Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt – EY Academy of Business

Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt

Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) to koncepcja zarządzania procesami stosowana obecnie przez większość firm na świecie. Doskonale sprawdza się także w kwestii zarządzania procesami usługowymi.

Często obserwujemy skupienie działań organizacji na chwilowym – w reakcji na niepożądane wydarzenia – usprawnianiu procesów lub obszarów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym procesie end-to-end, jak i w bieżącej działalności operacyjnej.

Połączenie Lean Management z umiejętnością przeprowadzenia zmiany kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wspieranie ludzi w ciągłym doskonaleniu pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowym aspekcie procesów usługowych – zasobach ludzkich. To przekłada się na poprawę funkcjonowania całej organizacji i trwałość wdrożonych zmian, a dodatkowo pozwala przynieść firmie wymierne zyski i oszczędności.

Zintegrowany model zarządzania i doskonalenia, kompleksowe spojrzenie na rolę pracownika, lidera oraz wzrost wartości dodanej w procesach usługowych pozwala na realny wzrost ich efektywności. Dodatkowo zastosowanie metody Six Sigma w połączeniu z Lean Management i ToC dla usług daje firmie możliwość zaproponowania konsumentom wyższej jakości bez wielkich nakładów finansowych czy znaczących restrukturyzacji.

Nasz certyfikowany program szkoleniowy to:

 • 6 zróżnicowanych tematycznie modułów zajęć
 • 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services dla każdego uczestnika
 • możliwość wizyt w GEMBA

Stawiamy na naukę przez ćwiczenie – minimum teorii, maximum ćwiczeń oraz case’ów. Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, Black Beltów, ekspertów EY, posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażaniu projektów Lean w obszarach usługowych.

Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami przy realizacji projektów oszczędnościowych.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z zakresu Lean Management?

Podejście Lean Management (szczupłe zarządzanie) stosowane jest obecnie w większości firm na świecie – i już zaledwie ten fakt przemawia za wprowadzeniem go także do Twojej firmy. Dlaczego jeszcze warto to zrobić? Przede wszystkim koncepcja ta pozwala zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych i zarządczych w organizacji, co przekłada się bezpośrednio na jej konkurencyjność i rentowność. Lean Management opiera się przede wszystkim na eliminacji marnotrawstwa, a tym samym podniesienie jakości oferowanych produktów lub usług bez znaczącego zwiększania nakładów finansowych. W efekcie wynik finansowy firmy poprawia się, a konsumenci, którzy stale oczekują wyższej jakości, zaczynają postrzegać organizację jako markę konkurencyjną, działającą na podstawie światowych standardów.

Wprowadzenie zasad koncepcji Lean Management w swojej firmie wymaga jednak zdobycia wiedzy i kwalifikacji z tego zakresu. Właśnie w tym pomoże Ci nasz certyfikowany program szkoleniowy, który łączy w sobie wiedzę z zakresu Lean oraz Teorii Ograniczeń dla usług. W programie zawarto także szkolenie Six Sigma, czyli metody pozwalającej na zaoferowanie konsumentom jak najwyższej jakości świadczonych usług bez konieczności przeprowadzania w firmie dużej restrukturyzacji.

Komu dedykowane jest certyfikowane szkolenie?

Program modułowy “Lean Management & ToC dla usług” dedykujemy w szczególności pracownikom firm lub działów zajmujących się głównie usługami: kadrze menedżerskiej, specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie procesami usługowymi, a także osobom odpowiedzialnym za realizację i doskonalenie tych procesów. Korzyść ze szkolenia odniosą między innymi kierownicy procesów, kierownicy obszarów, menedżerowie jakości oraz liderzy Lean/Six Sigma.

Uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt jest możliwe po ukończeniu wszystkich modułów programu, zdaniu pisemnego egzaminu oraz zrealizowaniu własnego projektu, przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 25 000 zł w ciągu roku. Z kolei Lean Six Sigma Black Belt przyznawany jest osobom, które spełnią te same warunki, ale ich autorski projekt przyniesie organizacji oszczędności na poziomie 100 000 zł w ciągu roku. To pokazuje, że szkolenie jest dedykowane głównie osobom, które mają nauczyć się praktycznego podejścia przynoszącego firmie wymierne zyski finansowe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu procesami usługowymi.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów Lean Six Sigma

W EY Academy of Business wychodzimy z założenia, że jak się uczyć, to tylko od najlepszych. Dlatego nasze kursy z zakresu Lean Management i ToC dla usług prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów, posiadających tytuł Lean Six Sigma Master – najwyższy poziom certyfikacji. Są to nie tylko eksperci od teorii, ale także praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym we wdrażaniu projektów Lean w obszarach usługowych. W intensywnej współpracy z uczestnikami prowadzą zajęcia w formie interaktywnych warsztatów i udzielają konsultacji przy realizacji końcowych projektów oszczędnościowych niezbędnych do otrzymania certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt lub Lean Six Sigma Black Belt.

Korzyści z udziału w szkoleniu Six Sigma/Lean Management

Po ukończeniu szkolenia z zakresu Lean Six Sigma i ToC dla usług zyskasz bezcenną wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na przynoszenie realnych oszczędności i zysków finansowych organizacji. Będziesz umiał wdrożyć efektywne zarządzanie procesami, poznasz zasady mapowania oraz ponad 30 narzędzi i technik eksperta Lean in Services i dowiesz się, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia. Zyskasz także możliwość zapoznania się z innymi praktykami wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management oraz Teorią Ograniczeń dla procesów usługowych i procesów wsparcia. Dowiesz się ponadto, jak umiejętna analiza danych biznesowych potrafi przynieść zyski i oszczędności w Twojej firmie.

Program kierujemy do:

 • Kadry menedżerskiej i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami usługowymi
 • Osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów usługowych (m.in. kierownicy procesów, kierownicy obszarów, menedżerowie jakości, liderzy Lean, liderzy Six Sigma)
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie Lean w obszarze usług

Cele programu:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management – w oparciu o wspólne cele, ciągłe doskonalenie i coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean w organizacji usługowej
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury Lean i ciągłego doskonalenia
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów usługowych
 • Uzyskanie certyfikatu Black Belt, Green Belt lub Expert Lean in Services
 • Możliwość przyniesienia firmie wymiernych oszczędności w skali roku dzięki realizacji projektów usprawniających

Ukończenie programu i procesu certyfikacji pozwoli Ci na:

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznasz ponad 30 narzędzi oraz technik eksperta LEAN in Services, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Będziesz wiedział, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia i skutecznie zarządzać zmianami
 • Przyniesiesz wymierne oszczędności swojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • Otrzymasz 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services
 • Uzyskasz certyfikat Black Belt, Green Belt lub dyplom Expert Lean in Services honorowany na całym świecie
 • Poznasz najlepsze praktyki z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management oraz Teorią Ograniczeń dla procesów usługowych i procesów wsparcia

Program „Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt” składa się z 6 modułów: Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych, Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele, Kompleksowa analiza procesów biznesowych, Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów, Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych, Przywództwo i zaangażowanie pracowników oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 szkoleń (wybierz Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych

Kluczowe aspekty filozofii Lean. Pojęcie wartości dodanej i strat. Triada Lean Office „ręce – umysł – serce”. Przegląd metodyk usprawniania procesów usługowych. Istota zarządzania Lean – wizualizacja procesów, KPI i zachowań. Przykłady wdrożeń Lean w organizacjach usługowych. Gra symulacyjna.

Moduł 2. Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele

Głos klienta – narzędzia badania, identyfikacja wartości. Badanie potencjału własnych zasobów. Budowa modelu Kano. Przygotowanie propozycji wartości modelu biznesowego – warsztat Business Model Canvas. Sposoby pomiaru i mierniki efektywności procesów biurowych i usługowych. Budowa wspólnych celów i strumień wartości procesu.

Moduł 3. Kompleksowa analiza procesów biznesowych

Diagnoza efektywności procesów usługowych. Mapowanie procesów i narzędzia kompleksowej analizy stanu obecnego. Analiza migawkowa, analiza czasu pracy itp. Mapowanie strumienia wartości procesów nieprodukcyjnych. Zgoda co do stanu obecnego i co do kierunku usprawniania procesu.

