Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC – EY Academy of Business

Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC

Six Sigma to metoda zarządzania jakością wykorzystująca metody statystyczne. Na szkoleniu wyjaśniamy, jakie dane mają kluczowe znaczenie w kontroli procesów, jak je definiować i analizować. Pokazujemy narzędzia Six Sigma, wykresy kontrolne, mapy drogowe i przykłady praktycznych rozwiązań.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy są zainteresowani koncepcją Six Sigma oraz statystyczną kontrolą procesu SPC.

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji Six Sigma
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją statystycznej kontroli procesu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych do kontroli procesów w celu poprawy jakości
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia narzędzi do kontroli realizowanych procesów
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością
 • Zapoznanie uczestników z filozofią Six Sigma, SP (statystyczna kontrola procesu) oraz narzędziami
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania SPC w organizacji
 • Poznanie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury usprawniani procesów w oparciu o dane statystyczne
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi w trakcie ćwiczeń
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z systemem Six Sigma
 • Korzyści płynące z używania Six Sigma i SPC
 • Historia powstania filozofii Six Sigma. Skoncentrowanie na usprawnianiu procesów
 • Czym jest Sigma? Role i funkcje w organizacjach w oparciu o metodologie Six Sigma
 • Kontrola i nadzór na danymi. Dane krytyczne do kontroli procesów
 • Definiowanie projektów Six Sigma. Określanie zakresu i głównych funkcji w projektach
 • Definiowanie zmiennych wejściowych i wyjściowych dla procesów. Narzędzia wykorzystywane do kontroli procesów

Statystyka

 • Wprowadzenie do statystyki – podstawowe informacje. Typy danych
 • Dane wyjściowe zmienne. Wybrane narzędzia. Analiza rozkładu wyników
 • Średnia i mediana. Miary zmienności
 • Odchylenie standardowe – obliczanie odchylenia standardowego dla próbki i populacji
 • Dane atrybutowe. Przykłady danych dwumianowanych. Wskaźnik PPM i poziom Sigma – wskaźniki DPMO i DPU
 • Koncepcja liczenia wad. Wskaźnik bezusterkowości RTY
 • Koszty niskiej jakości – COPQ – podział i ocena wad
 • Ocena systemu pomiarowego – dlaczego przeprowadzamy? Definicja dokładności Bias, odtwarzalności, stabilności i powtarzalności
 • Dane zmienne – metoda ANOVA i XR

Narzędzia Six Sigma

 • FMEA – analiza rodzajów i skutków potencjalnych wad. Formularz FMEA i analiza wieloczynnikowa
 • Diagram przyczynowo skutkowy – przedstawianie zmiennych wejściowych wpływających na kluczową zmienna wyjściową
 • Wykres rozproszenia i diagram Pareto
 • Analiza zdolności procesu

Statystyczna kontrola procesu – SPC

 • Wprowadzenie do SPC – opis i droga wdrażania
 • Elementy wykresu kontrolnego. Monitorowanie stanu obecnego i wykrywanie sytuacji poza kontrolą
 • Typy wykresów dla danych zmiennych i atrybutowych oraz ich zastosowanie – wykres X Bar i wykres R Chart
 • Ocena kontroli procesu i granice kontroli
 • Metoda mierzenia defektów przy użyciu wykresu P Chart i U Chart

Poziom Sigma Procesu

 • Mapa drogowa Six Sigma – przygotowywanie mapy
 • Proces a spełnienie wymagań Klienta – studium przypadków
 • Niezgodności w procesie i wskaźnik PPM
 • Badanie procesu krótko- i długoterminowe w oparciu o metodologie Six Sigma. Wyznaczanie poziomu Sigma dla procesu
 • Postępowanie w przypadku przesunięcia procesu
 • Przykłady praktyczne rozwiązywania problemów jakościowych wpływające na poprawę procesu kontroli
 • Wyliczanie poziomu Sigma dla wszystkich typów danych

Narzędzia wspomagające

 • MiniTab – opis i zakres stosowania programu wspomagającego zarządzania poprzez Six Sigma
 • Inne wybrane narzędzia
 • Gry symulacyjne – fabryka i pojemniki oraz zastosowanie zdobytej wiedzy statystycznej w procesie. Laboratorium przygotowania raportu danych dla problemów, które miały miejsce w czasie gier symulacyjnych

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Six Sigma i statystyczna kontrola procesu SPC

