Lean Problem Solving – EY Academy of Business

Lean Problem Solving

Codziennie stawiamy czoło problemom: od prostych do tych bardzo złożonych. Skuteczność naszych decyzji, a następnie działań, zależy między innymi od tego, jak uporządkowane mamy nasze podejście do rozwiązywania problemów. Proponowane podejście Lean Problem Solving (LPS) pozwala na pełne wykorzystanie potencjału zespołu oraz uruchomienie kreatywności naszych współpracowników – począwszy od osób zarządzających, specjalistów i pracowników operacyjnych.

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwiązywania problemów w sposób metodologiczny. Od pracowników operacyjnych po szefów firm.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać problemy i zadania, w których warto zastosować metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Zastosować podejście LPS w swoich zespołach
 • Budować zespoły LPS i aktywnie w nich uczestniczyć w trakcie procesu rozwiązywania problemów

Wprowadzenie do Lean Problem Solving (LPS)

 • Identyfikowanie problemów dzięki pracy indywidualnej i zespołowej
 • Główne założenia i podejście do szybkiego rozwiązywania problemów
 • Angażowanie pracowników w poszukiwanie poprawy jakości
 • Tworzenie grup do rozwiązywania problemów
 • Skupianie się na oczekiwaniach klientów
 • Wykorzystywanie metod i narzędzi celem znalezienia przyczyn źródłowych, eliminacji problemów i minimalizacji wpływu skutków zaistniałych problemów
 • Wbudowanie jakości w proces wytwarzania. Komunikowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań oraz weryfikacja wypracowanych standardów
 • Uniwersalne narzędzia do analizy problemu
 • Podstawowe błędy związane z procesem rozwiązywania problemów

Warsztat: Praktyczne zastosowanie metodologii efektywnego rozwiązywania problemów

Poznanie metod i narzędzi Lean Problem Solvingu poprzez ćwiczenia praktyczne:

 • Definiowanie problemów
 • Budowanie zespołów
 • Rozpoznanie stanu obecnego
 • Ustalenie celu i mierników
 • Analiza i poszukiwanie przyczyn
 • Wprowadzanie środków zaradczych
 • Plan działań
 • Utrzymanie pożądanych zmian

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Lean Problem Solving

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Lean Problem Solving

Codziennie stawiamy czoło problemom: od prostych do tych bardzo złożonych. Skuteczność naszych decyzji, a następnie działań, zależy między innymi od tego, jak uporządkowane mamy nasze podejście do rozwiązywania problemów. Proponowane podejście Lean Problem Solving (LPS) pozwala na pełne wykorzystanie potencjału zespołu oraz uruchomienie kreatywności naszych współpracowników – począwszy od osób zarządzających, specjalistów i pracowników operacyjnych.

Dla kogo?

Do udziału w warsztacie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką rozwiązywania problemów w sposób metodologiczny. Od pracowników operacyjnych po szefów firm.

Cele i korzyści

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać problemy i zadania, w których warto zastosować metodologiczne podejście do rozwiązywania problemów
 • Zastosować podejście LPS w swoich zespołach
 • Budować zespoły LPS i aktywnie w nich uczestniczyć w trakcie procesu rozwiązywania problemów
Program

Wprowadzenie do Lean Problem Solving (LPS)

 • Identyfikowanie problemów dzięki pracy indywidualnej i zespołowej
 • Główne założenia i podejście do szybkiego rozwiązywania problemów
 • Angażowanie pracowników w poszukiwanie poprawy jakości
 • Tworzenie grup do rozwiązywania problemów
 • Skupianie się na oczekiwaniach klientów
 • Wykorzystywanie metod i narzędzi celem znalezienia przyczyn źródłowych, eliminacji problemów i minimalizacji wpływu skutków zaistniałych problemów
 • Wbudowanie jakości w proces wytwarzania. Komunikowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań oraz weryfikacja wypracowanych standardów
 • Uniwersalne narzędzia do analizy problemu
 • Podstawowe błędy związane z procesem rozwiązywania problemów

Warsztat: Praktyczne zastosowanie metodologii efektywnego rozwiązywania problemów

Poznanie metod i narzędzi Lean Problem Solvingu poprzez ćwiczenia praktyczne:

 • Definiowanie problemów
 • Budowanie zespołów
 • Rozpoznanie stanu obecnego
 • Ustalenie celu i mierników
 • Analiza i poszukiwanie przyczyn
 • Wprowadzanie środków zaradczych
 • Plan działań
 • Utrzymanie pożądanych zmian

Cena

1790 zł netto ( 2202 zł brutto )

Lokalizacja

Wrocław

Termin

5-6 grudnia 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com