Moduł 4. Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów

Podstawy Six Sigma. DMAIC – definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, kontrolowanie. Ustrukturalizowana metodologia rozwiązywania problemów i powiązane z nią narzędzia, w tym m.in. diagram powiązań, 5WHY, diagram Ishikawy, karta kontroli. Business case: sklep wysyłkowy.

Moduł 5. Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych

Zaprojektowanie skutecznego przepływu informacji. Model zarządzania organizacją ustawicznie się doskonalącą. System zarządzania wizualnego. Lean Action Workout (LAWO). Zarządzanie zmianą i matryce kompetencji. Rola standardów i procedur. Automatyzacja i robotyzacja procesów w usługach, przykłady udanych wdrożeń.

Moduł 6. Przywództwo i zaangażowanie pracowników

Przedstawienie koncepcji modelu przywództwa Lean Management w usługach. Różnice w rolach lidera i pracownika w organizacji Lean. System audytów. Zarządzanie zmianą w ewolucji kulturowej Lean. Ćwiczenia praktyczne – analiza wideo, scena dialogu gemba mentoring. Podsumowanie programu.

Egzamin i certyfikacja

Warunkiem certyfikacji EY jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena projektu oszczędnościowego.

Egzamin końcowy odbywa się ostatniego dnia szkolenia po zakończeniu zajęć. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Projekt oszczędnościowy należy złożyć w ostatnim dniu szkolenia lub za zgodą prowadzącego nie później niż 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Szczegółowe warunki certyfikacji:

Warunkiem uzyskania Dyplomu Expert LEAN in Services jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu pozytywnie oceniona przez EY Academy of Business
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma GREEN BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 25 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Uczestnicy całego kursu, nieprzystępujący do egzaminu końcowego, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Lean Management & ToC dla usług.

Rafał Płotnicki - ekspert w zakresie budowania doskonałości operacyjnej, poprawy wydajności procesów, transformacji biznesu, eliminacji ograniczeń w organizacjach oraz rozwoju strategii wzrostu.

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Nowa edycja

Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych 7-8 listopada 2024
Moduł 2: Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele 21-22 listopada 2024
Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych 2-3 grudnia 2024
Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów 19-20 grudnia 2024
Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych 20-21 stycznia 2025
Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników 3-4 lutego 2025

 

Obecna edycja

Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych 25-26 marca 2024
Moduł 2: Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele 15-16 kwietnia 2024
Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych 6-7 maja 2024
Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów 23-24 maja 2024
Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych 10-11 czerwca 2024
Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników 24-25 czerwca 2024

 

Lean Management & ToC wraz z certyfikacją

Cena obejmuje 6 modułów szkolenia, 10 godzin konsultacji przy realizacji projektu oszczędnościowego, wizytę referencyjną, egzamin końcowy oraz certyfikację

Cena

15000 zł netto ( 18450 zł brutto )

Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt

Szczupłe zarządzanie (ang. lean management) to koncepcja zarządzania procesami stosowana obecnie przez większość firm na świecie. Doskonale sprawdza się także w kwestii zarządzania procesami usługowymi.

Często obserwujemy skupienie działań organizacji na chwilowym – w reakcji na niepożądane wydarzenia – usprawnianiu procesów lub obszarów, co daje niewielkie korzyści zarówno w całym procesie end-to-end, jak i w bieżącej działalności operacyjnej.

Połączenie Lean Management z umiejętnością przeprowadzenia zmiany kultury organizacyjnej ukierunkowanej na wspieranie ludzi w ciągłym doskonaleniu pozwala na przyspieszenie działań poprawy procesów dzięki skupieniu się na kluczowym aspekcie procesów usługowych – zasobach ludzkich. To przekłada się na poprawę funkcjonowania całej organizacji i trwałość wdrożonych zmian, a dodatkowo pozwala przynieść firmie wymierne zyski i oszczędności.

Zintegrowany model zarządzania i doskonalenia, kompleksowe spojrzenie na rolę pracownika, lidera oraz wzrost wartości dodanej w procesach usługowych pozwala na realny wzrost ich efektywności. Dodatkowo zastosowanie metody Six Sigma w połączeniu z Lean Management i ToC dla usług daje firmie możliwość zaproponowania konsumentom wyższej jakości bez wielkich nakładów finansowych czy znaczących restrukturyzacji.

