Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów – EY Academy of Business

Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów

Doskonalenie procesów wymaga umiejętności rozwiązywania problemów. Narzędzi dostarcza Six Sigma – jedna z koncepcji zarządzania jakością. Na szkoleniu pokazujemy zastosowanie metodologii Six Sigma w środowisku biurowym, a także zestaw narzędzi służących rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 16:30-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00 w formule ONLINE.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Management & ToC dla usług”.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, kierowników procesów oraz liderów, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi koncepcjami Six Sigma oraz poznać metodologię kreatywnego rozwiązywania problemów.

Cele:

 • Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami Six Sigma i zrozumienie poszczególnych faz definiowania, mierzenia, analizowania itd. (zebrane w angielskim skrócie DMAIC), ułożonych w łańcuch logiczny rozwiązywania problemów w środowisku biurowym
 • Zapoznanie się z ustrukturalizowaną metodologią rozwiązywania problemów i powiązanymi z nią narzędziami
 • Nabycie wiedzy, jak wybrać narzędzia najlepiej odpowiadające kontekstowi
 • Przećwiczenie narzędzi i metody na przygotowanym business case (sklep wysyłkowy)
 • Wskazanie wagi eksperymentowania w procesie usprawniania (PDCA)
 • Omówienie podstaw Six Sigma
 • Przedstawienie aktorów i ról w projekcie prowadzonym metodologią Six Sigma w środowisku biurowym
 • Omówienie poszczególnych etapów DMAIC
 • Business case: sklep wysyłkowy – użycie prostych narzędzi rozwiązywania postawionego problemu, w tym m.in.:
  • komunikacja usprawniania ustawicznego A3
  • diagram powiązań
  • matryce selekcji
  • 5W1H
  • 5 dlaczego
 • Kontynuacja rozwiązania problemów sklepu wysyłkowego – przejście do kolejnego poziomu trudności. Użycie narzędzi, w tym m. in.:
  • plan działania
  • matryca roli i odpowiedzialności (RACI)
  • diagram Ishikawy (przyczynowo-skutkowy, 5M)
  • karta kontroli
  • histogram
  • diagram Pareto

Rafał Płotnicki - ekspert w zakresie budowania doskonałości operacyjnej, poprawy wydajności procesów, transformacji biznesu, eliminacji ograniczeń w organizacjach oraz rozwoju strategii wzrostu.

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Dostępne opcje

Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów - Online

Cena

1980 zł netto

Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów - Warszawa

Cena

1980 zł netto

Jakość procesów i kreatywne rozwiązywanie problemów

Doskonalenie procesów wymaga umiejętności rozwiązywania problemów. Narzędzi dostarcza Six Sigma – jedna z koncepcji zarządzania jakością. Na szkoleniu pokazujemy zastosowanie metodologii Six Sigma w środowisku biurowym, a także zestaw narzędzi służących rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Zajęcia odbywają się w czwartki i piątki w godzinach 16:30-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-14:00 w formule ONLINE.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Management & ToC dla usług”.

Dla kogo

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i specjalistów, kierowników procesów oraz liderów, którzy chcą zapoznać się z podstawowymi koncepcjami Six Sigma oraz poznać metodologię kreatywnego rozwiązywania problemów.

Cele i korzyści

Cele:

 • Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami Six Sigma i zrozumienie poszczególnych faz definiowania, mierzenia, analizowania itd. (zebrane w angielskim skrócie DMAIC), ułożonych w łańcuch logiczny rozwiązywania problemów w środowisku biurowym
 • Zapoznanie się z ustrukturalizowaną metodologią rozwiązywania problemów i powiązanymi z nią narzędziami
 • Nabycie wiedzy, jak wybrać narzędzia najlepiej odpowiadające kontekstowi
 • Przećwiczenie narzędzi i metody na przygotowanym business case (sklep wysyłkowy)
 • Wskazanie wagi eksperymentowania w procesie usprawniania (PDCA)
Program
 • Omówienie podstaw Six Sigma
 • Przedstawienie aktorów i ról w projekcie prowadzonym metodologią Six Sigma w środowisku biurowym
 • Omówienie poszczególnych etapów DMAIC
 • Business case: sklep wysyłkowy – użycie prostych narzędzi rozwiązywania postawionego problemu, w tym m.in.:
  • komunikacja usprawniania ustawicznego A3
  • diagram powiązań
  • matryce selekcji
  • 5W1H
  • 5 dlaczego
 • Kontynuacja rozwiązania problemów sklepu wysyłkowego – przejście do kolejnego poziomu trudności. Użycie narzędzi, w tym m. in.:
  • plan działania
  • matryca roli i odpowiedzialności (RACI)
  • diagram Ishikawy (przyczynowo-skutkowy, 5M)
  • karta kontroli
  • histogram
  • diagram Pareto

Cena

1980 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

16-17 stycznia 2023

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com