Kompleksowa analiza procesów biznesowych – EY Academy of Business

Kompleksowa analiza procesów biznesowych

Doskonalenie procesu musi być poprzedzone jego dogłębną analizą. Na szkoleniu pokazujemy, jak mapować procesy i od czego zacząć analizę. Przedstawiamy praktyczne narzędzia analizy procesów, a także konieczność uzyskania zgody co do stanu obecnego i kierunku zmian.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Management & ToC dla usług”.

Szkolenie dedykowane jest menedżerom i specjalistom, kierownikom procesów oraz liderom chcącym poznać sposoby i narzędzia analizy procesów biznesowych.

Cele:

 • Praca indywidualna: uzgodnienie stanu obecnego dla wybranego procesu biznesowego
 • Przedstawienie koncepcji mapowania procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości
 • Zapoznanie uczestników z fundamentami do budowania map procesów i poszerzenie umiejętności związanych z mapowaniem
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania map procesów i roli obserwowania procesu w celu prawidłowego zmapowania
 • Przygotowanie uczestników do tworzenie map strumienia wartości i wizualnego pokazania stanu obecnego, który stanowi bazę wyjściową do budowania map stanu przyszłego
 • Zrozumienie potrzeby mapowania procesów biznesowych
 • Poznanie kluczowych narzędzi i metod mapowania procesów realizowanych przez organizacje
 • Pokazanie uczestnikom pozytywnych praktyk z zastosowania przygotowanych map w celu przygotowania planu poprawy w danym strumieniu wartości (stan obecny vs stan docelowy)
 • Przedstawienie uczestnikom kluczowej roli osiągania zgody co do stanu obecnego procesu przed rozpoczęciem projektowania stanu przyszłego
 • Zrozumienie sposobu budowy stanu przyszłego procesu w oparciu o jego uczestników
 • Diagnoza efektywności procesów usługowych – podejście top-down do optymalizacji procesów – jak nie ugrzęznąć w GEMBA
 • Dzisiejsze zagrożenia dla efektywnej pracy w biurach – zakłócenia, rozpraszacze, media społecznościowe – jak sobie z nimi radzić za pomocą podejścia Lean
 • Mapowanie procesów – od podejścia biznesowego, poprzez flowcharty, do strumienia wartości – dobór metod do wyzwań
 • Narzędzia kompleksowej analizy stanu obecnego – podstawowe parametry (wymagania klienta, wartość dodana, takt, rodzaj przepływu, zapasy, procedury i standardy) – od czego zacząć
 • Przedstawienie i praktyczne przećwiczenie narzędzi analizy procesu – kiedy użyć analizy migawkowej, analizy czasu pracy, kiedy narysować sekwencję pracy, a kiedy rozpisać KPI; ćwiczenia na bazie gry symulacyjnej
 • Mapowanie strumienia wartości procesów nieprodukcyjnych – jak zacząć, jak zbierać fakty, jak interpretować dane, jak wyciągać wnioski
 • Zgoda co do stanu obecnego vs analiza stanu obecnego – różnice i rola osiągania zgody co do stanu procesów w środowisku office
 • Zgoda co do stanu obecnego – budowa zgody uczestników procesu co do jego obecnego stanu w oparciu o fakty – gra symulacyjna
 • Budowanie zgody co do kierunku usprawniania procesu
 • Omówienie podejścia do zarządzanie strumieniem wartości – koncentracja na L/T (lead time)
 • Ocena korzyści projektów – istota i sposoby kalkulacji strat finansowych w procesach

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Kompleksowa analiza procesów biznesowych - Online Live

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Kompleksowa analiza procesów biznesowych - Warszawa

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Kompleksowa analiza procesów biznesowych

Doskonalenie procesu musi być poprzedzone jego dogłębną analizą. Na szkoleniu pokazujemy, jak mapować procesy i od czego zacząć analizę. Przedstawiamy praktyczne narzędzia analizy procesów, a także konieczność uzyskania zgody co do stanu obecnego i kierunku zmian.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Management & ToC dla usług”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest menedżerom i specjalistom, kierownikom procesów oraz liderom chcącym poznać sposoby i narzędzia analizy procesów biznesowych.

Cele i korzyści

Cele:

 • Praca indywidualna: uzgodnienie stanu obecnego dla wybranego procesu biznesowego
 • Przedstawienie koncepcji mapowania procesów biznesowych – mapowanie strumienia wartości
 • Zapoznanie uczestników z fundamentami do budowania map procesów i poszerzenie umiejętności związanych z mapowaniem
 • Dostarczenie wiedzy na temat faz budowania map procesów i roli obserwowania procesu w celu prawidłowego zmapowania
 • Przygotowanie uczestników do tworzenie map strumienia wartości i wizualnego pokazania stanu obecnego, który stanowi bazę wyjściową do budowania map stanu przyszłego
 • Zrozumienie potrzeby mapowania procesów biznesowych
 • Poznanie kluczowych narzędzi i metod mapowania procesów realizowanych przez organizacje
 • Pokazanie uczestnikom pozytywnych praktyk z zastosowania przygotowanych map w celu przygotowania planu poprawy w danym strumieniu wartości (stan obecny vs stan docelowy)
 • Przedstawienie uczestnikom kluczowej roli osiągania zgody co do stanu obecnego procesu przed rozpoczęciem projektowania stanu przyszłego
 • Zrozumienie sposobu budowy stanu przyszłego procesu w oparciu o jego uczestników
Program
 • Diagnoza efektywności procesów usługowych – podejście top-down do optymalizacji procesów – jak nie ugrzęznąć w GEMBA
 • Dzisiejsze zagrożenia dla efektywnej pracy w biurach – zakłócenia, rozpraszacze, media społecznościowe – jak sobie z nimi radzić za pomocą podejścia Lean
 • Mapowanie procesów – od podejścia biznesowego, poprzez flowcharty, do strumienia wartości – dobór metod do wyzwań
 • Narzędzia kompleksowej analizy stanu obecnego – podstawowe parametry (wymagania klienta, wartość dodana, takt, rodzaj przepływu, zapasy, procedury i standardy) – od czego zacząć
 • Przedstawienie i praktyczne przećwiczenie narzędzi analizy procesu – kiedy użyć analizy migawkowej, analizy czasu pracy, kiedy narysować sekwencję pracy, a kiedy rozpisać KPI; ćwiczenia na bazie gry symulacyjnej
 • Mapowanie strumienia wartości procesów nieprodukcyjnych – jak zacząć, jak zbierać fakty, jak interpretować dane, jak wyciągać wnioski
 • Zgoda co do stanu obecnego vs analiza stanu obecnego – różnice i rola osiągania zgody co do stanu procesów w środowisku office
 • Zgoda co do stanu obecnego – budowa zgody uczestników procesu co do jego obecnego stanu w oparciu o fakty – gra symulacyjna
 • Budowanie zgody co do kierunku usprawniania procesu
 • Omówienie podejścia do zarządzanie strumieniem wartości – koncentracja na L/T (lead time)
 • Ocena korzyści projektów – istota i sposoby kalkulacji strat finansowych w procesach

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

2-3 grudnia 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com