TQM i efektywne rozwiązywanie problemów – EY Academy of Business

TQM i efektywne rozwiązywanie problemów

Bez zdefiniowania jakości trudno powiedzieć, czy procesy są skuteczne. Na szkoleniu przedstawiamy koncepcję TQM i podstawowe zasady zarządzania jakością. Do tego narzędzia: do identyfikowania i analizy problemów, poszukiwania przyczyn źródłowych i możliwych rozwiązań. Pokazujemy też przykłady rozwiązań problemów jakościowych i podpowiadamy, jak zarządzać zespołem w organizacjach projakościowych.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy są zainteresowani koncepcją TQM (Total Quality Management) oraz metodami efektywnego rozwiązywania problemów.

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji TQM (ang. Total Quality Management)
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją działalności realizowanej z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat uczestnictwa wszystkich pracowników w TQM poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji w celu poprawy jakości
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia efektywnego rozwiązywania problemów
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością i zapoznanie z różnymi metodami poprawy jakości
 • Zapoznanie uczestników z filozofią TQM, definicją jakości oraz ośmioma zasadami TQM
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania TQM w organizacji
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami i metodami efektywnego rozwiązywania problemów
 • Poznanie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu poprzez uczenie
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu TQM
 • Historia powstania filozofii zarządzania poprzez jakość TQM (ang. Total Quality Management). Prekursorzy TQM. Definicja TQM
 • Główne zasady zarządzania jakością
 • Zaangażowanie każdego pracownika w doskonalenie najdrobniejszych aspektów działalności. Znaczenie drobnych usprawnień. Wzrost efektywności jako efekt drobnych zmian
 • Optymalizowanie i upraszczanie procesów. Filozofia wykonywania zadań dobrze za pierwszym razem. Wskaźniki opisujące jakość – FTQ i COPQ. Standaryzacja i jej wpływ na jakość produktów. SDCA – narzędzie do wspierania standaryzacji
 • Definiowanie jakości. Efektywne rozwiązywanie problemów (ang. Problem Solving) i proces rozwiązywania problemów

Narzędzia do wspierania działań

 • Analiza PDCA (ang. Plan Do Check Act) i angażowanie pracowników w poszukiwanie poprawy jakości. Wyzwolenie potencjału pracowników. Koła jakości i tworzenie grup do rozwiązywania problemów. Wykorzystywanie burzy mózgów i wyszukiwanie przyczyn problemów
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów – diagram Ishikawy. Metoda poszukiwania źródeł problemów 5M. 5WHY – narzędzie do znajdowania źródła problemu
 • Identyfikowanie problemów dzięki QRQC (ang. Quick Response Quality Control). Główne założenia QRQC i podejście do szybkiego działania przeciwdziałającego problemom
 • Narzędzia przeciwdziałające powstawaniu problemów jakościowych. Efektywność systemu PokaYoke. Eliminowanie i zatrzymywanie produkcji wadliwej Jidoka
 • Przykłady praktyczne rozwiązywania problemów jakościowych
 • Ukierunkowanie działań organizacji na poprawę jakości. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość. Zaangażowanie kierownictwa w poprawę jakości. Zarządzania wspierające (ang. Servant Leadership)
 • Raport 8D. Uniwersalne narzędzia do analizy problemu. Przegląd ośmiu punktów raportu. Analiza problemu w oparciu o raport 8D na wybranym przypadku. Podstawowe błędy związane z rozwiązywaniem problemów
 • Siedem narzędzi jakości. Kluczowe zasady wykorzystywania narzędzi. Efektywność narzędzi
 • Metoda Kepner-Tregoe (KT) – definicja problemu. Podejście rozwiązywania problemów. 4 kroki rozwiązywania problemów. Praktyczne zastosowanie

Zarządzanie zespołem w organizacjach projakościowych

 • Moderowanie zespołów rozwiązywania problemów
 • Budowanie zespołów rozwiązujących problemy jakościowe. Skupianie się na oczekiwaniach klientów. Wbudowanie jakości w proces wytwarzania. Komunikowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań i weryfikacja wypracowanych standardów
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy. Laboratorium przygotowania raportu 8D dla problemu, który miał miejsce w czasie tworzenia foteli

