Akademia Kompetencji Lean Leadera – EY Academy of Business

Akademia Kompetencji Lean Leadera

Codziennie w naszych organizacjach mierzymy się z różnorakimi sytuacjami w drodze do zaspokojenia oczekiwań naszych klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Skuteczność naszych decyzji, a następnie działań, zależy między innymi od tego, jak uporządkowane mamy nasze podejście do tematu zarządzania sobą w różnych sytuacjach i jak to podejście przekładamy na procesy współpracy z pracownikami bezpośrednimi oraz pośrednimi.

Proponowane podejście ze świadomym zintegrowanym przywództwem Lean (Lean Leadership) pozwala na pełne zrozumienie w pierwszej kolejności siebie, aby następnie przełożyć to na współpracowników. Zapewnia zrozumienie mechanizmów wpływających na pracę w kulturze nieobwiniania siebie nawzajem, ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań i podejmowanie działań. W rezultacie rozpoczynamy niekończącą się podróż w kierunku ciągłego doskonalenia w atmosferze pobudzającej kreatywność osób, z którymi współpracujemy w naszych codziennych działaniach operacyjnych.

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką wspierania zespołów i osiągania wymiernych korzyści biznesowych poprzez świadome łączenie twardych i miękkich kompetencji. Od pracowników operacyjnych, którzy chcą kierować zespołami, przez mistrzów, brygadzistów i kierowników chcących doskonalić swój warsztat pracy.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Doświadczą w praktycznych ćwiczeniach wpływu wartości, zasad, metod i narzędzi na kształtowanie kultury organizacji
 • Będą świadomi, co można zastosować w pracy indywidualnej i grupowej ze swoimi współpracownikami oraz jak można to zrobić
 • Poznają narzędzia, które pozwolą na zrobienie pierwszych kroków w celu usprawnienia współpracy i komunikacji w swoich środowiskach pracy

Warsztat: Ćwiczenia praktyczne zastosowania Lean Leadership

Zadawanie pytań i poszukiwanie rozwiązań pozwala na zmianę perspektywy i w formule warsztatów praktycznych będziemy zgłębiali poniższe zagadnienia:

 • Jak kultura organizacyjna i środowisko wpływa na nas, naszych współpracowników i procesy komunikacji i współpracy
 • Połączenie codziennej pracy przełożonego/lidera z wartościami, ludźmi i procesami
 • Jak zdefiniowanie roli i rozumienie przełożonego przekłada się na późniejsze procesy współpracy indywidualnej i zespołowej
 • Jak połączyć osiąganie twardych wyników biznesowych z miękkimi mechanizmami w pracy
 • Jak zastosować proponowane podejście w codziennych działaniach operacyjnych w swoich zespołach
 • Jak budować wyspecjalizowane zespoły współpracujące bez kultury obwiniania się, które wzajemnie współdziałają, gdy pojawiają się problemy
 • Jak prowadzić i wspierać w codziennych działaniach swoich współpracowników i aktywnie uczestniczyć w sytuacjach wymagających Twojego wsparcia
 • Co zrobić, gdy identyfikujemy problemy i kiedy warto zastosować metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Dekalog odważnego przywództwa w ciągle zmieniającym się otoczeniu operacyjnym

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Akademia Kompetencji Lean Leadera

Cena

1790 zł netto

Akademia Kompetencji Lean Leadera

Codziennie w naszych organizacjach mierzymy się z różnorakimi sytuacjami w drodze do zaspokojenia oczekiwań naszych klientów zewnętrznych i wewnętrznych. Skuteczność naszych decyzji, a następnie działań, zależy między innymi od tego, jak uporządkowane mamy nasze podejście do tematu zarządzania sobą w różnych sytuacjach i jak to podejście przekładamy na procesy współpracy z pracownikami bezpośrednimi oraz pośrednimi.

Proponowane podejście ze świadomym zintegrowanym przywództwem Lean (Lean Leadership) pozwala na pełne zrozumienie w pierwszej kolejności siebie, aby następnie przełożyć to na współpracowników. Zapewnia zrozumienie mechanizmów wpływających na pracę w kulturze nieobwiniania siebie nawzajem, ukierunkowanych na poszukiwanie rozwiązań i podejmowanie działań. W rezultacie rozpoczynamy niekończącą się podróż w kierunku ciągłego doskonalenia w atmosferze pobudzającej kreatywność osób, z którymi współpracujemy w naszych codziennych działaniach operacyjnych.

Dla kogo?

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką wspierania zespołów i osiągania wymiernych korzyści biznesowych poprzez świadome łączenie twardych i miękkich kompetencji. Od pracowników operacyjnych, którzy chcą kierować zespołami, przez mistrzów, brygadzistów i kierowników chcących doskonalić swój warsztat pracy.

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy:

 • Doświadczą w praktycznych ćwiczeniach wpływu wartości, zasad, metod i narzędzi na kształtowanie kultury organizacji
 • Będą świadomi, co można zastosować w pracy indywidualnej i grupowej ze swoimi współpracownikami oraz jak można to zrobić
 • Poznają narzędzia, które pozwolą na zrobienie pierwszych kroków w celu usprawnienia współpracy i komunikacji w swoich środowiskach pracy
Program

Warsztat: Ćwiczenia praktyczne zastosowania Lean Leadership

Zadawanie pytań i poszukiwanie rozwiązań pozwala na zmianę perspektywy i w formule warsztatów praktycznych będziemy zgłębiali poniższe zagadnienia:

 • Jak kultura organizacyjna i środowisko wpływa na nas, naszych współpracowników i procesy komunikacji i współpracy
 • Połączenie codziennej pracy przełożonego/lidera z wartościami, ludźmi i procesami
 • Jak zdefiniowanie roli i rozumienie przełożonego przekłada się na późniejsze procesy współpracy indywidualnej i zespołowej
 • Jak połączyć osiąganie twardych wyników biznesowych z miękkimi mechanizmami w pracy
 • Jak zastosować proponowane podejście w codziennych działaniach operacyjnych w swoich zespołach
 • Jak budować wyspecjalizowane zespoły współpracujące bez kultury obwiniania się, które wzajemnie współdziałają, gdy pojawiają się problemy
 • Jak prowadzić i wspierać w codziennych działaniach swoich współpracowników i aktywnie uczestniczyć w sytuacjach wymagających Twojego wsparcia
 • Co zrobić, gdy identyfikujemy problemy i kiedy warto zastosować metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Dekalog odważnego przywództwa w ciągle zmieniającym się otoczeniu operacyjnym

Cena

1790 zł netto

Lokalizacja

Katowice

Termin

13-14 maja 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com