Nasz certyfikowany program szkoleniowy to:

 • 6 zróżnicowanych tematycznie modułów zajęć
 • 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services dla każdego uczestnika
 • możliwość wizyt w GEMBA

Stawiamy na naukę przez ćwiczenie – minimum teorii, maximum ćwiczeń oraz case’ów. Program prowadzony jest przez wysoko wykwalifikowanych trenerów, Black Beltów, ekspertów EY, posiadających wieloletnie doświadczenie biznesowe we wdrażaniu projektów Lean w obszarach usługowych.

Cały program ma formułę interaktywnych warsztatów i intensywnej współpracy z trenerami przy realizacji projektów oszczędnościowych.

Dlaczego warto zdecydować się na szkolenie z zakresu Lean Management?

Podejście Lean Management (szczupłe zarządzanie) stosowane jest obecnie w większości firm na świecie – i już zaledwie ten fakt przemawia za wprowadzeniem go także do Twojej firmy. Dlaczego jeszcze warto to zrobić? Przede wszystkim koncepcja ta pozwala zwiększyć efektywność procesów produkcyjnych i zarządczych w organizacji, co przekłada się bezpośrednio na jej konkurencyjność i rentowność. Lean Management opiera się przede wszystkim na eliminacji marnotrawstwa, a tym samym podniesienie jakości oferowanych produktów lub usług bez znaczącego zwiększania nakładów finansowych. W efekcie wynik finansowy firmy poprawia się, a konsumenci, którzy stale oczekują wyższej jakości, zaczynają postrzegać organizację jako markę konkurencyjną, działającą na podstawie światowych standardów.

Wprowadzenie zasad koncepcji Lean Management w swojej firmie wymaga jednak zdobycia wiedzy i kwalifikacji z tego zakresu. Właśnie w tym pomoże Ci nasz certyfikowany program szkoleniowy, który łączy w sobie wiedzę z zakresu Lean oraz Teorii Ograniczeń dla usług. W programie zawarto także szkolenie Six Sigma, czyli metody pozwalającej na zaoferowanie konsumentom jak najwyższej jakości świadczonych usług bez konieczności przeprowadzania w firmie dużej restrukturyzacji.

Komu dedykowane jest certyfikowane szkolenie?

Program modułowy “Lean Management & ToC dla usług” dedykujemy w szczególności pracownikom firm lub działów zajmujących się głównie usługami: kadrze menedżerskiej, specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie procesami usługowymi, a także osobom odpowiedzialnym za realizację i doskonalenie tych procesów. Korzyść ze szkolenia odniosą między innymi kierownicy procesów, kierownicy obszarów, menedżerowie jakości oraz liderzy Lean/Six Sigma.

Uzyskanie certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt jest możliwe po ukończeniu wszystkich modułów programu, zdaniu pisemnego egzaminu oraz zrealizowaniu własnego projektu, przynoszącego organizacji oszczędności na poziomie minimum 25 000 zł w ciągu roku. Z kolei Lean Six Sigma Black Belt przyznawany jest osobom, które spełnią te same warunki, ale ich autorski projekt przyniesie organizacji oszczędności na poziomie 100 000 zł w ciągu roku. To pokazuje, że szkolenie jest dedykowane głównie osobom, które mają nauczyć się praktycznego podejścia przynoszącego firmie wymierne zyski finansowe dzięki odpowiedniemu zarządzaniu procesami usługowymi.

Szkolenie prowadzone przez ekspertów Lean Six Sigma

W EY Academy of Business wychodzimy z założenia, że jak się uczyć, to tylko od najlepszych. Dlatego nasze kursy z zakresu Lean Management i ToC dla usług prowadzone są przez wykwalifikowanych ekspertów, posiadających tytuł Lean Six Sigma Master – najwyższy poziom certyfikacji. Są to nie tylko eksperci od teorii, ale także praktycy z wieloletnim doświadczeniem biznesowym we wdrażaniu projektów Lean w obszarach usługowych. W intensywnej współpracy z uczestnikami prowadzą zajęcia w formie interaktywnych warsztatów i udzielają konsultacji przy realizacji końcowych projektów oszczędnościowych niezbędnych do otrzymania certyfikatu Lean Six Sigma Green Belt lub Lean Six Sigma Black Belt.