Six Sigma to metoda zarządzania jakością wykorzystująca metody statystyczne. Na szkoleniu wyjaśniamy, jakie dane mają kluczowe znaczenie w kontroli procesów, jak je definiować i analizować. Pokazujemy narzędzia Six Sigma, wykresy kontrolne, mapy drogowe i przykłady praktycznych rozwiązań.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy są zainteresowani koncepcją Six Sigma oraz statystyczną kontrolą procesu SPC.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji Six Sigma
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją statystycznej kontroli procesu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat narzędzi wykorzystywanych do kontroli procesów w celu poprawy jakości
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia narzędzi do kontroli realizowanych procesów
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością
 • Zapoznanie uczestników z filozofią Six Sigma, SP (statystyczna kontrola procesu) oraz narzędziami
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania SPC w organizacji
 • Poznanie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury usprawniani procesów w oparciu o dane statystyczne
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi w trakcie ćwiczeń
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z systemem Six Sigma
 • Korzyści płynące z używania Six Sigma i SPC
Program
 • Historia powstania filozofii Six Sigma. Skoncentrowanie na usprawnianiu procesów
 • Czym jest Sigma? Role i funkcje w organizacjach w oparciu o metodologie Six Sigma
 • Kontrola i nadzór na danymi. Dane krytyczne do kontroli procesów
 • Definiowanie projektów Six Sigma. Określanie zakresu i głównych funkcji w projektach
 • Definiowanie zmiennych wejściowych i wyjściowych dla procesów. Narzędzia wykorzystywane do kontroli procesów

Statystyka

 • Wprowadzenie do statystyki – podstawowe informacje. Typy danych
 • Dane wyjściowe zmienne. Wybrane narzędzia. Analiza rozkładu wyników
 • Średnia i mediana. Miary zmienności
 • Odchylenie standardowe – obliczanie odchylenia standardowego dla próbki i populacji
 • Dane atrybutowe. Przykłady danych dwumianowanych. Wskaźnik PPM i poziom Sigma – wskaźniki DPMO i DPU
 • Koncepcja liczenia wad. Wskaźnik bezusterkowości RTY
 • Koszty niskiej jakości – COPQ – podział i ocena wad
 • Ocena systemu pomiarowego – dlaczego przeprowadzamy? Definicja dokładności Bias, odtwarzalności, stabilności i powtarzalności
 • Dane zmienne – metoda ANOVA i XR

Narzędzia Six Sigma

 • FMEA – analiza rodzajów i skutków potencjalnych wad. Formularz FMEA i analiza wieloczynnikowa
 • Diagram przyczynowo skutkowy – przedstawianie zmiennych wejściowych wpływających na kluczową zmienna wyjściową
 • Wykres rozproszenia i diagram Pareto
 • Analiza zdolności procesu

Statystyczna kontrola procesu – SPC

 • Wprowadzenie do SPC – opis i droga wdrażania
 • Elementy wykresu kontrolnego. Monitorowanie stanu obecnego i wykrywanie sytuacji poza kontrolą
 • Typy wykresów dla danych zmiennych i atrybutowych oraz ich zastosowanie – wykres X Bar i wykres R Chart
 • Ocena kontroli procesu i granice kontroli
 • Metoda mierzenia defektów przy użyciu wykresu P Chart i U Chart

Poziom Sigma Procesu

 • Mapa drogowa Six Sigma – przygotowywanie mapy
 • Proces a spełnienie wymagań Klienta – studium przypadków
 • Niezgodności w procesie i wskaźnik PPM
 • Badanie procesu krótko- i długoterminowe w oparciu o metodologie Six Sigma. Wyznaczanie poziomu Sigma dla procesu
 • Postępowanie w przypadku przesunięcia procesu
 • Przykłady praktyczne rozwiązywania problemów jakościowych wpływające na poprawę procesu kontroli
 • Wyliczanie poziomu Sigma dla wszystkich typów danych

Narzędzia wspomagające

 • MiniTab – opis i zakres stosowania programu wspomagającego zarządzania poprzez Six Sigma
 • Inne wybrane narzędzia
 • Gry symulacyjne – fabryka i pojemniki oraz zastosowanie zdobytej wiedzy statystycznej w procesie. Laboratorium przygotowania raportu danych dla problemów, które miały miejsce w czasie gier symulacyjnych

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

24-25 lutego 2025

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com