Wstęp do Lean – wartości, zasady, metody i narzędzia – EY Academy of Business

Wstęp do Lean – wartości, zasady, metody i narzędzia

Organizacja otrzymuje pracowników z głową pełną spostrzeżeń i pomysłów na poprawę procesów w obszarach, w których pracują. Pracowników, którzy doświadczyli na własnej skórze, jak może wyglądać doskonalenie i wspólne szukanie rozwiązań bez obwiniania się nawzajem o istniejący stan rzeczy. To początek drogi w kierunku doskonalenia organizacji z zachowaniem pokory i szacunku dla osób w niej pracujących.

Dzięki kilkuletniej współpracy z naszymi partnerami połączyliśmy doświadczenia zdobyte na „Gemba hal produkcyjnych” w prowadzeniu projektów i działań doskonalących organizację z grą szkoleniową, która w praktyczny sposób uczy najważniejszych metod i narzędzi Lean.

Dodaliśmy ważne miękkie kompetencje związane z komunikacją bez obwiniania i koncentracją na budowaniu pozytywnych relacji między ludźmi — podejście to w zadziwiająco krótkim czasie przełożyło się na namacalne wyniki biznesowe. Tak oto powstał program jednodniowych intensywnych warsztatów: Wstęp do Lean – wartości, zasady, metody i narzędzia.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie stosowania podejścia Lean.

Po ukończeniu warsztaty uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać działania, w których warto zastosować metodologiczne podejście.
 • Identyfikować i definiować zadania potrzebne do wprowadzenia praktycznych działań doskonalących procesy i organizację.
 • Zastosować proponowane podejście, jednocześnie dostosowując je do organizacji, w której pracują.
 • Budować porozumienie w zespole koncentrując się na wspólnie ustalonym celu.

Wprowadzenie:

 • Przenosimy naszych uczestników do miejsca gdzie rodziły się podwaliny Systemu Produkcyjnego Toyoty, ale również do momentu pojawienia się słowa Lean.
 • Praktycznie omawiamy wartości, metody i narzędzia w połączeniu z codzienną praktyką produkcyjną.
 • Inspirujemy się słowami najbardziej znaczących osobowości i poszukujemy aktualnego wydźwięku zastosowania tych słów.
 • Poszukujemy nowych możliwości pozwalających nam wyeliminować lub ograniczyć wpływ obecnych ograniczeń i problemów, które napotykamy na swojej drodze.
 • Omawiamy kierunki i konkretne wyzywania w dążeniu do doskonałości operacyjnej w obecnej rzeczywistości.

Warsztat – praktyczne zastosowanie wiedzy:

 • Pokazujemy różne perspektywy w całym przepływie wartości z zachowaniem szacunku dla człowieka, wyznajemy kulturę nie obwiniania osób i koncentrujemy się na procesach.
 • Uczymy naszych uczestników ujawniać problemy w bezpieczny sposób.
 • Informacje zbieramy bezpośrednio u źródła, w miejscu gdzie odbywa się praca.
 • Inspirujemy naszych uczestników, mobilizujemy do działania i wspieramy pracę zespołową.
 • Wspólnie identyfikujemy i adresujemy inicjatywy doskonalące obecne procesy (łączymy praktykę z wiedzą).

 

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Wstęp do Lean – wartości, zasady, metody i narzędzia

Organizacja otrzymuje pracowników z głową pełną spostrzeżeń i pomysłów na poprawę procesów w obszarach, w których pracują. Pracowników, którzy doświadczyli na własnej skórze, jak może wyglądać doskonalenie i wspólne szukanie rozwiązań bez obwiniania się nawzajem o istniejący stan rzeczy. To początek drogi w kierunku doskonalenia organizacji z zachowaniem pokory i szacunku dla osób w niej pracujących.

Dzięki kilkuletniej współpracy z naszymi partnerami połączyliśmy doświadczenia zdobyte na „Gemba hal produkcyjnych” w prowadzeniu projektów i działań doskonalących organizację z grą szkoleniową, która w praktyczny sposób uczy najważniejszych metod i narzędzi Lean.

Dodaliśmy ważne miękkie kompetencje związane z komunikacją bez obwiniania i koncentracją na budowaniu pozytywnych relacji między ludźmi — podejście to w zadziwiająco krótkim czasie przełożyło się na namacalne wyniki biznesowe. Tak oto powstał program jednodniowych intensywnych warsztatów: Wstęp do Lean – wartości, zasady, metody i narzędzia.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie stosowania podejścia Lean.

Cele i korzyści

Po ukończeniu warsztaty uczestnicy będą potrafili:

 • Rozpoznawać działania, w których warto zastosować metodologiczne podejście.
 • Identyfikować i definiować zadania potrzebne do wprowadzenia praktycznych działań doskonalących procesy i organizację.
 • Zastosować proponowane podejście, jednocześnie dostosowując je do organizacji, w której pracują.
 • Budować porozumienie w zespole koncentrując się na wspólnie ustalonym celu.
Program

Wprowadzenie:

 • Przenosimy naszych uczestników do miejsca gdzie rodziły się podwaliny Systemu Produkcyjnego Toyoty, ale również do momentu pojawienia się słowa Lean.
 • Praktycznie omawiamy wartości, metody i narzędzia w połączeniu z codzienną praktyką produkcyjną.
 • Inspirujemy się słowami najbardziej znaczących osobowości i poszukujemy aktualnego wydźwięku zastosowania tych słów.
 • Poszukujemy nowych możliwości pozwalających nam wyeliminować lub ograniczyć wpływ obecnych ograniczeń i problemów, które napotykamy na swojej drodze.
 • Omawiamy kierunki i konkretne wyzywania w dążeniu do doskonałości operacyjnej w obecnej rzeczywistości.

Warsztat – praktyczne zastosowanie wiedzy:

 • Pokazujemy różne perspektywy w całym przepływie wartości z zachowaniem szacunku dla człowieka, wyznajemy kulturę nie obwiniania osób i koncentrujemy się na procesach.
 • Uczymy naszych uczestników ujawniać problemy w bezpieczny sposób.
 • Informacje zbieramy bezpośrednio u źródła, w miejscu gdzie odbywa się praca.
 • Inspirujemy naszych uczestników, mobilizujemy do działania i wspieramy pracę zespołową.
 • Wspólnie identyfikujemy i adresujemy inicjatywy doskonalące obecne procesy (łączymy praktykę z wiedzą).

 

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej.

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia.

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com