Korzyści z udziału w szkoleniu Six Sigma/Lean Management

Po ukończeniu szkolenia z zakresu Lean Six Sigma i ToC dla usług zyskasz bezcenną wiedzę i praktyczne umiejętności, pozwalające na przynoszenie realnych oszczędności i zysków finansowych organizacji. Będziesz umiał wdrożyć efektywne zarządzanie procesami, poznasz zasady mapowania oraz ponad 30 narzędzi i technik eksperta Lean in Services i dowiesz się, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia. Zyskasz także możliwość zapoznania się z innymi praktykami wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management oraz Teorią Ograniczeń dla procesów usługowych i procesów wsparcia. Dowiesz się ponadto, jak umiejętna analiza danych biznesowych potrafi przynieść zyski i oszczędności w Twojej firmie.

Dla kogo?

Program kierujemy do:

 • Kadry menedżerskiej i specjalistów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami usługowymi
 • Osób odpowiedzialnych za realizację i doskonalenie procesów usługowych (m.in. kierownicy procesów, kierownicy obszarów, menedżerowie jakości, liderzy Lean, liderzy Six Sigma)
 • Osób wdrażających lub planujących wdrożenie Lean w obszarze usług
Cele i korzyści

Cele programu:

 • Zrozumienie kluczowych metod, narzędzi i mechanizmów zarządzania procesami biznesowymi zgodnie z filozofią Lean Management – w oparciu o wspólne cele, ciągłe doskonalenie i coaching
 • Zdobycie umiejętności wdrożenia i utrzymania Lean w organizacji usługowej
 • Poznanie zagadnień związanych z budowaniem kultury Lean i ciągłego doskonalenia
 • Poznanie narzędzi rozwiązywania problemów oraz zawiązywania zespołów do rozwiązywania problemów
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do ciągłego doskonalenia procesów usługowych
 • Uzyskanie certyfikatu Black Belt, Green Belt lub Expert Lean in Services
 • Możliwość przyniesienia firmie wymiernych oszczędności w skali roku dzięki realizacji projektów usprawniających

Ukończenie programu i procesu certyfikacji pozwoli Ci na:

Korzyści z uczestnictwa w programie:

 • Zdobędziesz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wdrożenia efektywnego zarządzania procesami
 • Poznasz ponad 30 narzędzi oraz technik eksperta LEAN in Services, które pomogą Ci zwiększać efektywność operacyjną i usuwać ograniczenia
 • Będziesz wiedział, jak budować kulturę ciągłego doskonalenia i skutecznie zarządzać zmianami
 • Przyniesiesz wymierne oszczędności swojej organizacji, co zachęci także innych pracowników do takich działań
 • Otrzymasz 10 godzin mentoringu eksperta Lean in Services
 • Uzyskasz certyfikat Black Belt, Green Belt lub dyplom Expert Lean in Services honorowany na całym świecie
 • Poznasz najlepsze praktyki z wdrożeń realizowanych zgodnie z filozofią Lean Management oraz Teorią Ograniczeń dla procesów usługowych i procesów wsparcia
Harmonogram

Nowa edycja

Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych 7-8 listopada 2024
Moduł 2: Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele 21-22 listopada 2024
Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych 2-3 grudnia 2024
Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów 19-20 grudnia 2024
Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych 20-21 stycznia 2025
Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników 3-4 lutego 2025

 

Obecna edycja

Moduł 1: Wprowadzenie do lean w procesach usługowych 25-26 marca 2024
Moduł 2: Oczekiwania klienta — zrozumienie wartości i wspólne cele 15-16 kwietnia 2024
Moduł 3: Kompleksowa analiza procesów biznesowych 6-7 maja 2024
Moduł 4: Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów 23-24 maja 2024
Moduł 5: Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych 10-11 czerwca 2024
Moduł 6: Przywództwo i zaangażowanie pracowników 24-25 czerwca 2024

 

Szczegóły programu modułowego

Program „Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt” składa się z 6 modułów: Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych, Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele, Kompleksowa analiza procesów biznesowych, Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów, Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych, Przywództwo i zaangażowanie pracowników oraz egzaminu i certyfikacji.

Z poziomu tej strony możesz zapisać się na pakiet wszystkich 6 szkoleń (wybierz Lean Management & ToC dla usług – certyfikacja Green Belt/Black Belt).

