Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM – EY Academy of Business

Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM

Wprowadzenie trwałych zmian wymaga zastosowania podejścia procesowego. Dlatego też na tym szkoleniu pokazujemy, jak mapować procesy biznesowe; jak zdefiniować strumień wartości; jak przygotować Karty Procesu i jak zastosować te wszystkie narzędzia do przygotowania planu poprawy działania procesów głównych i podprocesów.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy chcą poznać koncepcję mapowania procesów biznesowych oraz strumienia wartości VSM.

Cele:

 • Przedstawienie koncepcji mapowania procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości
 • Zapoznanie uczestników z fundamentami do budowania map procesów i poszerzenie umiejętności związanych z mapowaniem
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania map procesów i roli obserwowania procesu w celu prawidłowego zmapowania
 • Przygotowanie uczestników do tworzenie map strumienia wartości i wizualnego pokazania stanu obecnego, który stanowi bazę wyjściową do budowania map stanu przyszłego
 • Zrozumienie potrzeby mapowania procesów biznesowych
 • Poznanie podejścia procesowego do zarządzania organizacją
 • Poznanie kluczowych narzędzi i metod mapowania procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z elementami składowymi procesów biznesowych w oparciu o mapowanie strumienia wartości
 • Pokazanie uczestnikom pozytywnych praktyk z zastosowania przygotowanych map w celu przygotowania planu poprawy w danym strumieniu wartości
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z mapowaniem i wdrożeń zarządzania poprzez proces
 • Wprowadzenie do mapowania i opisu procesów biznesowych w organizacjach
 • Omówienie kluczowych aspektów dotyczących mapowania procesów biznesowych
 • Zakres kompetencji wymaganych do mapowania procesów i budowanie zespołów do budowania map
 • Podejście procesowe do zarządzania organizacją. Nadrzędna rola procesu i świadomość związana z zrealizowanymi procesami
 • Łamanie barier „funkcyjnych” i budowanie relacji w oparciu o przywództwo wspierające (ang. Servant Leadership)
 • Charakterystyka procesu biznesowego i efektywność procesów. Mierniki opisujące efektywność realizowanych procesów i tworzenie planów dla poprawy realizowanych procesów
 • Główne składowe elementu procesu i podział procesów biznesowych realizowanych przez organizacje
 • Metody modelowania procesów głównych i podprocesów. Dokumenty opisujące realizowane procesy i dokumentacja wspierająca procesy. Tworzenie Kart Procesu i opis poszczególnych etapów procesu od jego początku do końca, ze wskazaniem kolejności czynności, ich powiązań oraz towarzyszących im decyzji
 • Metodyka mapowania i opisu procesów biznesowych
 • 9 zasad budowania map procesów biznesowych
 • VSM – mapowanie strumienia wartości jako podstawowe narzędzie wizualizacyjne, stosowane do mapowania przepływu strumienia wartości w organizacji. Główne elementy mapowania strumienia przypadków
 • Warsztaty budowania map procesowych i gromadzenie ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy przepływu – od sprzedawcy produktu/usługi po dział, który księguje wpłatę za towar lub usługę
 • Zdefiniowanie strumienia wartości. Przepływ informacji w strumieniu wartości i budowanie mapy przepływu informacji jako elementu składowego dla mapy strumienia wartości
 • Tworzenie mapy strumienia wartości dla stanu przyszłego. Projektowanie mapy stanu przyszłego, uwzględniając narzędzia wspomagające zgodnie z Lean Management
 • Schemat blokowy (ang. Flow chart) do opisywania kolejności czynności realizowanych w procesie. System przepływu danych w procesach
 • Omówienie diagramu toru (ang. Swim Lane). Opis i budowa diagramu. Zastosowanie diagramu do opisu procesów z określeniem odpowiedzialności za podprocesy. Uwarunkowania do tworzenia diagramu. Omówienie przykładowych diagramów
 • Budowanie mapy strumienia wartości stanu obecnego dla wybranego procesu biznesowego
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy. Budowanie mapy strumienia wartości stanu przyszłego dla procesu budowy foteli

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Mapowanie procesów biznesowych – mapowanie Strumienia Wartości VSM

