Otrzymasz 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services
 • Uzyskasz certyfikat Black Belt, Green Belt lub dyplom Expert Lean in Services honorowany na całym świecie
 • Poznasz najlepsze praktyki z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management oraz Teorią Ograniczeń dla procesów usługowych i procesów wsparcia

Program „Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt” składa się z 6 modułów: Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych, Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele, Kompleksowa analiza procesów biznesowych, Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów, Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych, Przywództwo i zaangażowanie pracowników oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 szkoleń (wybierz Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych

Kluczowe aspekty filozofii Lean. Pojęcie wartości dodanej i strat. Triada Lean Office „ręce – umysł – serce”. Przegląd metodyk usprawniania procesów usługowych. Istota zarządzania Lean – wizualizacja procesów, KPI i zachowań. Przykłady wdrożeń Lean w organizacjach usługowych. Gra symulacyjna.

Moduł 2. Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele

Głos klienta – narzędzia badania, identyfikacja wartości. Badanie potencjału własnych zasobów. Budowa modelu Kano. Przygotowanie propozycji wartości modelu biznesowego – warsztat Business Model Canvas. Sposoby pomiaru i mierniki efektywności procesów biurowych i usługowych. Budowa wspólnych celów i strumień wartości procesu.

Moduł 3. Kompleksowa analiza procesów biznesowych

Diagnoza efektywności procesów usługowych. Mapowanie procesów i narzędzia kompleksowej analizy stanu obecnego. Analiza migawkowa, analiza czasu pracy itp. Mapowanie strumienia wartości procesów nieprodukcyjnych. Zgoda co do stanu obecnego i co do kierunku usprawniania procesu.

Moduł 4. Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów

Podstawy Six Sigma. DMAIC – definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, kontrolowanie. Ustrukturalizowana metodologia rozwiązywania problemów i powiązane z nią narzędzia, w tym m.in. diagram powiązań, 5WHY, diagram Ishikawy, karta kontroli. Business case: sklep wysyłkowy.

Moduł 5. Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych

Zaprojektowanie skutecznego przepływu informacji. Model zarządzania organizacją ustawicznie się doskonalącą. System zarządzania wizualnego. Lean Action Workout (LAWO). Zarządzanie zmianą i matryce kompetencji. Rola standardów i procedur. Automatyzacja i robotyzacja procesów w usługach, przykłady udanych wdrożeń.

Moduł 6. Przywództwo i zaangażowanie pracowników

Przedstawienie koncepcji modelu przywództwa Lean Management w usługach. Różnice w rolach lidera i pracownika w organizacji Lean. System audytów. Zarządzanie zmianą w ewolucji kulturowej Lean. Ćwiczenia praktyczne – analiza wideo, scena dialogu gemba mentoring. Podsumowanie programu.

Egzamin i certyfikacja

Warunkiem certyfikacji EY jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena projektu oszczędnościowego.

Egzamin końcowy odbywa się ostatniego dnia szkolenia po zakończeniu zajęć. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Projekt oszczędnościowy należy złożyć w ostatnim dniu szkolenia lub za zgodą prowadzącego nie później niż 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Szczegółowe warunki certyfikacji:

Warunkiem uzyskania Dyplomu Expert LEAN in Services jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu pozytywnie oceniona przez EY Academy of Business
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma GREEN BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 25 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Uczestnicy całego kursu, nieprzystępujący do egzaminu końcowego, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Lean Management & ToC dla usług.

Rafał Płotnicki - ekspert w zakresie budowania doskonałości operacyjnej, poprawy wydajności procesów, transformacji biznesu, eliminacji ograniczeń w organizacjach oraz rozwoju strategii wzrostu.

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Warszawa lub Online — do wyboru

Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych 3-4 kwietnia 2023
Moduł 2: Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele 17-18 kwietnia 2023
Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych 8-9 maja 2023
Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów 31 maja – 1 czerwca 2023
Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych 12-13 czerwca 2023
Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników 21-22 czerwca 2023
Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt

Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) to koncepcja zarządzania procesami stosowana obecnie przez większość firm na świecie.

Często obserwujemy skupienie działań organizacji na chwilowym – w reakcji na niepożądane wydarzenia – usprawnianiu procesów lub obszarów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym procesie end-to-end, jak i w bieżącej działalności operacyjnej.

Połączenie Lean Management z umiejętnością przeprowadzenia zmiany kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wspieranie ludzi w ciągłym doskonaleniu pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowym aspekcie procesów usługowych – zasobach ludzkich. To przekłada się na poprawę funkcjonowania całej organizacji i trwałość wdrożonych zmian.

Zintegrowany model zarządzania i doskonalenia, kompleksowe spojrzenie na rolę pracownika, lidera oraz wzrost wartości dodanej w procesach usługowych pozwala na realny wzrost ich efektywności.

Nasz certyfikowany program szkoleniowy to:

 • 6 zróżnicowanych tematycznie modułów zajęć
 • 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services dla każdego uczestnika
 • możliwość wizyt w GEMBA

Stawiamy na naukę przez ćwiczenie – minimum teorii, maximum ćwiczeń oraz case’ów. Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, Black Beltów, ekspertów EY, posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażaniu projektów Lean w obszarach usługowych.

Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami przy realizacji projektów oszczędnościowych.

Dla kogo?

Program kierujemy do:

 • Kadry menedżerskiej i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami usługowymi
 • Osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów usługowych (m.in. kierownicy procesów, kierownicy obszarów, menedżerowie jakości, liderzy Lean, liderzy Six Sigma)
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie Lean w obszarze usług
Cele i korzyści

Cele programu:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management – w oparciu o wspólne cele, ciągłe doskonalenie i coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean w organizacji usługowej
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury Lean i ciągłego doskonalenia
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów usługowych
 • Uzyskanie certyfikatu Black Belt, Green Belt lub Expert Lean in Services
 • Możliwość przyniesienia firmie wymiernych oszczędności w skali roku dzięki realizacji projektów usprawniających

Ukończenie programu i procesu certyfikacji pozwoli Ci na:

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznasz ponad 30 narzędzi oraz technik eksperta LEAN in Services, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Będziesz wiedział, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia i skutecznie zarządzać zmianami
 • Przyniesiesz wymierne oszczędności swojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • Otrzymasz 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services
 • Uzyskasz certyfikat Black Belt, Green Belt lub dyplom Expert Lean in Services honorowany na całym świecie
 • Poznasz najlepsze praktyki z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management oraz Teorią Ograniczeń dla procesów usługowych i procesów wsparcia
Harmonogram

Warszawa lub Online — do wyboru

Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych 3-4 kwietnia 2023
Moduł 2: Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele 17-18 kwietnia 2023
Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych 8-9 maja 2023
Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów 31 maja – 1 czerwca 2023
Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych 12-13 czerwca 2023
Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników 21-22 czerwca 2023
Szczegóły programu modułowego

Program „Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt” składa się z 6 modułów: Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych, Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele, Kompleksowa analiza procesów biznesowych, Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów, Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych, Przywództwo i zaangażowanie pracowników oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 szkoleń (wybierz Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych

Kluczowe aspekty filozofii Lean. Pojęcie wartości dodanej i strat. Triada Lean Office „ręce – umysł – serce”. Przegląd metodyk usprawniania procesów usługowych. Istota zarządzania Lean – wizualizacja procesów, KPI i zachowań. Przykłady wdrożeń Lean w organizacjach usługowych. Gra symulacyjna.

Moduł 2. Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele

Głos klienta – narzędzia badania, identyfikacja wartości. Badanie potencjału własnych zasobów. Budowa modelu Kano. Przygotowanie propozycji wartości modelu biznesowego – warsztat Business Model Canvas. Sposoby pomiaru i mierniki efektywności procesów biurowych i usługowych. Budowa wspólnych celów i strumień wartości procesu.

Moduł 3. Kompleksowa analiza procesów biznesowych

Diagnoza efektywności procesów usługowych. Mapowanie procesów i narzędzia kompleksowej analizy stanu obecnego. Analiza migawkowa, analiza czasu pracy itp. Mapowanie strumienia wartości procesów nieprodukcyjnych. Zgoda co do stanu obecnego i co do kierunku usprawniania procesu.

Moduł 4. Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów

Podstawy Six Sigma. DMAIC – definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, kontrolowanie. Ustrukturalizowana metodologia rozwiązywania problemów i powiązane z nią narzędzia, w tym m.in. diagram powiązań, 5WHY, diagram Ishikawy, karta kontroli. Business case: sklep wysyłkowy.

Moduł 5. Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych

Zaprojektowanie skutecznego przepływu informacji. Model zarządzania organizacją ustawicznie się doskonalącą. System zarządzania wizualnego. Lean Action Workout (LAWO). Zarządzanie zmianą i matryce kompetencji. Rola standardów i procedur. Automatyzacja i robotyzacja procesów w usługach, przykłady udanych wdrożeń.

Moduł 6. Przywództwo i zaangażowanie pracowników

Przedstawienie koncepcji modelu przywództwa Lean Management w usługach. Różnice w rolach lidera i pracownika w organizacji Lean. System audytów. Zarządzanie zmianą w ewolucji kulturowej Lean. Ćwiczenia praktyczne – analiza wideo, scena dialogu gemba mentoring. Podsumowanie programu.

Egzamin i certyfikacja

Warunkiem certyfikacji EY jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena projektu oszczędnościowego.

Egzamin końcowy odbywa się ostatniego dnia szkolenia po zakończeniu zajęć. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Projekt oszczędnościowy należy złożyć w ostatnim dniu szkolenia lub za zgodą prowadzącego nie później niż 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Szczegółowe warunki certyfikacji:

Warunkiem uzyskania Dyplomu Expert LEAN in Services jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu pozytywnie oceniona przez EY Academy of Business
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma GREEN BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 25 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Uczestnicy całego kursu, nieprzystępujący do egzaminu końcowego, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Lean Management & ToC dla usług.

Cena

15000 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

3 kwietnia 2023

 

Przyjmujemy zapisy na wybrane moduły w trakcie trwania programu

 

Terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com