Jeżeli decydujesz się na zapis na jeden wybrany moduł przejdź do strony wybranego szkolenia – kliknij na tytuł modułu poniżej, żeby przejść do podstrony.

Moduł 1. Wprowadzenie do Lean w procesach usługowych

Kluczowe aspekty filozofii Lean. Pojęcie wartości dodanej i strat. Triada Lean Office „ręce – umysł – serce”. Przegląd metodyk usprawniania procesów usługowych. Istota zarządzania Lean – wizualizacja procesów, KPI i zachowań. Przykłady wdrożeń Lean w organizacjach usługowych. Gra symulacyjna.

Moduł 2. Oczekiwania klienta – zrozumienie wartości i wspólne cele

Głos klienta – narzędzia badania, identyfikacja wartości. Badanie potencjału własnych zasobów. Budowa modelu Kano. Przygotowanie propozycji wartości modelu biznesowego – warsztat Business Model Canvas. Sposoby pomiaru i mierniki efektywności procesów biurowych i usługowych. Budowa wspólnych celów i strumień wartości procesu.

Moduł 3. Kompleksowa analiza procesów biznesowych

Diagnoza efektywności procesów usługowych. Mapowanie procesów i narzędzia kompleksowej analizy stanu obecnego. Analiza migawkowa, analiza czasu pracy itp. Mapowanie strumienia wartości procesów nieprodukcyjnych. Zgoda co do stanu obecnego i co do kierunku usprawniania procesu.

Moduł 4. Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów

Podstawy Six Sigma. DMAIC – definiowanie, pomiar, analiza, doskonalenie, kontrolowanie. Ustrukturalizowana metodologia rozwiązywania problemów i powiązane z nią narzędzia, w tym m.in. diagram powiązań, 5WHY, diagram Ishikawy, karta kontroli. Business case: sklep wysyłkowy.

Moduł 5. Ciągłe doskonalenie w organizacjach usługowych

Zaprojektowanie skutecznego przepływu informacji. Model zarządzania organizacją ustawicznie się doskonalącą. System zarządzania wizualnego. Lean Action Workout (LAWO). Zarządzanie zmianą i matryce kompetencji. Rola standardów i procedur. Automatyzacja i robotyzacja procesów w usługach, przykłady udanych wdrożeń.

Moduł 6. Przywództwo i zaangażowanie pracowników

Przedstawienie koncepcji modelu przywództwa Lean Management w usługach. Różnice w rolach lidera i pracownika w organizacji Lean. System audytów. Zarządzanie zmianą w ewolucji kulturowej Lean. Ćwiczenia praktyczne – analiza wideo, scena dialogu gemba mentoring. Podsumowanie programu.

Egzamin i certyfikacja

Warunkiem certyfikacji EY jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, zdanie egzaminu oraz pozytywna ocena projektu oszczędnościowego.

Egzamin końcowy odbywa się ostatniego dnia szkolenia po zakończeniu zajęć. Zakres tematyczny obejmuje zagadnienia omawiane podczas kursu.

Projekt oszczędnościowy należy złożyć w ostatnim dniu szkolenia lub za zgodą prowadzącego nie później niż 6 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego.

Szczegółowe warunki certyfikacji:

Warunkiem uzyskania Dyplomu Expert LEAN in Services jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu pozytywnie oceniona przez EY Academy of Business
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma GREEN BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 25 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Warunkiem uzyskania Dyplomu LEAN Six Sigma BLACK BELT jest:

 • ukończenie wszystkich modułów programu
 • realizacja własnego projektu przynoszącego oszczędności organizacji, minimum 100 000 zł w skali roku, udokumentowana przez uczestnika i pozytywnie oceniona przez EY
 • zdanie pisemnego egzaminu końcowego

Uczestnicy całego kursu, nieprzystępujący do egzaminu końcowego, otrzymują certyfikat potwierdzający ukończenie kursu Lean Management & ToC dla usług.

Cena

15 000 zł netto ( 18450 zł brutto ) Cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

Start nowej edycji:

7 listopada 2024

 

Termin najbliższego modułu obecnej edycji:

24-25 czerwca 2024

 

Przyjmujemy zapisy na wybrane moduły w trakcie trwania programu

 

Terminy modułów dostępne są w zakładce „Harmonogram”

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com