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

TQM i efektywne rozwiązywanie problemów

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

TQM i efektywne rozwiązywanie problemów

Bez zdefiniowania jakości trudno powiedzieć, czy procesy są skuteczne. Na szkoleniu przedstawiamy koncepcję TQM i podstawowe zasady zarządzania jakością. Do tego narzędzia: do identyfikowania i analizy problemów, poszukiwania przyczyn źródłowych i możliwych rozwiązań. Pokazujemy też przykłady rozwiązań problemów jakościowych i podpowiadamy, jak zarządzać zespołem w organizacjach projakościowych.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów, którzy są zainteresowani koncepcją TQM (Total Quality Management) oraz metodami efektywnego rozwiązywania problemów.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji TQM (ang. Total Quality Management)
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją działalności realizowanej z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat uczestnictwa wszystkich pracowników w TQM poprzez pracę zespołową, zaangażowanie i stałe podnoszenie kwalifikacji w celu poprawy jakości
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia efektywnego rozwiązywania problemów
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy z obszaru zarządzania jakością i zapoznanie z różnymi metodami poprawy jakości
 • Zapoznanie uczestników z filozofią TQM, definicją jakości oraz ośmioma zasadami TQM
 • Przedstawienie uczestnikom metod wdrażania TQM w organizacji
 • Zapoznanie uczestników z wybranymi narzędziami i metodami efektywnego rozwiązywania problemów
 • Poznanie metod zbudowania świadomości do tworzenia kultury organizacji opartej na ciągłym doskonaleniu poprzez uczenie
 • Zastosowanie przez uczestników w praktyce wybranych narzędzi
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu TQM
Program
 • Historia powstania filozofii zarządzania poprzez jakość TQM (ang. Total Quality Management). Prekursorzy TQM. Definicja TQM
 • Główne zasady zarządzania jakością
 • Zaangażowanie każdego pracownika w doskonalenie najdrobniejszych aspektów działalności. Znaczenie drobnych usprawnień. Wzrost efektywności jako efekt drobnych zmian
 • Optymalizowanie i upraszczanie procesów. Filozofia wykonywania zadań dobrze za pierwszym razem. Wskaźniki opisujące jakość – FTQ i COPQ. Standaryzacja i jej wpływ na jakość produktów. SDCA – narzędzie do wspierania standaryzacji
 • Definiowanie jakości. Efektywne rozwiązywanie problemów (ang. Problem Solving) i proces rozwiązywania problemów

Narzędzia do wspierania działań

 • Analiza PDCA (ang. Plan Do Check Act) i angażowanie pracowników w poszukiwanie poprawy jakości. Wyzwolenie potencjału pracowników. Koła jakości i tworzenie grup do rozwiązywania problemów. Wykorzystywanie burzy mózgów i wyszukiwanie przyczyn problemów
 • Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów – diagram Ishikawy. Metoda poszukiwania źródeł problemów 5M. 5WHY – narzędzie do znajdowania źródła problemu
 • Identyfikowanie problemów dzięki QRQC (ang. Quick Response Quality Control). Główne założenia QRQC i podejście do szybkiego działania przeciwdziałającego problemom
 • Narzędzia przeciwdziałające powstawaniu problemów jakościowych. Efektywność systemu PokaYoke. Eliminowanie i zatrzymywanie produkcji wadliwej Jidoka
 • Przykłady praktyczne rozwiązywania problemów jakościowych
 • Ukierunkowanie działań organizacji na poprawę jakości. Ciągłe poszukiwanie rozwiązań poprawiających jakość. Zaangażowanie kierownictwa w poprawę jakości. Zarządzania wspierające (ang. Servant Leadership)
 • Raport 8D. Uniwersalne narzędzia do analizy problemu. Przegląd ośmiu punktów raportu. Analiza problemu w oparciu o raport 8D na wybranym przypadku. Podstawowe błędy związane z rozwiązywaniem problemów
 • Siedem narzędzi jakości. Kluczowe zasady wykorzystywania narzędzi. Efektywność narzędzi
 • Metoda Kepner-Tregoe (KT) – definicja problemu. Podejście rozwiązywania problemów. 4 kroki rozwiązywania problemów. Praktyczne zastosowanie

Zarządzanie zespołem w organizacjach projakościowych

 • Moderowanie zespołów rozwiązywania problemów
 • Budowanie zespołów rozwiązujących problemy jakościowe. Skupianie się na oczekiwaniach klientów. Wbudowanie jakości w proces wytwarzania. Komunikowanie i wdrażanie wypracowanych rozwiązań i weryfikacja wypracowanych standardów
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy. Laboratorium przygotowania raportu 8D dla problemu, który miał miejsce w czasie tworzenia foteli

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

20-21 stycznia 2025

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com