Wprowadzenie trwałych zmian wymaga zastosowania podejścia procesowego. Dlatego też na tym szkoleniu pokazujemy, jak mapować procesy biznesowe; jak zdefiniować strumień wartości; jak przygotować Karty Procesu i jak zastosować te wszystkie narzędzia do przygotowania planu poprawy działania procesów głównych i podprocesów.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy chcą poznać koncepcję mapowania procesów biznesowych oraz strumienia wartości VSM.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie koncepcji mapowania procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości
 • Zapoznanie uczestników z fundamentami do budowania map procesów i poszerzenie umiejętności związanych z mapowaniem
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania map procesów i roli obserwowania procesu w celu prawidłowego zmapowania
 • Przygotowanie uczestników do tworzenie map strumienia wartości i wizualnego pokazania stanu obecnego, który stanowi bazę wyjściową do budowania map stanu przyszłego
 • Zrozumienie potrzeby mapowania procesów biznesowych
 • Poznanie podejścia procesowego do zarządzania organizacją
 • Poznanie kluczowych narzędzi i metod mapowania procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z elementami składowymi procesów biznesowych w oparciu o mapowanie strumienia wartości
 • Pokazanie uczestnikom pozytywnych praktyk z zastosowania przygotowanych map w celu przygotowania planu poprawy w danym strumieniu wartości
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z mapowaniem i wdrożeń zarządzania poprzez proces
Program
 • Wprowadzenie do mapowania i opisu procesów biznesowych w organizacjach
 • Omówienie kluczowych aspektów dotyczących mapowania procesów biznesowych
 • Zakres kompetencji wymaganych do mapowania procesów i budowanie zespołów do budowania map
 • Podejście procesowe do zarządzania organizacją. Nadrzędna rola procesu i świadomość związana z zrealizowanymi procesami
 • Łamanie barier „funkcyjnych” i budowanie relacji w oparciu o przywództwo wspierające (ang. Servant Leadership)
 • Charakterystyka procesu biznesowego i efektywność procesów. Mierniki opisujące efektywność realizowanych procesów i tworzenie planów dla poprawy realizowanych procesów
 • Główne składowe elementu procesu i podział procesów biznesowych realizowanych przez organizacje
 • Metody modelowania procesów głównych i podprocesów. Dokumenty opisujące realizowane procesy i dokumentacja wspierająca procesy. Tworzenie Kart Procesu i opis poszczególnych etapów procesu od jego początku do końca, ze wskazaniem kolejności czynności, ich powiązań oraz towarzyszących im decyzji
 • Metodyka mapowania i opisu procesów biznesowych
 • 9 zasad budowania map procesów biznesowych
 • VSM – mapowanie strumienia wartości jako podstawowe narzędzie wizualizacyjne, stosowane do mapowania przepływu strumienia wartości w organizacji. Główne elementy mapowania strumienia przypadków
 • Warsztaty budowania map procesowych i gromadzenie ludzi odpowiedzialnych za poszczególne etapy przepływu – od sprzedawcy produktu/usługi po dział, który księguje wpłatę za towar lub usługę
 • Zdefiniowanie strumienia wartości. Przepływ informacji w strumieniu wartości i budowanie mapy przepływu informacji jako elementu składowego dla mapy strumienia wartości
 • Tworzenie mapy strumienia wartości dla stanu przyszłego. Projektowanie mapy stanu przyszłego, uwzględniając narzędzia wspomagające zgodnie z Lean Management
 • Schemat blokowy (ang. Flow chart) do opisywania kolejności czynności realizowanych w procesie. System przepływu danych w procesach
 • Omówienie diagramu toru (ang. Swim Lane). Opis i budowa diagramu. Zastosowanie diagramu do opisu procesów z określeniem odpowiedzialności za podprocesy. Uwarunkowania do tworzenia diagramu. Omówienie przykładowych diagramów
 • Budowanie mapy strumienia wartości stanu obecnego dla wybranego procesu biznesowego
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy. Budowanie mapy strumienia wartości stanu przyszłego dla procesu budowy foteli

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

4-5 listopada 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com