Rafał Wojciech Bernatek – EY Academy of Business

Rafał Wojciech Bernatek - trener

Trener EY Academy of Business w obszarze Lean Management

„Najlepszy sposób nauki to działanie, a zdobyta wiedza straci sens, jeśli nie zostanie zastosowana w praktyce”.

W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej. Jest również absolwentem Wyższej Szkoły Bankowej, kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz Akademii Profesjonalnego Coacha.

Od 17 lat wzbogaca i wymienia swoją wiedzę dzięki studiom podyplomowym, konferencjom oraz licznym kursom podnoszącym kompetencje twarde i miękkie. Posiada certyfikaty Lean Six Sigma Black Belt, Lean Implementer, Kepner Tregoe Practitioner oraz ICC Coach Level I. Wspiera klientów jako trener i konsultant Lean Six Sigma Master Black Belt.

Rafał pracował w międzynarodowych koncernach z branży FMCG, Automotive Experience oraz EY Business Advisory, wspierając wszystkie szczeble organizacji i pełniąc różne role. Przeprowadził ze swoimi zespołami ponad 350 projektów mających pozytywny wpływ na wyniki finansowe firm poprzez holistyczne spojrzenie i zdecydowany nacisk na budowanie kultury szacunku, zaufania, współpracy i zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach organizacji.

Chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem w różnych formach, od praktycznych warsztatów, prelekcji na konferencjach, konsultacjach projektowych po bezpośredni udział w prowadzonych przez niego projektach wdrożeniowych. Swoją praktyczną wiedzę i naturalny entuzjazm przekazał już ponad 4000 osobom. Szybko dostrzega potencjał osób z nim współpracujących i wzmacnia ich silne strony poprzez pracę i osobiste zaangażowanie, co przekłada się na ich zawodowe i prywatne sukcesy.

Specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem. Posiada liczne certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje (Agile, Lean, TPS, TQM, Six Sigma, Coaching, K-T, 40+…). Twierdzi, że certyfikaty to miły dodatek do praktycznej wiedzy, którą wykorzystuje w codziennych działaniach projektowych, podnosząc efektywność procesów firm i osób z nim współpracujących.

Równolegle z pracą w EY Academy of Business, od 2013 roku wraz z zespołem współpracuje z firmami w zakresie zarządzania i audytu operacyjnego, ciągłego doskonalenia procesów w obszarach produkcyjnych, usługowych i logistycznych oraz wspieraniu zespołów i kadry zarządzającej poprzez mentoring i coaching. Wszystkie działania koncentrują się na uzyskaniu wymiernych efektów i podniesieniu satysfakcji pracowników i klientów.


 

Przykładowe projekty:

1. Program budowy kultury ciągłego doskonalenia poprzez współtworzenie C. I. A. „Akademii Ciągłego Doskonalenia” – nagroda Merit Award, branża motoryzacyjna.

2. Projekt zwiększenia wykorzystania dostępnych mocy produkcyjnych o 29% poprzez skrócenie czasów przezbrojeń – klient z branży budowlanej.

3. Projekt budowy i wdrożenia Pionu Doskonalenia Procesów wraz z prowadzeniem zespołu klienta – branża motoryzacyjna.

4. Projekt zwiększenia wydajności obszaru produkcyjnego o 59% – klient z branży FMCG.

5. Projekt restrukturyzacji i rewitalizacji działu konstrukcyjno-technologicznego – branża motoryzacyjna.

6. Projekt poprawy efektywności procesu w obszarze BOK Biuro Obsługi Klienta – obszar usługowy.

7. Projekt dot. poprawy efektywności operacyjnej w obszarze sekretariatu zarządu – obszar usługowy.

8. Projekt identyfikacji potencjału do poprawy i standaryzacji procesów w obszarze odbioru i wysyłek towarów – branża logistyczna.

9. Projekt identyfikacji potencjału do poprawy i standaryzacji procesów w obszarze sprzedaży – branża budowlana.

10. Szkolenia in-house z zakresu zarządzania zadaniami i efektywnością osobistą.

Co mówią uczestnicy szkoleń?