Kultura i świadomość Lean – EY Academy of Business

Kultura i świadomość Lean

Zanim uda się skutecznie wdrożyć przyjęte rozwiązania, trzeba zadbać o zbudowanie świadomości pracowników. Na szkoleniu wyjaśniamy, co jest potrzebne, żeby zbudować kulturę Lean Management i skutecznie zarządzać zmianami w organizacji; jakie korzyści płyną z zastosowania Teorii Ograniczeń; jak zbudować system audytowania 6S i do czego przydaje się zarządzanie wizualne.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy chcą poznać zasady Lean Management, Teorii Ograniczeń, Systemu 6S oraz zarządzania wizualnego VM.

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom filozofii Lean Management i podłoża historycznego dla powstania kultury Toyota Production System
 • Budowanie świadomości wartości ludzi w filozofii Lean Management
 • Zapoznanie uczestników z fundamentem systemu Lean Management – 5S i rozbudowanie o element bezpieczeństwa
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania wizualnego jako kluczowej metody, która pozwoli na szybkie weryfikowanie stanu obecnego w porównaniu z ustalonym standardem działań
 • Poznanie idei szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń (ToC)
 • Poznanie wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z czynnikami ułatwiającymi przekonanie pracowników do zmian
 • Pokazanie uczestnikom jak zbudować świadomość do wdrożenia kultury organizacji ciągłego doskonalenia
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk z wdrożeń kultury Lean Management
 • Historia i kultura powstania Lean Management
 • Podsumowanie oraz omówienie kluczowych aspektów dotyczących wdrożeń Lean i budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach
 • Pojęcie wartości dodanej (VA) – czym ona jest w oczach klienta i jak ją zidentyfikować
 • Pojęcie strat (czyli wartości niedodanej NVA oraz wartości niedodanej, ale koniecznej NNVA) w procesie (jap. „muda”, ang. „waste”), 8 głównych strat
 • Głos klienta VOC i głos procesu VOP jako kluczowe elementy dla budowania świadomości organizacji
 • Najważniejsze narzędzia wykorzystywane w Lean Management
 • Omówienie korzyści płynących z zastosowania podejścia Lean i Teorii Ograniczeń (5 punktów skupienia)
 • Poszukiwanie strat i ograniczeń w realizowanych procesach w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń
 • Poszukiwanie doskonałości organizacyjnej poprzez definiowanie założeń dla wdrożenia systemu 6S wspieranego zarządzaniem wizualnym
 • System audytów 6S w strukturze Lean Management i informacja zwrotna dla obszarów poddanych audytowi. Ranga audytu i wdrożenia systemu audytów w środowiskach realizujących różne procesy
 • Omówienie przykładów wdrożeń i dobrych praktyk wdrożeniowych systemu 6S oraz ćwiczenia praktyczne 6S
 • System zarządzania wizualnego i standaryzacji pracy przez pryzmat zasad i konsekwencji. Rola standaryzacji w budowaniu i kontroli procesów
 • Budowanie systemu doskonalącego standardy i cały proces standaryzacji wspomagany zarządzaniem wizualnym
 • Budowanie systemu audytowania 6S i standaryzacji pracy. Metody zarządzania działaniami do realizacji po audytach – studium przypadków – wady i zalety różnych stosowanych rozwiązań
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Kultura i świadomość Lean

Cena

1980 zł netto

Kultura i świadomość Lean

Zanim uda się skutecznie wdrożyć przyjęte rozwiązania, trzeba zadbać o zbudowanie świadomości pracowników. Na szkoleniu wyjaśniamy, co jest potrzebne, żeby zbudować kulturę Lean Management i skutecznie zarządzać zmianami w organizacji; jakie korzyści płyną z zastosowania Teorii Ograniczeń; jak zbudować system audytowania 6S i do czego przydaje się zarządzanie wizualne.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy chcą poznać zasady Lean Management, Teorii Ograniczeń, Systemu 6S oraz zarządzania wizualnego VM.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom filozofii Lean Management i podłoża historycznego dla powstania kultury Toyota Production System
 • Budowanie świadomości wartości ludzi w filozofii Lean Management
 • Zapoznanie uczestników z fundamentem systemu Lean Management – 5S i rozbudowanie o element bezpieczeństwa
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia zarządzania wizualnego jako kluczowej metody, która pozwoli na szybkie weryfikowanie stanu obecnego w porównaniu z ustalonym standardem działań
 • Poznanie idei szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń (ToC)
 • Poznanie wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów realizowanych przez organizacje
 • Zapoznanie uczestników z czynnikami ułatwiającymi przekonanie pracowników do zmian
 • Pokazanie uczestnikom jak zbudować świadomość do wdrożenia kultury organizacji ciągłego doskonalenia
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk z wdrożeń kultury Lean Management
Program
 • Historia i kultura powstania Lean Management
 • Podsumowanie oraz omówienie kluczowych aspektów dotyczących wdrożeń Lean i budowania kultury ciągłego doskonalenia w organizacjach
 • Pojęcie wartości dodanej (VA) – czym ona jest w oczach klienta i jak ją zidentyfikować
 • Pojęcie strat (czyli wartości niedodanej NVA oraz wartości niedodanej, ale koniecznej NNVA) w procesie (jap. „muda”, ang. „waste”), 8 głównych strat
 • Głos klienta VOC i głos procesu VOP jako kluczowe elementy dla budowania świadomości organizacji
 • Najważniejsze narzędzia wykorzystywane w Lean Management
 • Omówienie korzyści płynących z zastosowania podejścia Lean i Teorii Ograniczeń (5 punktów skupienia)
 • Poszukiwanie strat i ograniczeń w realizowanych procesach w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń
 • Poszukiwanie doskonałości organizacyjnej poprzez definiowanie założeń dla wdrożenia systemu 6S wspieranego zarządzaniem wizualnym
 • System audytów 6S w strukturze Lean Management i informacja zwrotna dla obszarów poddanych audytowi. Ranga audytu i wdrożenia systemu audytów w środowiskach realizujących różne procesy
 • Omówienie przykładów wdrożeń i dobrych praktyk wdrożeniowych systemu 6S oraz ćwiczenia praktyczne 6S
 • System zarządzania wizualnego i standaryzacji pracy przez pryzmat zasad i konsekwencji. Rola standaryzacji w budowaniu i kontroli procesów
 • Budowanie systemu doskonalącego standardy i cały proces standaryzacji wspomagany zarządzaniem wizualnym
 • Budowanie systemu audytowania 6S i standaryzacji pracy. Metody zarządzania działaniami do realizacji po audytach – studium przypadków – wady i zalety różnych stosowanych rozwiązań
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Cena

1980 zł netto

Lokalizacja

Katowice

Termin

21-22 października 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com